Materaalia hälytysosastoille

Tälle sivulle on koottu hälytysosastoille hyödyllisiä materiaaleja, joita ei löydy viikkoharjoituspankista.

Ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan

Sisäministeriö on uudistanut pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohjeen. Uudistetun ohjeen tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset työolosuhteet pelastustoimen sukellustehtävissä. 

Tieliikennepelastaminen

Palokunnan toimintakäsikirja: ajoneuvoja koskeviin hätätilanteisiin vastaaminen. 

Ohjekortti aurinkopaneelien onnettomuustilanteisiin

CTIF:n ohjekortti aurinkopaneelien kanssa toimimiseen onnettomuustilanteessa. Ohjekortti on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, ja se on vapaasti käytettävissä.

Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja

Sähköinen PTJ-käsikirja on apuväline pelastustehtävien johtamiseen onnettomuustilanteissa. Sitä voivat käyttää esimerkiksi sopimuspalokuntien ryhmänjohtajat. Käsikirjan avulla voidaan varmistaa ajantasainen ja yhdenmukainen tieto eri onnettomuustilanteissa.

Ajoneuvojen turvallisuus

Vesa Linja-Ahon esitysmateriaali: "Hybridi-, sähkö- ja kaasuautojen turvallisuusperusteita pelastushenkilöstölle". 

Kylmät olosuhteet

Potilas ja pelastaja -opaskirja tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeistusta kylmään liittyvistä vaikutuksista sekä potilaaseen että pelastushenkilöstöön. Ensimmäinen osa sisältää tietoa kylmään liittyvistä tekijöistä, joita potilas joutuu kohtaamaan kylmässä ympäristössä. Siinä käsitellään kylmien, tuulisten ja kosteiden olojen vaikutusta potilaan diagnosointiin, ensihoitoon ja suojaamiseen maastossa. Toinen osa käsittelee pelastajien ja hoitohenkilöstön työkykyä sekä suojautumista kylmää, tuulta ja kosteutta vastaan eri pelastustehtävissä. Se sisältää myös tietoa kommunikaatiovälineiden ja kaluston käytöstä ja toimivuudesta kylmässä. Opas tarjoaa arvokasta ohjeistusta kylmän vaikutuksista kenttäensihoitoon niin pelastajille, rajavartioille, hoitajille, poliisille kuin vapaaehtoistyöntekijöille.

Pelastusalan ajokoulutus

Pelastusalan ajokoulutus -opas on tehty auttamaan pelastajia suoriutumaan työtehtävistään auton ratin takana. Opas on suunnattu kuljettajille, heidän esimiehilleen sekä ajokouluttajille tukemaan omaehtoista ja kouluttajavetoista ajo-oppimista. Oppaan on tehnyt Tapaturva.

Hälytysajon riskienhallinta

Hälytysajoneuvon riskienhallinta- kirjan tavoitteena on vaikuttaa hälytysajoneuvon kuljettajien liikennekäyttäytymiseen ja riskien hallintaan. Tämän oletetaan vähentävän hälytysajoneuvojen kuljettajille tapahtuvia onnettomuuksia. Käsiteltävien aiheiden valinnalla on pyritty kattamaan keskeiset hälytysajoneuvojen turvalliseen kuljettamiseen vaikuttavat tekijät ja menetelmät. Aiheiden käsittelyn syvyyttä on rajattu kirjan pitämiseksi käytännöllisenä oppaana niin opiskelijoille, kuljettajille, ajokouluttajille, esimiehille kuin kaikille hälytysajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta vastaaville henkilöille. Jokaisen luvun alussa kerrotaan, mitä lukijan tulisi muistaa, ymmärtää tai osata läpikäytyään luvun. Oppikirjan on kirjoittanut Ari Kivari ja rahoittanut ja mahdollistanut Palosuojelurahasto ja Pelastusopisto.

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu, joka esittelee pelastustoiminnan käsitteet. Käsitteet päivitettiin työryhmän toimesta 2016 ja pelastusjohtajat ja kumppanuusverkoston pelastustoiminnan palvelualue suosittelevat käsitteiden käyttöönottoa julkaisun esityksen mukaisesti.

Ulkopuolisten koulutusvideoita