Naistoiminta ja tukitoiminta

Monissa palokunnissa naistoimintaa on muutettu tukitoiminnaksi, joka toimii samoissa tehtävissä kuin perinteinen naistoimintakin.

Palokunnan tuki-/naistoiminta on monipuolinen ja hyödyllinen harrastus kaikille palokunnasta ja arkiturvallisuudesta kiinnostuneille. Toiminta kehittää osallistujan omien turvallisuustaitojen lisäksi myös lähiyhteisön turvallisuutta esimerkiksi turvallisuusviestinnän kautta. Naisosaston toiminta tukee koko palokuntayhdistyksen toimintaa, kasvattaen palokunnan tunnettuutta.

Palokuntanaistyö on monipuolista, turvallisuutta edistävää vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnalla ei ole ikärajaa tai sukupuolirajoitusta ja siihen pääsee mukaan ilman koulutusta tai lähtötasovaatimuksia. Operatiiviseen toimintaan eli esimerkiksi hälytysmuonitukseen voi osallistua 16-vuotiaana.

Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. Tuki- tai naistoiminnan jäsenet voivat halutessaan toimia myös palokunnan muissa osastoissa, kuten nuoriso- tai hälytysosastossa.

Keskeiset tehtävät

  • Turvallisuusviestintä, neuvonta ja opastus erilaisissa tilaisuuksissa esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, laitoksissa, erilaisissa tapahtumissa, teemapäivillä ja messuilla
  • Palokuntaleirien järjestäminen
  • Muonitus ja muu huoltotoiminta esimerkiksi palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa

Koulutukset ja erityisosaaminen

Tuki- tai naistoiminnassa on käytössä oma koulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta koostuu niin omista kuin palokuntatoiminnan miehistö- ja väestönsuojelukursseista:

  • Palokuntanaistyön perehdyttämiskurssi on tarkoitettu erityisesti uusien jäsenten perehdyttämiseen, mutta se sopii myös kertaukseksi jo pidempään mukana olleille. Kurssin vetäjänä toimii esimerkiksi osastonjohtaja tai kouluttaja. 
  • Palokuntanaistyön peruskurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot yhdistystoiminnasta, palokuntakulttuurista, kodin onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, alkusammutuksesta ja toiminnasta hätätilanteessa sekä palokunta- ja pelastustoimesta. Kurssi täydentää perehdyttämiskurssilla opittuja asioita. Peruskurssin järjestävät pelastusliitot.
  • Naisosaston johtajakurssi on tarkoitettu palokuntanaisosaston johtajille tai tehtävään aikoville henkilöille. Kurssi soveltuu hyvin myös muille osaston vastuuhenkilöille. Kurssi sisältää yleiskuvan pelastustoimesta, palokunnista, jäsenyydestä, toimintamuodoista, toiminnan mahdollisuuksista ja toimihenkilöiden rooleista. Kurssi antaa valmiuden osaston johtamiseen, toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Kurssilla käsitellään edellä mainittuja aiheita palokuntanaistyön näkökulmasta. Pelastusliitot järjestävät myös osaston johtajakurssit.
  • Hälytysmuonituskurssi on tarkoitettu palokunnissa toimiville hälytysmuonitusryhmille ja palokuntanaisille. Kurssin jälkeen kurssilainen osaa toimia hälytysmuonitusryhmän jäsenenä ja hänellä on valmiudet perustaa hälytysmuonitusryhmä. Kurssin opetuspaketissa käydään läpi hälytysmuonitusta, tehtävien jakoa hälytystilanteessa, muonitusta sekä viestiliikennettä. Lisäksi kurssiin kuuluu käytännön harjoituksia, jotka toteutetaan omissa palokunnissa.

Monipuoliset mahdollisuudet

Monet tuki-/naistoimintaan osallistuvat kouluttautuvat kouluttamaan esimerkiksi ensiapua, alkusammutusta ja varautumista. Koulutus- ja ohjaustaitoja tarvitaan oman palokunnan toiminnassa ja muiden yhteisöjen turvallisuusneuvonnassa.

Koulutetut tuki-/naistoiminnan jäsenet voivat toimia myös viranomaisten apuna pelastustilanteissa esimerkiksi helpottamalla onnettomuuden kohdanneen henkilön inhimillistä hätää antamalla henkistä ensiapua ennen julkisen sektorin tukitoimia.

Materiaaleja

Viikkoharjoituspankista löytyy valmiita viikkoharjoitus- ja koulutusmateriaaleja sekä ohje uudistetun palokuntanaistyön peruskurssin järjestämiseen.