Uutiset

Uutiset

Lapset ja ohjaaja ovat selin kameraan ja katsovat julistetta, jossa lukee

Julkaistu 08.02.2023

Turvahenkilöiltä neuvoja ja apua haastavien tilainteiden käsittelyyn

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntapalveluiden tiimiin nimettiin vuonna 2021 turvahenkilöt, jotka tarjoavat palokunnille apua haastavien tilanteiden käsittelyyn. Toiminta vakiintui vuonna 2022 ja jatkuu edelleen. Kannustamme myös palokuntia ja pelastusliittoja nimeämään omat turvahenkilönsä, jotta epäasiallista kohtelua voidaan ennaltaehkäistä ja siihen pystytään puuttumaan ajoissa.

SPEKin palokuntapalveluiden turvahenkilöt Heli Kari ja Niko Ara tarjoavat tukea kiusaamista, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille. Turvahenkilöt ovat neuvoillaan ja ohjeillaan auttaneet ratkaisemaan ongelmia, joita ei ole pystytty selvittämään palokuntien sisällä. Turvahenkilöille saapuneet yhteydenotot ovat koskeneet esimerkiksi palokunnan sisäisiä tai johdon ja alemman tason toimijan välisiä ristiriitoja, häirintätapauksia sekä yhdistyslaillisia kysymyksiä.

– Vaikka on tietenkin harmi, että haastavia tilanteita on ollut, olemme iloisia siitä, että meihin on uskallettu ottaa yhteyttä, kun apua on tarvittu, toteaa SPEKin palokuntapalveluiden kehittämispäällikkö Niko Ara.

Turva-aikuiset tarjoavat leiriläisille turvaverkon

Turvahenkilötoimintaa hyödynnettiin viime kesän valtakunnallisella Eldis 22 -leirillä, jossa kokemukset turva-aikuisista olivat leirin projektipäällikkö Valtteri Tervalan mukaan erittäin positiivisia. Turva-aikuiset toimivat nuorten tukena aamusta iltaan sekä auttoivat nuoria ja ohjaajia esimerkiksi kiusaamis- ja häirintätilanteiden selvittämisessä. Lisäksi turva-aikuiset toimivat syrjintäyhdyshenkilöinä, joille kaikki leiriläiset saivat kertoa mieltä askarruttavista asioista tai esimerkiksi mahdollisista kiusaamisen ja häirinnän kokemuksista.

– Tehtävä oli uusi, joten perehdytys toteutettiin itseopiskeluna ja vertaiskeskusteluna. Turva-aikuiset perehtyivät leirin ennaltaehkäiseviin puuttumisen ja käsittelyn ohjeisiin. Myös Et ole yksin -sivuston verkkokoulutus on ollut hyödyllinen, kertoo Valtteri.

Valtteri huomauttaa, että turva-aikuisten määrän täytyy olla riittävä, jotta tehtävä ei kuormita liikaa yksittäisiä vapaaehtoisia. Lisäksi turva-aikuisille on syytä varmistaa riittävä tuki vakavien asioiden purkamiseen ja käsittelyyn.

– Leirillä huomasimme, että mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut, joten turva-aikuisten on hyvä toimia tiiviissä yhteistyössä leirin ensiavun kanssa. Turva-aikuisten tehtävä on tärkeä, jotta kaikille leiriläisille on tarjolla turvaverkko. Ihmisten välisissä kohtaamisissa voi kaikesta varautumisesta huolimatta muodostua konflikteja, joten niiden käsittelyyn on hyvä olla erikseen sovitut henkilöt, joilla on aina aikaa selvittää ja kohdata osapuolet, Valtteri perustelee.

Turvahenkilötoimintaa myös pelastusliittoihin ja palokuntiin

Kannustamme palokuntia ja pelastusliittoja nimeämään omat turvahenkilönsä, joiden kanssa epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä voi keskustella luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä. Suosittelemme nimeämään jatkossa myös valtakunnallisille sekä alueellisille leireille turva-aikuiset osana leiriorganisaatioita.

Epäasiallisesta kohtelusta ilmoitetaan ensisijaisesti palokunnan turvahenkilölle, mikäli sellainen on palokuntaan nimetty. Turvahenkilö vie asian palokunnan hallituksen tietoisuuteen ja on tarvittaessa yhteydessä pelastusliittoon. Palokuntalainen voi kuitenkin olla myös suoraan yhteydessä SPEKin turvahenkilöihin, mikäli palokunnassa tai pelastusliitossa ei ole turvahenkilöitä. SPEKin turvahenkilöt voivat olla yhteydessä pelastusliittoon tai palokuntaan, jos asianomainen näin toivoo. Lisäksi SPEKin turvahenkilöt toimivat tarvittaessa sekä palokuntien että pelastusliittojen omien turvahenkilöiden yhdyshenkilöinä sekä tukevat vaikeissa tilanteissa.

Palokuntalaisten kuuluminen pelastuslaitoksen työsuojeluorganisaatioon on vaihtelevaa, mutta myös pelastuslaitosten työsuojeluvastaavat on hyvä pitää ajan tasalla, mikäli palokunnissa ilmenee epäasiallista käytöstä, joka vaatii puuttumista.

Keinoja ja ohjeistusta turvalliseen palokuntatoimintaan

Turvahenkilöiden nimeämisen lisäksi SPEKin palokuntapalvelut on koostanut palokunnille materiaalia turvallisen ja avoimen palokuntatoiminnan järjestämiseksi. Turvallisesti palokunnassa -materiaali on toimitettu kaikkiin Suomen palokuntiin, ja kannustamme palokuntia pohtimaan yhdessä keinoja sekä selkeitä ohjeistuksia turvallisen toiminnan takaamiseksi. Materiaali löytyy Turvallinen palokuntatoiminta -sivulta.

SPEK selvitti loppuvuodesta 2021, kuinka pelastusliitot ovat ehkäisseet epäasiallista käytöstä palokuntatoiminnassa. Selvityksien perusteella pelastusliitot ovat esimerkiksi päivittäneet ja luoneet toimintaohjeita sekä sopineet toimintatavoista ja pelisäännöistä. Lisäksi selvityksissä tuotiin esille erilaiset koulutukset, turva- ja tukihenkilöiden nimeäminen sekä yhteistyö ja keskustelu alan sisällä. Epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja puuttumiseen on kiinnitetty huomiota erityisesti nuorisotoiminnassa, ja liitot ovat ottaneet palokuntia sekä etenkin nuoria mukaan suunnittelemaan turvallista palokuntatoimintaa.

SPEKin palokuntapalvelut on järjestänyt myös webinaareja turvalliseen palokuntatoimintaan liittyen. Tallenne palokuntanuorten kouluttajille ja ohjaajille suunnatusta Turvallinen palokuntatoiminta -webinaarista löytyy SPEKin Vimeosta.

Uusimmat