Palokunta – enemmän kuin harrastus

Palokunta – enemmän kuin harrastus

Tule mukaan palokuntaan!

Viisi syytä liittyä palokuntaan

  • Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen iloa.
  • Edullinen ja monipuolinen harrastus kaikille palokuntatoiminnasta kiinnostuneille.
  • Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa.
  • Opit turvallisuuteen liittyviä taitoja, kuten alkusammutusta ja ensiapua.
  • Mahdollisuus omien valmiuksien ja osaamisen käyttämiseen toisten avuksi ja hyödyksi​.

Mukaan matalalla kynnyksellä

Palokuntatoiminta on kaikille avointa toimintaa, johon pääsee mukaan ilman koulutusta. Harrastustoiminnan puolella on valittavana monia eri tehtäviä oman elämäntilanteen ja kiinnostuksen mukaan. Palvelutoiminta, kuten hälytystoiminta, vaatii enemmän sitoutumista, säännöllistä harjoittelua ja koulutusohjelman mukaisten kurssien suorittamista päästäkseen osallistumaan hälytystehtäviin.

Palokuntien harrastustoiminta mahdollistaa palokuntien elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden.

Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. Lisäksi palokunta tarjoaa palokuntalaisille tarvittavat työvälineet ja asianmukaiset varusteet.

Monien mahdollisuuksien palokunta

Palokunnissa tarvitaan monenlaista osaamista sekä tekijöitä esimerkiksi nuorten ohjaajiksi, leireille ja erilaisiin tapahtumiin. Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut osastoiksi tai toiminnoiksi, joiden nimitykset ja tehtävät saattavat vaihdella.

  • Palokuntanuorisotoiminta
  • Palvelutoiminta
  • Tuki- ja naistoiminta
  • Yhdistystoiminta
  • Veteraanitoiminta

Tule apuohjaajaksi palokuntanuorisotoimintaan

Palokuntanuorten huoltajat tai muut tärkeät aikuiset voivat tarjoutua nuoriso-osaston apuohjaajiksi ilman palokuntaosaamista – tärkeintä on positiivinen asenne ja halu työskennellä nuorten kanssa. Lisäavuksi voi ilmoittautua myös yksittäisiin harjoituksiin, retkille tai leireille. Etsi lähin palokuntasi ja kysy lisää.

Palokuntahaku

Kysy lisää paikallisesta toiminnasta ja harjoitus- tai kokoontumisajoista lähialueesi palokunnasta.

Palokuntanuoret

Lapsille ja nuorille palokunta tarjoaa edullisen ja hauskan harrastuksen, jossa opitaan yhdessä tärkeitä turvallisuustaitoja.

Palvelutoiminta

Täysi-ikäiset voivat osallistua palokunnissa esimerkiksi palvelutoimintaan eli hälytystoimintaan.

Tuki- ja naistoiminta

Palokunnassa voit osallistua myös muonitukseen tai harrastustoimintaan, kuten turvallisuusviestintään, kouluttamiseen ja huoltotoimintaan.

Yhdistystoiminta

Sopimuspalokunnat ovat lähes poikkeuksetta yhdistyksiä, joita koskevat tietyt säännöt ja toimintatavat.