Uutiset

Uutiset

Harjoitustilanne ulkona.

Julkaistu 23.10.2020

Anna palautetta viikkoharjoitusmallien muodosta ja sisällöstä

Julkaisemme kaksi viikkoharjoitusten suunnitelmaluonnosta, joista keräämme palautetta ja kehitysehdotuksia. Anna palautteesi viimeistään perjantaina 13.11.2020! 

Viikkoharjoituspankin kokoaminen etenee. Ensimmäiset pilottisuunnitelmaluonnokset julkaistaan nyt ja niistä toivotaan runsaasti palautetta. 

Viikkoharjoitusten kehittämistyöryhmä ideoi ja laatii valmiita harjoitussuunnitelmia eri onnettomuustyyppien ja osaamistarpeiden perusteella. Valikoima tulee kaikkien sopimuspalokuntien käyttöön. Tavoite on säästää viikkoharjoitusten kouluttajien aikaa ja vaivaa: parhaat ja hyväksi koetut harjoitussuunnitelmat saadaan kaikkien ulottuville.  

Harjoitussuunnitelmissa kuvataan pääsääntöisesti kunkin harjoituksen osaamistavoitteet jaettuna kolmeen taitotasoryhmään. Näin käytettävissä on valmis malli harjoituksen roolien ja tehtävien jakamiseen tarkoituksenmukaisesti niin, että osallistujien taustat ja aiempi osaaminen otetaan huomioon. Harjoitus voi olla suunniteltu myös pelkästään yhdelle taitotasolle. 

Harjoitussuunnitelmamallien pilotointi

Pyydämme, että palokuntien viikkoharjoitusten vetäjät tutustuvat oheisiin kahteen harjoitussuunnitelmamalliin ja pohtivat niiden käytettävyyttä mahdollisimman monipuolisesti. Kerro mielipiteesi ja parannusehdotuksesi meille, jotta voimme luoda parhaan mahdollisen suunnitelmapankin sinunkin käyttöösi! 

Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia viikkoharjoitussuunnitelmista

Palautelomake: https://webropol.com/s/viikkoharjoituskysely

Lisätietoja: 

kehittämispäällikkö Markku Savolainen, markku.savolainen@spek.fi, p. 0400 434 905 
pedagogi Paula Takio, paula.takio@spek.fi, p. 040 831 6863

Uusimmat