Palokunnat Suomessa

Palokunnat ovat keskeinen osa yhteiskuntamme pelastusjärjestelmää. Vapaaehtoiset palokunnat eli sopimuspalokunnat kautta maan toimivat pelastustoimen osana huolehtien osaltaan onnettomuuksien ehkäisemisestä ja vahinkojen rajoittamisesta. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on yleensä sopimuspalokunnan paloauto tai ambulanssi. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena tai itsenäisesti päällekkäisten tilanteiden aikana.

Vapaaehtoiset palokunnat eli sopimuspalokunnat kautta maan toimivat pelastustoimen osana huolehtien osaltaan onnettomuuksien ehkäisemisestä ja vahinkojen rajoittamisesta.

Palokuntatoiminnan muodot

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Kun VPK tekee sopimuksen alueensa pelastusviranomaisen kanssa, siitä tulee sopimuspalokunta, joka hälytetään pelastustehtäviin tarvittaessa. Joillakin alueilla pelastuslaitoksen ja yksittäisten henkilöiden välille tehdyistä sopimuksista on muodostunut myös sopimuspalokuntia. Näissäkin tapauksissa taustalla on useimmiten palomiesyhdistys, jossa tehdään myös vapaaehtoistyötä.

Palokuntatoiminta on pelastusalan vapaaehtoistoiminnan muoto. Palokuntien toiminta on yleensä jakautunut osastoiksi tai toiminnoiksi, joiden nimitykset ja tehtävät saattavat vaihdella. Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen, joka sisältää perustiedot ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista. 

Palokuntatoiminnan eri muotoja:

  • Palokuntayhdistys ilman palokuntasopimusta
  • Sopimuspalokunnat
    • Palokuntasopimuksen tehnyt yhdistys (VPK)
    • Tehdaspalokunta/laitospalokunta (TPK)
    • Henkilökohtaisen sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa tehneiden palokunta, jolla on taustalla palomiesyhdistys/-kerho tai muuta yhdistystoimintaa​
    • Henkilökohtaisen sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa tehneiden palokunta, jolla ei ole taustalla yhdistystä (HSPK henkilökohtaisen sopimuksen palokunta, ent. puolivakinainen palokunta eli PVPK)​

Pelastusalan arvot: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.​

Pelastusliitot ja pelastusalan järjestöt

Suomessa toimii 13 alueellista pelastusliittoa ja 3 valtakunnallista pelastusalan järjestöä.

Pelastusliitot

Pelastusliitot tuottavat pelastustoimen koulutuksia ja kehittävät oman alueensa turvallisuutta. Alueen palokunnat kuuluvat usein oman alueensa pelastusliittoon. Poikkeuksena FSBR, johon kuuluu palokuntia mm. Uudeltamaalta, Ahvenanmaalta ja Pohjanmaalta.

Löydät alueiden tapahtumat ja yhteystiedot liittojen sivuilta.

Pelastusalan järjestöt

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) toimivat valtakunnallisesti. SPEKiin kuulutaan esim. pelastusliiton kautta, SSPL:oon liitytään palokuntana, SPPL:oon liitytään henkilöjäsenenä.