Palokuntanuorisotoiminta

Etsitkö uutta harrastusta? Tule mukaan palokuntaan?

Palokuntatoiminta on monipuolinen ja yhteisöllinen harrastus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Palokuntaharrastuksessa parasta on kaverit ja yhdessäolo, mutta myös uuden oppiminen ja toisten auttaminen. Jokainen palokuntanuorisotoimintaan osallistuva saa taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa. Palokuntanuoreksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut!

Suomessa on yli 7 000 palokuntanuorta – vielä mahtuu mukaan joukkoon!

Palokuntanuorten arvot

  • Tasapuolisuus ja välittäminen: Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toista
  • Luotettavuus: Palokuntanuori on luotettava ja vastuuntuntoinen
  • Turvallisuus ja vastuu: Palokuntanuori osaa ja uskaltaa toimia erilaisissa tilanteissa

Viikkoharjoitukset 

Nuoret kokoontuvat yleensä viikoittain harjoituksiin, joissa opitaan paitsi palokuntataitoja myös monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta. Lisäksi harjoituksissa saatetaan käydä tutustumassa esimerkiksi oman alueen muuhun toimintaan, kuten hätäkeskukseen tai meripelastusseuraan.

Palokuntanuorten harjoituksissa saa myös tulla hiki. Palokuntoon-liikuntaohjelma tarjoaa palokuntien nuoriso-osastojen kouluttajien ja ohjaajien käyttöön materiaalia, jonka avulla he voivat lisätä nuorten viikkoharjoituksiin harjoittelua tukevaa toiminnallisuutta, liikkuvuutta ja liikunnallisuutta.

Otamme mielellämme palokuntien omia harjoitussuunnitelmia työstettäväksi julkaisua varten. Suunnitelmien ei tarvitse olla valmiita tai täydellisiä. Voit jättää harjoitussuunnitelman alla olevan lomakkeen kautta.

Pakopeleillä vaihtelua viikkoharjoituksiin

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeessa on kehitetty pakopeli Savuisen mökin mysteeri. Pelin aiheena on perusselvitys ja sen voi suorittaa viikkoharjoituksena. Pelissä nuoret pääsevät tunnistamaan kalustoa, suorittamaan alkusammutusta sekä tekemään nokkeluutta, tietoa tai taitoa vaativia tehtäviä.

Savuisen mökin mysteeri -pakopelin materiaalit

PowePoint-esitys on tarkoitus laittaa pelin ajaksi näkyville esimerkiksi televisioruudulle. Diaesitys toimii johdatuksena pakohuonepeliin.

Savuisen mökin mysteeri -pakopeli (PowerPoint)

Pakopelin ohjeista löytyy tarvikkeet, valmistelut ja pelin kulku.

Savuisen mökin mysteeri -pakopelin ohjeet (PDF)

Liitteissä on peliä varten tulostettavia materiaaleja, kuten roolinjakokortit ja vihjetaulut. Lisäksi liitetiedostosta löytyy oikeat vastaukset.

Savuisen mökin mysteeri -pakopelin liitteet (PDF)

Ensiapu-pakohuonepeli

Ensiapu-teemaisessa pakohuonepelissä nuoret pääsevät harjoittelemaan tajuttomana olevan henkilön auttamista.

Ensiapu-pakopelin ohjeet ja käsikirjoitus (PDF)

Kouluttajien vinkkipankki

Onko palokuntanuoriso-osastossasi kokeiltu uutta tai todettu tietyt käytännöt toimiviksi? Jaa oma vinkkisi muille kouluttajille ja ohjaajille!

Keräämme palokuntanuorten kouluttajilta ja ohjaajilta vinkkejä sekä oivalluksia esimerkiksi viikkoharjoituksiin, yhteistyöhön, viikkoharjoitusten ulkopuoliseen toimintaan ja motivointiin liittyen. Voit lisätä Padlet-alustalle oman vinkkisi tai käydä etsimässä uusia ideoita palokuntanuorisotoimintaan.

Kipinä-työkalu

Kipinä-työkalu auttaa palokuntien nuoriso-osastoja toiminnan kehittämisessä. Työkalu sisältää 29 arvioitavaa kohdetta, joille on asetettu neljä tavoitetasoa: edistynyt, kunnossa, kehitettävää ja ei kunnossa. Arvioitavat osa-alueet liittyvät mm. koulutukseen, talouteen, viestintään ja yhteistyöhön. Kipinä-työkalu täytetään sähköisesti.

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta toi­min­nas­taan sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Lue lisää Kipinä-työkalusta verkkosivuiltamme:

Pikkukipinä

Pikkukipinä on arviointilomake, jota voidaan käyttää palokuntanuorten kanssa toiminnan arviointiin ja itsearviointiin. Nuoriso-osaston vanhemmat nuoret voivat täyttää Kipinä-työkalun ja nuoremmille osallistujille voi tulostaa Pikkukipinä-lomakkeen. Pikkukipinä löytyy myös ruotsinkielisiltä verkkosivuilta.

Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Palosuojelurahaston rahoittama Palokuntanuorisotyön uudistamishanke toteutettiin 1.4.2022–31.10.2023.

Hankkeessa

  • selvitettiin ja tarjottiin ratkaisumalleja palokuntanuorisotyön osaamistarpeisiin ja haasteisiin
  • kartoitettiin kuinka palokuntanuorisotoiminnan ohjaajien ja kouluttajien kouluttamista tulisi uudistaa, jotta se olisi tarkoituksenmukaista ja riittävää
  • etsittiin keinoja kouluttajien ja ohjaajien tukemiseen, pitovoiman vahvistamiseen ja uusien ohjaajien rekrytointiin.

Uusien apuohjaajien rekrytointi

Hankkeen aikana havaittiin, että palokuntanuorisotoiminnassa on pulaa ohjaajista. Hankkeen tuotoksena laadittiin rekrytointimainos, rekrytointivinkkilista sekä perehdytysmateriaali palokunnan ulkopuolelta tuleville apuohjaajille, kuten nuorten huoltajille.

Leiritoiminta

Palokuntanuorisotoiminta on muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista ovat palokuntaleirit. Lapset ja nuoret osallistuvat pelastusliittojen vuosittain järjestämille palokuntaleireille ja suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Joka neljäs vuosi järjestetään valtakunnallinen leiri, joka kerää palokuntanuoria ympäri Suomen ja jopa ulkomailta pitämään hauskaa ja oppimaan yhdessä. Myös palokunnat voivat järjestää pienempiä, esimerkiksi yhden tai kahden yön yli kestäviä tapahtumia ja harjoituksia

Kilpailut

Palokuntanuorille järjestetään erilaisia kilpailuja, joihin nuoret voivat halutessaan osallistua. Merkittävin kilpailu on jokavuotinen palokuntanuorten kalustonkäsittelyn suomenmestaruuskilpailu, tutummin Veikon Malja. Kilpailuun osallistuu vuosittain noin 250 nuorta. Kilpailun yhteydessä käydään myös SM-tietokilpailu, jossa ratkaistaan Suomen etevin palokuntanuorten joukkue teorian tasolla. Lisäksi suurleirin yhteydessä järjestetään sankoruiskun SM-kilpailu.

Kansainvälinen palokuntanuorisotyö

Suomessa palokuntanuorten kansainvälistymistä pyritään aktiivisesti tukemaan. Suomalaisilla palokuntanuorilla ja nuoriso-osastoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, seminaareihin, leireihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin.

Kansainvälistä toimintaa Suomessa koordinoi SPEK sekä CTIF:n Suomen kansallinen komitea. Tutustu tarkemmin kansainvälisen palo- ja pelastusalan asiantuntija- ja informaatioverkosto C.T.I.F.:n toimintaan:

Palokuntanuoret tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä eri maiden palokuntien kanssa myös niin kutsuttuina ystävyyspalokuntina. Toimintaan kuuluvat vierailut ystävyyspalokunnan luona sekä tutustuminen erilaisiin palokuntakulttuureihin.

Discord

Palokuntaan-Discord tarjoaa palokuntanuorille virtuaalisen kohtaamispaikan. Liity mukaan keskustelemaan oheisesta linkistä.

Palokuntanuorten koulutuspolku

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä, joka on suunniteltu 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä, aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja edeten suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. ​

Nuoret voivat oppivan osion kurssien jälkeen suorittaa myös taitomerkkejä. Taitomerkin saa hyväksytysti suoritetun taitomerkkikokeen jälkeen. Kokeet suoritetaan useimmiten palokuntanuorten leireillä kurssisuorituksen jälkeen.

Palokuntanuorisotoiminnan organisaatio

Paikallisella tasolla, palokuntien nuoriso-osastoissa, toimivat lapset ja nuoret kouluttajien ja ohjaajien kanssa. Nuorten kouluttajille ja ohjaajille on tarjolla erilaisia osaamista tukevia koulutuksia ja kursseja, kuten palokuntakouluttajakurssi ja Nuorten kanssa toimiminen -kurssi.

Alueellisella tasolla toimintaa järjestävät nuorisotyötoimikunnat ja -valiokunnat. Pelastusliiton nuorisotyötoimikunta tai -valiokunta suunnittelee ja järjestää yhteisiä alueellisia tapahtumia, kilpailuja ja leirejä. Toimikunnat koostuvat yleensä palokuntien edustajista. Muutamalla isolla pelastusliiton alueella on erikseen nimetyt toiminta-alueet, joiden edustajista koostuu pelastusliiton nuorisotyötoimikunta. Toimikuntalaiset ovat vapaaehtoisia toimijoita. Pelastusliitoilla on lisäksi palkattua henkilökuntaa huolehtimassa alueellisen toiminnan toteutumisesta.

Valtakunnallisesti toimintaa ohjaa, suunnittelee ja edustaa SPEKin palokuntatoimikunta ja sen asettama harrastustyöryhmä.