Palokuntoon-liikuntaohjelma 

Palokuntaharrastuksen yhtenä tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille liikunnallisen elämäntavan merkitys oman hyvinvoinnin tukena. 

Liikuntaa on hyvä sisällyttää palokuntanuorten toimintaan, sillä

 • liikunta vaikuttaa myönteisesti oppimiseen, muistiin ja tarkkuuteen sekä auttaa pysymään virkeänä
 • liikunnalla on positiivisia vaikutuksia tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoihin
 • liikunnallinen elämäntapa välittyy hyvään itsetuntoon ja myönteisempään minäkuvaan
 • liikunta vahvistaa vuorovaikutustaitoja kehittämällä mm. nuoren kykyä kuunnella, noudattaa ohjeita ja ottaa muut huomioon
 • liikunnan avulla unen laatu paranee ja nukahtaminen helpottuu.

Palokuntoon-liikuntaohjelma on tuottanut palokuntien nuoriso-osastojen käyttöön materiaalia, jonka avulla nuoriso-osastojen ohjaajat voivat lisätä viikkoharjoituksiin fyysistä toiminnallisuutta. Harjoitusten kautta liikkuvuus ja liikunnallisuus tulevat positiivisina sivujuonteina sekä tukevat harjoittelua ja hyvää oloa.

Lisäksi nuoriso-osastojen harjoituksiin on tehty Junior FireFit -toimintarata, jolla nuoret voivat testata omaa ketteryyttään vastaavalla tavalla kuin aikuiset hälytysosastossa, ja samalla seurata omaa kehittymistään.

Malliharjoituksissa tuttuihin harjoituksiin on lisätty ja/tai korostettu liikkuvuutta ja liikunnallisuutta. Näin harjoitukset muuttuvat toiminnallisemmiksi ja sitä kautta mahdollisesti myös motivoivammiksi. 

Vinkkejä viikkoharjoituksiin

Palokuntoon-liikuntaohjelma on tuottanut palokuntien nuoriso-osastojen käyttöön erilaisia materiaaleja, kuten valmiita viikkoharjoituskortteja. Valmiiden harjoituskorttien on tarkoitus auttaa ohjaajia pohtimaan erilaisia keinoja, kuinka nykyisiin harjoituksiin saadaan lisää liikunnallisuutta ja liikkuvuutta – palokuntanuorten harjoituksissa saa tulla hiki! 

Viikkoharjoituksista on laadittu kuusi mallikorttia ja yksi tyhjä harjoituskorttipohja. Toiveena on, että palokunnat tekevät lisää harjoituskortteja ja jakavat niitä tämän sivuston kautta muidenkin nuoriso-osastojen käyttöön. Materiaalit voi lähettää sähköpostilla outi.kunnamo@spek.fi.

Viikkoharjoituskorteista löytyy seuraavat tiedot:

 • aihe/aiheet (esimerkiksi ensiapu ja alkusammutus)
 • liikuntatavoite (aika, esim. 15 min, ketteryys, yleiskunto, voima, liikkuvuus ja nopeus) 
 • osaamistavoite 
 • tarvittava kalusto
 • kouluttajamäärä
 • koulutusmuoto ja -paikka 
 • harjoituksen kulku ja toteutus.

Viikkoharjoituskortit ja muut liikuntaohjelman materiaalit löydät viikkoharjoituspankista:

Palokuntoon-lähettiläät

Palokuntoon-lähettiläät auttavat liikuntaohjelman jalkauttamisessa yhä useampaan palokuntaan ympäri Suomen. Lähettiläinä toimii moninainen joukko palokuntalaisia Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen, Länsi-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Suomen, Uudenmaan ja Helsingin alueilta.

SPEKin valmiiden materiaalien avulla Palokuntoon-lähettiläät voivat toteuttaa liikunnallisia viikkoharjoituksia palokuntanuorille. Lisäksi he luovat kannustavaa ilmapiiriä sekä levittävät liikunnan riemua!

Lisätiedot ja lähettiläiden yhteystiedot saat järjestöohjaaja Outi Kunnamolta, outi.kunnamo@spek.fi.

Viikkoharjoitusvideot

Viikkoharjoituksiin liittyen on tuotettu videomateriaalia, joka löytyy SPEKin Vimeosta. Voitte esimerkiksi katsoa videoista mallia ennen viikkoharjoituksen alkua tai lähettää videoon linkin jo ennen harjoituskertaa.

Junior FireFit -toimintarata

Junior FireFitissä ajatuksena on kehittää hauska ja iloinen sekä ketteryyttä ja liikkuvuutta tukeva toimintarata, jonka jokainen palokunta voi tehdä helposti omiin tiloihinsa jo olemassa olevilla välineillä. Ajatuksena on, että nuoret saavat testata omaa ketteryyttään vastaavalla tavalla kuin aikuiset hälytysosastossa ja seurata omaa kehittymistään.

Toimintaradan ei ole tarkoitus olla kilpailurata vaan tukea toiminnallisuuden kehittymistä. Toimintaradan suorittamalla kasvuvaiheessa oleva nuori voi seurata omaa toiminnallisuuttaan ja kehittymistään iän ja kasvun myötä.​

Toimintaradan suorittamisen jälkeen nuoret voivat täyttää itsearviointilomakkeen.