HOSA – Palokunnan hallinnollinen osaaminen

Tähän selitys mistä on kyse.

Tulostettava muistilista (PDF)

Palokunnan hallinnon tulee osata/tehdä/hoitaa

 • Tuntikirjaukset
 • Jäsentietokanta
 • Suorite-/kurssitietokanta
 • Ilmoittautuminen

Lisätietoa:
Yleistä tietoa: https://www.palokuntaan.fi/haka
Kirjautumissivu: https://haka.spek.fi/
HAKA-tilastot: https://www.palokuntaan.fi/hakatilastot

 • Oltava vähintään suunnitelma kuka vastaa ja missä tilanteessa
  • Sisäinen ja ulkoinen kriisi

Lisää linkkejä tiedonlähteille. 

 • Täydentää palokunnan sääntöjä, erityisesti hallinto- ja taloussääntöjä
  • Toiminnantarkastuksen hallinnon asianmukaisen toiminnan tarkistaminen
 • Talousohjesäännöllä varmistetaan ajantasainen kirjanpito
  • Välitilinpäätökset
  • Ennaltaehkäisee myös osaltaan väärinkäyttöä
 • Tehtävänkuvat ja vastuunjaot palokunnan sisällä
  • Esim. sihteerin tehtävät (mitä pitää sisällään, kuinka, ym.)

Lisää linkkejä tiedonlähteille. 

 • Päällikkö
  • Henkilöstön tunteminen
  • Päällikön vastuut
  • Pelastuslaitoksen ohjeistukset
  • Palokunnan säännöt päällikön tehtävistä
  • Oman alueen operatiivisen toiminnan käytännöt ja johtosuhteet
  • Operatiivisen toiminnan varmistaminen
  • Muiden osastojen toiminnasta huolehtiminen
 • Puheenjohtaja
  • Rooli omassa yhdistyksessä
  • Palokunnan säännöt & johtosäännöt
  • Palokunnan nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeudet
  • PRH ajantasaiset tiedot
  • Sähköinen asiointi (suomi.fi-tunnukset)
  • Yhdistyksen juridiset velvoitteet
  • Kuka yhdistyksessä käyttää päätösvaltaa
  • Toimivan yhdistyksen periaatteet
  • Onko ohjaavia asetuksia – kokoustekniikka, hyvät kokouskäytänteet, laillisuus ja päätösvaltaisuus, äänestyskäytännöt, asioiden valmistelu

Lisää linkkejä tiedonlähteille. 

 • Palokuntasopimus
 • Muut taloudelliset tukisopimukset
 • Rahoitus- ja lainasopimukset sekä pankkiasiat
 • Asematilojen sopimukset
  • Vesi
  • Sähkö
  • Jätehuolto
  • Vakuutukset
  • Auton huoltosopimus
  • Kiinteistönhuolto
  • Vuokrasopimukset
  • Lämpö
  • Siivoussopimus
 • Yleiset ja palokunnan omat voimassaolevat sopimukset

Lisää linkkejä tiedonlähteille. 

 • Mitä säännöt sisältävät
 • Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
 • Toimintasuunnitelma ja -kertomus
 • Miten otetaan jäseneksi ja miten jäsenyys loppuu

Lisää linkkejä tiedonlähteille. 

 • Palokuntien mallisäännöt + perusteluosio
 • Pelastuslaitoksen ohjeistukset ja lakisääteiset asiat
 • Toiminnan turvallisuuden takaaminen kokonaisvaltaisesti ja kaikille
  • Selkeät säännöt ja toimintamallit epäasiallisen käytöksen ehkäisyyn ja tilanteen selvittämiseen
  • Turvahenkilöiden valinta
  • Nuorten kanssa toimivien henkilöiden rikostaustaotteen selvittäminen

Lisätietoja:
https://www.palokuntaan.fi/turvallisesti-palokunnassa

 • Riskien hahmottaminen kaikessa sopimuspalokuntatoiminnassa
 • Työturvallisuus ja korvausasiat
 • Tilinkäyttöoikeudet ja tilit
  • Ymmärrys taseesta ja tilinpäätöksestä sekä talousarvosta
 • Mitä toiminnantarkoitus yhdistyksessä tarkoittaa taloudenpidon osalta?
 • Ymmärrys rahavirroista ja mistä yhdistyksen talous muodostuu
  • Suurimmat tulot ja menot 
  • Avustukset (mm. alueelliset yhteistyömahdollisuudet)
 • Hallinnon muodostuminen
  • Roolit ja vastuut
 • Kirjanpito
 • Vuosikokous ja vuosikello yhdistyksen toiminnassa
  • Hallituksen valmistelevat kokoukset ym.
 • Sääntöjen ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • Nimenkirjoitus- ja allekirjoitusoikeuden ajantasaisuus
  • PRH ja yhdistys

Palokunnan hallinnon on hyvä osata/tehdä/hoitaa

 • Koulutuspolkujen luominen yhdistyksessä (kaikki osastot)
 • Siviiliosaaminen
 • Vahvuudet
 • Toimintaedellytykset
 • Keikalla käsketään – yhdistyksessä pyydetään, neuvotellaan ja sovitaan asioista
 • Kuinka palkita vapaaehtoistoiminnassa
  • Kunniamerkit
  • Palkinnot ym.
 • Toiminnan tarkastelu laajemmin ja pitkäjänteinen suunnittelu
 • Mitä apua ja palvelua on saatavilla
  • SPEK
  • Pelastusliitot
  • Muut toimijat
 • Yhdistyksen toimintaa ohjaavat suunnitelmalliset kokonaisuudet
 • Palokuntatoiminnan tunnettuus ja näkyvyys alueella
  • Sosiaalinen media
  • Tapahtumat
  • Turvallisuusviestintä

Lisätietoa ja vinkkejä palokuntien viestintään:
https://www.palokuntaan.fi/viestinta

 • Pelastuslaitos
 • Hyvinvointialue
 • Kunta
 • Pelastusliitot
 • Muut palokunnat (yhteistoiminnan voima)
 • Vakuutusyhtiö
 • Paikalliset yritykset ym.

Palokunnan hallinnon kannattaa osata/tehdä/hoitaa

 • SROI – oman palokunnan toiminnan yhteiskunnallinen arvo ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Ryhmät
  • Koulutus, kalusto ja muut vastuualueet