Terveinä ja turvallisesti palokunnassa korona-aikana

Säännöllinen tiedottaminen jäsenille sekä nuorten vanhemmille oman palokunnan tilanteesta ja turvallisista toimintatavoista on tärkeää.

Koronaepidemian tilanne vaihtelee merkittävästi eri alueiden välillä. Osassa maata tilanne on rauhallinen ja toimintaa voidaan jatkaa lähes normaaliin tapaan. Koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla ryhmissä tapahtuvaa toimintaa suositellaan rajoitettavaksi. Alueellisia ja paikallisia torjuntatoimia, kuten suosituksia ja rajoituksia, tulee noudattaa. 

Turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta on syytä muistuttaa toiminnassa jatkuvasti, vaikka tilanne olisi alueella perustasoa. Tilanteen pitkittyessä on vaarana väsyminen jatkuvaan käsienpesuun ja turvaväleihin. Jokainen palokuntalainen vaikuttaa omilla teoillaan siihen, että toimintaan on turvallista osallistua. Palokuntaan, töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei pidä mennä oireisena.

Toimitaan turvallisesti korona-aikana!

Materiaalit

Juliste

Tulosta palokunnan seinälle oheinen juliste muistuttamaan hyvistä käytännöistä:

Tule terveenä palokuntaan (PDF)

Voit ladata some-kuvat ja julisteen myös kuvapankista: https://spek.kuvat.fi/palokunnassaterveina/

Tapahtuman järjestäjän ja osallistujan ohjeet (SPEK)

SPEKin tapahtumissa noudatetaan oheisia ohjeita. Ohjeita ja toimintatapoja voi hyödyntää myös palokunnan tilaisuuksissa.

Ohjeistus tilaisuuksiin osallistujille koronapandemian aikana (PDF)

Ohjeistus tilaisuuksien järjestäjille koronapandemian aikana (PDF)

Tulostettavat ohjeet tilaisuuteen koronapandemian aikana (PDF)

Yleiset ohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi (THL)

THL:n aineistopankki

Ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeet

Lähteet ja lisätietoa:

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (lisätty 16.6.2021)

Yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset voivat myöhentää kevätkokouksiaan (lisätty 7.5.2021)

Osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää kevätkokouksiaan (lisätty 16.4.2021)

Valtioneuvoston päätös 25.2.2021

Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset

Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Tarttuminen ja suojautuminen 

Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 7.9.2020 ja päivitetty 27.10.2020, 28.1.2021, 23.2.2021, 25.2.2021, 16.4.2021, 7.5.2021, 16.6.2021.