Kurssit ja koulutukset

Palokuntakouluttajakurssi

SPEKin palokuntakouluttajakurssi tarjoaa kouluttajiksi aikoville ja kouluttajina jo toimiville monipuolisesti työkaluja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Koulutuksen käyneet voivat toimia palokunnassa kouluttajina sekä kansalaisten turvallisuusviestinnän toteuttajina. Uusi kouluttajakurssi on suunnattu kaikille palokuntalaisille ikään tai toimintoon katsomatta.

Kurssi luotiin täydentämään Pelastusopiston ryhmänjohtajakurssia, jossa ei ole enää erillistä. kouluttamisosiota. Palokuntakouluttajakurssi korvaa myös aiemmat SPEKin kouluttajakoulutukset, kuten nuoriso-osaston kouluttajakurssin ja palokuntanaisten kouluttajan peruskurssin.

Kurssin uudistuksessa on kiinnitetty huomiota nykyaikaisiin työskentely- ja oppimismenetelmiin, joissa koulutettavat ovat aktiivisesti mukana. Kouluttajakurssi toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on etä- ja lähijaksoja. Kurssilla opiskellaan pienryhmissä ja sen kokonaiskesto on noin 39 tuntia.

Kouluttajakurssilla käsitellään esimerkiksi

  • oppimismenetelmiä
  • turvallisten koulutustapahtumien toteuttamista
  • tasapuolista arviointia.Opintokeskus Siviksen myöntämä Laadukas järjestökoulutus -merkki.

Kouluttajakurssi on saanut Opintokeskus Siviksen Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkin. Laatumerkki kertoo, että koulutus on läpikäynyt opintokeskus Siviksen laadunarviointiprosessin, ja se on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi. Laatumerkin myötä kurssista voi saada 2,5 opintopistettä, jotka on mahdollista hyväksilukea opintoihin.

Nuorten kanssa toimiminen -kurssi

Nuorten kouluttajaksi haluavat käyvät jatkossa uudistuneen kouluttajakoulutuksen lisäksi erillisen nuorten kouluttajan lisäosan. Kurssi soveltuu sellaisenaan myös henkilöille, jotka toimivat nuoriso-osastoissa apuohjaajan roolissa.

Nuorten kanssa toimiminen -kurssi suoritetaan monimuotokoulutuksena: ensimmäinen osa on itsenäistä verkko-opiskelua, toinen lähiopetusta. Kurssin kokonaiskesto on noin 6 tuntia.

Kurssilla käsitellään

  • palokuntanuorisotoimintaa ja palokunnan yleistä toimintaa
  • lasten ja nuorten oppimisen erityispiirteitä
  • erilaisten oppijoiden huomioimista
  • kouluttajan roolia kasvattajana, ohjaajana ja opettajana
  • haastavissa tilanteissa toimimista
  • osallistuja, kodin ja kouluttajan välistä yhteydenpitoa.

Lisätietoa

Lisätietoa tulevista kursseista saat alueesi pelastusliitosta. Voit myös olla yhteydessä meihin sähköpostitse palokunta@spek.fi.