Palokuntatoimikunta

Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittanut palokuntatoimikunta korvasi aiemmat valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat. 

Palokuntatoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.  

Toimikunta koordinoi, tukee ja kehittää  

 • palokuntien osaamisen ja toimintakyvyn kehittämistä,
 • palokuntatoiminnan tunnettuuden lisäämistä,
 • identiteetin kirkastamista ja  
 • jäsenhankinnan kehittämistä. 

Palokuntatoimikunta asettaa avukseen harrastustoiminta- ja palvelutoimintatyöryhmät, joiden puheenjohtajat toimikunta nimeää keskuudestaan. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä myös määräaikaisia projektikohtaisia alatyöryhmiä esimerkiksi leiri- tai kilpailutoimintojen kehittämiseksi. 

Palokuntatoimikunnan kokoonpano

Palokuntatoimikunnan muodostavat puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Toimikunnan toimikausi on jatkuva. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain vaihtuu vähintään kaksi jäsentä ja varajäsentä. Ensimmäisen toimikauden osalta vuosittaiset erovuoroisuudet on arvottu ja merkitty oheiseen taulukkoon.

Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet 2021 - 2023

Puheenjohtaja: Kai Vainio

Jäsen Liitto Varajäsen Liitto

Mikko Kerkelä
2021

Pohjois-Suomen
Pelastusliitto

Matti Toppinen
2021

Lapin Pelastusliitto

Tero Kuittinen
2021

Pohjois-Karjalan
Pelastusalanliitto

Jani Björn
2021

Etelä-Savon
Pelastusliitto

Ari Jylhäsalo
(palvelutyöryhmän pj.)
2021-2023

Hämeen
Pelastusliitto

Marko Pousi
2021-2023

Kaakkois-Suomen
Pelastusalanliitto

Marika Metsä-Tokila
2021-2022

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto

Petri Haanpää
2021-2022

Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto

Jussi Lång 
2021-2023

Pohjanmaan
Pelastusalan Liitto

Kirsi Hämäläinen
2021-2023

Keski-Suomen
Pelastusalan Liitto

Marjo Matikka (varapj.)
2021-2022

Uudenmaan
Pelastusliitto

Juho Luukko
2021-2022

Helsingin
Pelastusliitto

Torbjörn Lindström
(harrastustyöryhmän pj.)
2021-2023

Finlands Svenska
Brand-och
Räddningsförbund

Sabina Holopainen
2021-2023

Finlands Svenska
Brand-och
Räddningsförbund

Palokuntatoimikunnan toimintaohjeet

Toimikunnan toimintaohjeessa on määritelty tarkemmin toimielimen tarkoitus, tehtävät, toimikausi, kokoonpano sekä työskentelyyn liittyvät asiat. 

Palokuntatoimikunnan toimintaohjeet (PDF)

Kokoukset 2021

 1. Keskiviikko 13.1. 
  Muistio
 2. Keskiviikko 10.3. 
  Muistio
 3. Keskiviikko 14.4. 
  Pöytäkirja
 4. Keskiviikko 9.6. ​
  Pöytäkirja
 5. Sunnuntai 3.10.
  Pöytäkirja
 6. Keskiviikko 24.11.
  Pöytäkirja