Palokuntalaiselle

Palokuntatoiminta on pelastusalan vapaaehtoistoiminnan muoto. Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut palvelutoimintaan ja harrastustoimintaan, joiden alla toiminta jakautuu vielä erillisiksi osastoiksi tai toiminnoiksi, joiden nimitykset ja tehtävät saattavat vaihdella. Näitä ovat muun muassa hälytystoiminta, palokuntanuorisotoiminta, tuki- ja naistoiminta sekä yhdistystoiminta. Palokuntatoiminta on monipuolista toimintaa: opastusta, neuvontaa, koulutusta ja antoisaa yhdessäoloa.

Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut palvelutoimintaan ja harrastustoimintaan, joiden alla toiminta jakautuu vielä erillisiksi osastoiksi tai toiminnoiksi.

Palvelutoiminta

Palvelutoimintaan kuuluvat hälytystoiminta ja hälytysmuonitus. Palvelutoimintaan osallistuvat palokuntalaiset ovat mukana onnettomuuksien ehkäisyssä, sammutustöissä, pelastustehtävissä ja väestönsuojelussa.

Harrastustoiminta

Sopimuksellisen hälytystoiminnan tueksi palokunnissa tarvitaan myös monenlaista yhdistystoiminnan osaamista sekä tekijöitä leireille ja erilaisiin tapahtumiin. Palokunnan harrastustoimintaan pääsee mukaan ilman koulutusta. Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. Harrastustoiminnan puolelle kuuluvat esimerkiksi palokuntanuorisotoiminta, yhdistystoiminta sekä tuki- ja naistoiminta (hälytysmuonitusta lukuun ottamatta).