Usein kysytyt kysymykset

Vanhassa HAKAssa oli yli 1000 henkilöä, jotka ovat kuuluneet kahteen tai useampaan palokuntaan. Jokaisella henkilöllä on jatkossa vain yksi kortti, johon voi liittää eri palokuntien jäsenyyksiä ja tarvittaessa myös käyttöoikeuksia. Ota palautelomakkeella yhteys tukeen.

Voit muokata salasanaasi seuraavasti:

  1. Mene HAKAn etu­si­vul­le ja pyy­dä uusi sala­sa­na, joka lähetään vain mat­ka­pu­he­li­meen.
  1. Jos ha­lu­at muut­taa sala­sa­naa kirjautumisen jälkeen, voit muuttaa sen omis­sa tie­dois­sa­si.

Oman pro­fii­lin etu­si­vul­la pai­na nap­pia Muok­kaa. Tyh­jen­nä pois­tet­ta­vat ja tar­peet­to­mat tie­dot niis­tä ken­tis­tä, joista haluat ja pai­na lo­puk­si Tal­len­na -nap­pia.

Mikäli sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi löytyvät HAKAsta niin mene HAKAn etusivulle https://haka.spek.fi ja paina linkkiä “Olen unohtanut salasanani – Tilaan itselleni salasanan”. Salasana lähetetään puhelinnumeroosi. Mikäli tarvitset käyttöoikeuksia ole yhteydessä palokuntasi pääkäyttäjään.

Mikäli palokuntasi ei ole HAKAssa niin palokunnan puheenjohtaja tai päällikkö voi tehdä HAKAn etusivulta tukipyynnön.

Jos henkilö on kuulunut useampaan palokuntaan, on hänellä ollut useampi profiili (henkilökortti). Nämä tiedot on nyt koneellisesti yhdistetty yhdeksi profiiliksi. Mikäli yhdistettyyn profiiliisi on tullut vanhentuneita tietoja, johtuu se siitä, että jossain olemassa olevassa profiilissasi on ollut vanhentuneita tietoja. Vanhasta HAKAsta poistettuja tietoja ei ole tuotu uuteen HAKAan.

Kun olet kirjautunut HAKAan, olet omissa tiedoissa ja kun palokunnan pääkäyttäjä on antanut sinulle osastokäyttäjäoikeudet, niin pääset palokunnan tietoihin etusivun palokunnan nimen linkistä tai yläpalkin hakukentästä aloittamalla kirjoittamaan palokunnan nimeä. Tähän tulee vielä päivitys, jossa liikkuminen oman kortin ja palokunnan kortin välillä helpottuu.

Helpoiten näet HAKA-appin kautta omista tiedoista. Voit ladat appin sovelluskaupastasi. 

Saat myös kai­kki omal­le kor­til­le­si mer­ki­tyt tie­dot näkyviin kirjautumalla selaimella HAKAan ja pai­na­mal­la etu­si­vul­la ole­vaa nap­pia Tu­los­ta. Näyt­töön tu­levat kaik­ki tie­to­si.

Kaikkiaan erilaisia ajokorttiluokkia oli vanhassa HAKAssa yli 700 erilaista. A B (välilyönti välissä) ja AB olivat kaksi eri tapaa. Tästä johtuen datasta ajettiin uuteen HAKAan vain B ja C1- / C -ajokorttiluokat. Jokainen voi tallentaa puuttuvat tiedot itse. Nyt ajokorttiluokat eivät ole avoimia kenttiä, vaan rastitettavia kenttiä.

Jokaisella HAKAan rekisteröidyllä henkilöllä pitää olla henkilökohtainen sähköposti eli käyttäjätunnus. Mikäli tapahtuu jostakin syystä väärinkäytöksiä tai muuten vääriä tallennuksia, ei lokista voida yksilöidä, kuka muutokset on tehnyt.

Tyhjennä selaimen muisti. Ainakin Internet Explorerilla selain tarjoaa vanhaa kirjautumisosoitetta, jossa perässä on .asp. HAKAan pääset joko osoitteesta https://haka.spek.fi tai kirjoittamalla suoraan selaimen riville haka.spek.fi.

Jokaisella HAKAssa olevalla on yksi kortti, jolla voi olla useampia jäsenyyksiä palokuntiin. Mikäli henkilö liittyy uuteen palokuntaan hän voi hakea HAKAn kautta palokunnan jäsenyyttä tai uuden palokunnan pääkäyttäjä voi tehdö tukipyynnön HAKAn etusivun kautta jäsenyyden lisäämiseksi. Mikäli henkilöllä on useampia kortteja HAKAssa niin ne voidaan yhdistää myös tukipyynnöllä. 

Peruskäyttäjällä ei ole enää oikeutta luoda tapahtumia. Pyydä palokunnan pää- tai osastokäyttäjältä itsellesi palokunnan tapahtumakäyttäjäoikeudet.