Palokuntien palvelutoiminta

Palvelutoimintaa ovat hälytystoiminta ja hälytysmuonitus.

Hälytystoiminta

Hälytystoiminta vaatii sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen hälytystehtäviin mukaan on oltava täysi-ikäinen ja suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Palokunta tarjoaa tarvittavat työvälineet ja asianmukaisen varustuksen. Useimpiin tehtäviin riittää hyvä peruskunto.

Sopimuspalokunnalla on sopimus hälytystehtävien hoidosta alueen pelastuslaitoksen kanssa joko varallaololla tai vapaaehtoiseen päivystykseen perustuen. Useimmiten sopimuspalokunnan yksikkö lähtee liikkeelle 5–15 minuutin kuluessa hälytyksestä. Sopimuspalokunta voi suorittaa tehtävän yksin tai yhdessä useamman muun paloaseman kanssa. Sopimuspalokunnat osallistuvat merkittävään määrään hälytystehtävistä ympäri Suomen.

Hälytystehtävät koostuvat muun muassa

 • liikenneonnettomuuksista
 • palohälytyksistä
 • ensivastetehtävistä
 • vahingontorjuntatehtävistä
 • erilaisista tulipaloista, kuten rakennus- ja maastopaloista.

Turvallinen hälytystoiminta vaatii kouluttautumista

Pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutusta ja -kalustoa. Kaikilla hälytystoimintaan osallistuvilla tulee olla riittävä koulutus, josta vastaa alueen pelastuslaitos. Mikäli haluaa osallistua vaativiin tehtäviin, kuten savusukeltamiseen, tulee suorittaa vuosittain vaadittavat kuntotestit. Viikkoharjoitukset, kurssit ja koulutuspäivät antavat pätevyyden ja osaamisen toimia esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa. Perus- ja täydennyskoulutusten valikoima on laaja. Kurssit sisältävät taitoja, joita kerrataan viikkoharjoituksissa omalla paloasemalla ja taidot testataan viimeistään hälytystehtävillä.

Kursseja ja koulutuksia järjestetään muun muassa

 • sammutustoiminnasta
 • savusukeltamisesta
 • tieliikennepelastamisesta
 • ensiaputaidoista
 • ryhmänjohtamisesta.

Hälytystoimintaan osallistuvien palokuntalaisten koulutukset

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Pelastusliitot järjestävät myös täydennyskoulutusta palokunnille. Löydät pelastusliitot täältä

Ammattipelastajien koulutuksesta huolehtivat Pelastusopisto Kuopiossa ja Pelastuskoulu Helsingissä. SPEK tarjoaa ammattipelastajille täydennyskoulutusta erikseen ilmoitettavilla kursseilla.

Pelastusopisto laatii vuosittain sopimushenkilöstön opetussuunnitelman, joka löytyy Pelastusopiston sivuilta.

Viikkoharjoitukset

Hälytysosasto kokoontuu harjoittelemaan ja kertaamaan palokuntataitoja viikoittain. Säännöllisellä harjoittelulla pyritään siihen, että onnettomuustilanteiden sammutus- ja pelastustoiminta voidaan suorittaa turvallisesti. Harjoitukset ovat monipuolisia ja niissä käytetään palo- ja pelastustoimen erikoiskalustoa.

Harjoitukset sisältävät esimerkiksi

 • ensiapua
 • savusukellusta
 • kemikaali-, öljy- ja vesivahinkojen torjuntaa
 • työturvallisuutta
 • pintapelastamista
 • eläinten pelastusta
 • korkeanpaikan työskentelyä
 • hälytysajoa
 • vauriopuiden oikeaoppista kaatoa.

Hälytysosaston viikkoharjoitusten tueksi on luotu viikkoharjoituspankki, josta löytyy valmiita harjoitussuunnitelmia palokuntien käyttöön.

Otamme mielellämme palokuntien omia harjoitussuunnitelmia työstettäväksi julkaisua varten. Suunnitelmien ei tarvitse olla valmiita tai täydellisiä. Voit jättää harjoitussuunnitelman alla olevan lomakkeen kautta.

Monipuolista harrastustoimintaa

Monet hälytysosastolaiset toimivat myös palokuntanuorten kouluttajina. Siviiliammatin tuoma kokemus ja osaaminen tuovat merkittävää lisäarvoa palokuntanuorten ja hälytysosastolaisten kouluttamiseen. Hälytysosaston jäsenet osallistuvat myös palokuntanuorten leiritoimintaan.

Useat palokuntien hälytysosastot osallistuvat valtakunnallisiin ja lähialueen kilpailuihin sekä tapahtumiin, kuten salibandy-turnauksiin, paloautonvedon SM-kilpailuihin ja palokuntalaisten yhteisille risteilyille ja opintopäiville. Palokunnat järjestävät myös omia virkistystapaamisia jäsenilleen sekä juhlia ja tapahtumia.

Hälytysmuonitus

Hälytysmuonitusta ja muuta huoltotoimintaa hoitavat palokuntien tuki- ja naistoimintoihin osallistuvat.

Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa, etsinnöissä ja muissa pitkäkestoisissa tehtävissä. Hälytysmuonitus on sopimukseen perustuvaa toimintaa, jolloin palokunta on sopinut asiasta pelastuslaitoksen kanssa. Joukkomuonitusta ja huoltoa tehdään kuitenkin myös esimerkiksi palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Tällöin kyseessä on harrastustoiminta, joka ei ole sopimukseen perustuvaa toimintaa.