Nuoriso-osastojen turvallinen toiminta

Tiimityö

Annamme vahvan suosituksen, että palokunnat suosivat tiimityötä, kun toimitaan alaikäisten kanssa. Palokuntien tulee pyrkiä siihen, että alaikäisten kanssa toimiessa on aina vähintään kaksi täysi-ikäistä esimerkiksi ohjaamassa harrasteryhmiä tai leirien yövahteina. Tällä pyritään takaamaan turvalliset olosuhteet kaikille toimintaan osallistuville, niin nuoriso-osastossa harrastaville lapsille ja nuorille kuin ohjaajille itselleen.

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Annamme palokuntayhdistyksille vahvan suosituksen lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Ohjeistus tehtiin vuonna 2014 asiaan liittyvän lain (148/2014) voimaantulon jälkeen.

Lue lisää täältä: https://www.palokuntaan.fi/rikostausta

Rikosrekisteriotteen hakulomakkeen löydät täältä.

Nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja so­si­aa­li- ja ter­veys­alan kat­to­jär­jes­töt Al­li­ans­si, Valo ja SOS­TE sekä kult­tuu­ri­alan toi­mi­joi­ta edus­ta­van Tai­teen edis­tä­mi­sen kes­kus Tai­ke ovat yh­des­sä tuot­ta­neet toimintaoh­jeen yh­dis­tyk­sil­le.

Palokuntasi parhaaksi -verkkoluento

Löydät Vimeo-tililtämme muutaman vuoden vanhan, mutta yhä ajankohtaisen Palokuntasi parhaaksi -verkkoluennon: ”Tunnistatko lasten huolen ja osaatko varmistaa turvallisen toimintaympäristön nuorisotyössä?”

Suojaikärajat

Palokunnissa on hyvä keskustella nuorten kanssa lakiin kirjatuista suojaikärajoista. Esimerkiksi kouluttajan rooliin siirtynyt 18-vuotias on valta-asemassa alaikäiseen, jolloin 16 vuoden suojaikäraja ei päde. 

Nuorten Exit -sivustolta löydät lisätietoa suojaikärajoista.