Palokuntoon-liikuntaohjelma 

Palokuntaharrastuksen yhtenä tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille liikunnallisen elämäntavan merkitystä oman hyvinvoinnin tukena. Liikuntaa on hyvä sisällyttää palokuntanuorten toimintaan, sillä se

 • vaikuttaa myönteisesti oppimiseen, muistiin ja tarkkuuteen ja auttaa pysymään virkeänä.
 • Sillä on positiivisia vaikutuksia tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin. 
 • Liikunnallinen elämäntapa välittyy hyvään itsetuntoon ja myönteisempään minäkuvaan.
 • Liikunta vahvistaa vuorovaikutustaitoja kehittämällä mm. nuoren kykyä kuunnella, noudattaa ohjeita ja ottaa muut huomioon. 
 • Liikunnan avulla unen laatu paranee ja nukahtaminen helpottuu. 

Palokuntoon-liikuntaohjelman tavoitteena on tuottaa palokuntien nuoriso-osastojen ohjaajien hyödynnettäväksi materiaalia, jonka avulla he voivat lisätä viikkoharjoituksiinsa toiminnallisuutta, liikkuvuutta ja liikunnallisuutta. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että liikkuvuus ja liikunnallisuus olisivat päällimmäiset ja tärkeimmät asiat vaan että tulevat harjoitteiden myötä positiivisina sivujuonteina ja tukevat harjoittelua ja hyvää oloa. Perimmäisenä tarkoituksena on kiinnittää huomiota toiminnallisuuteen, liikkuvuuteen ja liikunnallisuuteen. 

Viikkoharjoitukset 

Palokuntoon-liikuntaohjelmalla on tarvoitteena tuottaa palokuntien nuoriso-osastoille materiaalia, jonka pohjalta ohjaajat voivat sisällyttää viikkoharjoituksiin toiminnallisuutta ja liikunnallisuutta. Malliharjoitusten tarkoituksena on auttaa ohjaajia pohtimaan erilaisia keinoja, kuinka nykyisiä harjoituksia voidaan muuttaa liikunnallisuutta ja liikkuvuutta lisääviksi – palokuntanuorten harjoituksissa saa tulla hiki! Malliharjoituksissa nykyisiin, jo olemassa oleviin harjoituksiin on lisätty ja/tai korostettu liikkuvuutta ja liikunnallisuutta. Näin harjoitukset muuttuvat toiminnallisemmiksi ja sitä kautta mahdollisesti motivoivemmiksi. 

Viikkoharjoituskortit 

Viikkoharjoituskortit on tehty malleiksi kuvaamaan mahdollisuuksia liikkuvuuden ja liikunnallisuuden lisäämiseksi palokuntanuorten harjoituksissa. Harjoituskortteja on aluksi kuusi, mutta palokuntien toivotaan tekevän niitä lisää. Palokuntanuorisotyön kannalta olisi kiva, jos nuoriso-osastot jakaisivat omat, uudet, itse tekemänsä harjoituskortit/harjoitukset tämän sivuston kautta muidenkin nuoriso-osastojen käyttöön. Materiaalit voi lähettää s-postilla heli.kari(a)spek.fi tai camilla.elgland(a)spek.fi. 

Viikkoharjoituskorteissa on kerrottu

 • aihe/aiheet
  • esimerkiksi ensiapu ja alkusammutus 
 • liikuntatavoite: 
  • aika, esim. 15 min. 
  • ketteryys 
  • yleiskunto 
  • voima
  • liikkuvuus 
  • nopeus 
 • osaamistavoite 
 • tarvittava kalusto
 • kouluttajamäärä
 • koulutusmuoto ja -paikka 
 • harjoituksen kulku ja toteutus 

Junior FireFit 

(Tulossa) 

Junior FireFitissä ajatuksena on kehittää hauska ja iloinen, ketteryyttä ja liikkuvuutta tukeva toimintarata, jonka jokainen palokunta voi helposti omiin tiloihinsa tehdä jo olemassa olevilla välineillä. Ajatuksena olisi, että nuoret saisivat testata omaan ketteryyttään vastaavalla tavalla kuin aikuiset hälytysosastossa ja seurata omaa kehittymistään. Toimintaradan ei ole tarkoitus olla kilpailurata vaan tukea toiminnallisuuden kehittymistä ja jonka suorittamalla kasvuvaiheessa oleva nuori voi seurata omaa toiminnallisuuttaan ja kehittymistään iän ja kasvun myötä.