Turvallisuuden varmistaminen palokunnissa

Jäsenet

 • Pidä jäsenrekisteri ajan tasalla ja noudata GDPR-säädöksiä.
 • Luo tarvittaessa säännöt eri jäsenyyslajeille, kuten koejäsenille ja nuorisojäsenille.
 • Huolehdi jäsenhakemusten tarkistuksesta ja rekisteröinnistä.
 • Selvitä uusien jäsenten tausta ja koulutus.
 • Perehdytä henkilöt palokunnan turvallisuusasioihin.
 • Selvitä lasten ja nuorten kanssa toimivilta rikostaustaote.

Tilat

 • Huolehdi avainhallinnasta: miten avaimista pidetään kirjaa, millä perusteilla avaimia luovutetaan ja miten toimitaan kadonneiden avainten kanssa.
 • Rajaa mahdollisuuksien mukaan tilojen kulkuoikeuksia.
 • Varmista lukitusten toimivuus.
 • Tarkista, että paloasemalla on riittävä ja toimiva ulkovalaistus.
 • Järjestä tarvittaessa kameravalvonta tai tekninen valvonta.

Viestiliikenne

 • Huolehdi, ettei viestiliikenne ole kuunneltavissa ulkopuolisten korvin esimerkiksi kaiuttimien kautta.
 • Varmista, etteivät ohjeet tai asiakirjat ilmoitustaululla ole ulkopuolisten luettavissa esimerkiksi ikkunasta tähystämällä.
 • Pelastustoimen johtamis- ja viestintälaitteita ei tule jättää valvomatta ulkopuolisten vieraillessa paloasemilla.
  • Käytä laitteissa näytön ja SIM-kortin lukituskoodia.
  • Huolehdi johtamis- ja viestintäjärjestelmien tietoturvallisuudesta tehtävillä ollessa ja ajoneuvoilla liikuttaessa.
 • Pidä kirjaa palveluiden ja käyttöjärjestelmien käyttöoikeuksista.

Tietoturva verkossa

 • Käytä turvallisia verkkoyhteyksiä ja vältä avoimia WLAN-verkkoja.
 • Varmista, että kirjautumista vaativien sivujen osoitteen alussa on ”https” ja osoitteen vieressä on lukon kuva.
 • Tee verkkomaksut suojatussa yhteydessä.

 • Jos saat pyytämättä linkin, joka johtaa kirjautumista vaativalle sivulle, kyse on todennäköisesti tietojenkalastelusivusta.
 • Älä lataa tai avaa epäilyttäviä liitetiedostoja.

 • Lataa ja asenna sovelluksia ja ohjelmia vain luotettaviksi tietämiltäsi sivustoilta.
 • Tee päivitykset käyttöjärjestelmään ja ohjelmiin.
 • Käytä kaksivaiheista tunnistautumista kaikissa verkkopalveluissa ja sovelluksissa, joissa se on mahdollista.

 • Varmuuskopioi tärkeät tietosi ja tiedostosi pilvipalveluun tai toiselle laitteelle.
 • Käytä vahvoja salasanoja. Älä käytä samaa salasanaa eri palveluissa.
 • Älä jaa henkilötietojasi sosiaalisessa mediassa.
 • Ole tarkkana epämääräisten viestien kohdalla, vaikka ne tulisivat tutulta henkilöltä. Huijaukset, tilausansat ja tietojenkalasteluviestit leviävät usein somepalveluissa kaapattujen tilien kautta.

Tapahtumat

 • Nimeä tapahtumalle vastuuhenkilö ja huomioi tapahtuman tietoturvallisuus.
 • Määrittele ja rajaa tapahtuma-alue.
 • Lukitse asematilojen ovet, joihin yleisöllä ei ole pääsyä. Valvo avointen kulkuaukkojen läheisyydessä, ettei asiatonta kulkua tapahdu.
 • Huolehdi, ettei tapahtuma häiritse asematekniikan toimintaa tai vaaranna lähtövalmiutta.
 • Varmista, että henkilöstöä on riittävästi. Henkilöstön tulee tietää, miten toimia hälytystilanteessa sekä missä tiloissa yleisö saa liikkua.
 • Siivoa tapahtuma-alueelta pois näkyvistä kaikki palokunnan sisäiseen käyttöön tarkoitetut asiakirjat esimerkiksi hyllyiltä ja ilmoitustauluilta.
 • Lukitse kalustoesittelyyn kuulumattomat ajoneuvot ja luovuta lukittujen ajoneuvojen avaimet ajoneuvoista vastaavalle tai sijoita lukittuun kaappiin/tilaan.
 • Hiljennä asema- ja käsiradiot sekä VIRVE-päälaitteet ja sammuta infonäytöt.
 • Lukitse ajoneuvojen tietokoneet on lukittu ja huolehdi, ettei tietokoneiden näytössä ole nähtävillä salaista tietoa.
 • Tarkista tilat ja laitteet tapahtuman jälkeen.

Lähteet ja lisätietoa