Ansio- ja harrastusmerkit

Erilaiset ansio- ja harrastusmerkit ovat vanha ja perinteinen tapa palkita palokuntalaisia.

SPEKin ansiomerkit 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on erilaisia ansiomitaleita ja -ristejä. Lähtökohtaisesti näitä molempia haetaan oman alueen pelastusliitosta, joka myöntää ansiomitalit ja tekee päätökset ansioristin puoltamisesta, jonka myöntää SPEKin hallitus.  

Ansiomitaleita myönnetään pelastusliitoissa ympäri vuoden, mutta ansioristejä SPEKin hallitus myöntää vain kahdesti vuodessa. Pelastusliittojen käsittelemät hakemukset tulee olla toimitettuna 15.3. ja 15.9. mennessä SPEKin Pasilan toimistolle.

Palokuntatoiminnan harrastusmerkit 

Alueelliset pelastusliitot voivat jakaa palokuntayhdistysten ehdotuksesta niissä toimiville jäsenille harrastusmerkin. Harrastusmerkki on tunnustus uutterasta palokuntatyöstä, ja se annetaan tiettyjen tuntimäärien mukaisesti. Palokuntalaisten harrastus- ja palvelutoimintaan käyttämä aika lasketaan 100 %:sti, ja sen lisäksi toimijoiden itsenäiseen työhön, esimerkiksi leirien, koulutusten, hallinnon sekä projektien suunnittelu- ja valmistelutehtäviin, käytetty aika lasketaan harrastustoimintaan kuuluvaksi ajaksi ilman ylärajaa.

Muut ansiomerkit 

Palokuntalaisia voi palkita myös muilla ansiomerkeillä. Esimerkiksi alueellisilla pelastusliitoilla, Suomen Palopäällystöliitolla ja Suomen Sopimuspalokuntienliitolla on omia ansiomerkkejä, joita voi hakea erillisten sääntöjen mukaisesti. 

Kaikki palokuntatoiminnan ansiomerkit on esitelty SPEKin julkaisemassa Palokuntien merkit -oppaassa. Oppaan 3. painos julkaistiin marraskuussa 2020.

Hautakivimerkki

Pelastusalalla toimineen henkilön elämäntyön ja harrastuksen kunnioittamiseksi on otettu käyttöön hautakivimerkki vuonna 2020. Hautakivimerkki on Yleisen Palokuntaliiton tunnuksen pohjalta valmistettu valettu pronssitunnus hautamuistomerkkeihin.

Merkki on halkaisijaltaan 60 mm ja vahvuudeltaan n. 5 mm pronssinen merkki, jonka kuviot ovat pohjasta n. 0,5 mm koholla. Merkin pohjaosa on tummaksi patinoitu ja koholla olevat kuviot kirkkaaksi hiottu. Se kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä tunnuksen takaa kierretapeilla, jotka toimitetaan tunnuksen mukana.

Myöntäminen

Merkki myönnetään pelastusalalla toimineille.

Käyttäminen

Merkki voidaan kiinnittää hautakiveen tai uurnalehtoon. Merkkiä on saatavissa myös plakettipohjalle kiinnitettynä. Palokunnan jäsenen kuolinilmoitukseen voi liittää mustavalkoisen palokuntatunnuksen. Tunnuksen voi ladata SPEKin sivuilta.

Hakeminen

Merkki anotaan SPEKistä ja kustannuksista vastaa merkin anoja.

Tilaaminen

Merkin myöntämisen jälkeen sen voi tilata SPEKin verkkokaupasta.

Luovuttaminen

Merkki luovutetaan vainajan omaisille.

Muut muistamiset

Vapaaehtoisten palokuntien merkkejä, mitaleja ja tunnustuksia on saatavilla SPEKin verkkokaupassa. Lisäksi verkkokaupassa myydään muita lahjoja ja käyttöesineitä, kuten adressikansia.