Uutiset

Uutiset

Ryhmäkuva palokuntakouluttajakurssin kurssinjohtajaperehdytykseen osallistuneista.

Julkaistu 09.02.2023

Ensimmäiset uudistuneen palokuntakouluttajakurssin kurssinjohtajat valmistuivat

Tammikuussa järjestettiin kaksi kurssinjohtajien perehdytyspäivää, jonka suorittaneet voivat jatkossa toimia Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntakouluttajakurssin kurssinjohtajina. Uudet kurssinjohtajat haluavat oppiensa avulla kehittää koulutusten yhtenäisyyttä ja laadukkuutta palokunnissa.

Kurssinjohtajakoulutukset järjestettiin 14.1.2023 Tampereella ja 28.1.2023 Oulussa. Kaikilta kurssinjohtajilta edellytettiin palokuntakouluttajakurssin suorittamista ennen perehtymistä kurssinvetäjiksi. Perehdytyspäivien jälkeen palokuntakouluttajakurssin kurssinjohtajia on SPEKin palokuntapalveluiden koordinaattori Heli Karin lisäksi 13.

Uudet kurssinjohtajat ovat monipuolinen joukko niin alueiden kuin palokuntakokemuksen puolesta. Uudet kurssinjohtajat tulevat Uudeltamaalta, Länsi-Suomesta, Hämeestä, Kainuusta, Pohjanmaalta ja Lapista, mutta he voivat toimia palokuntakouluttajakurssin kurssinjohtajina myös muilla alueilla. Tuoreet kurssinjohtajat lähtevätkin innolla ja jännityksellä pitämään koulutuksia sekä haastamaan itseään.

– Kehittämiskohteita löytyy aina, sillä sellaista harjoitusta tai koulutusta ei ole, josta ei löytyisi mitään kehitettävää. Omasta puolestani haluan kehittää harjoituksia mahdollisimman toiminnallisiksi ja sellaisiksi, missä on tekemisen meininki, unohtamatta kuitenkaan, että asia saattaa olla jollekin aivan uusi ja vaatia hieman enemmän opettelua. Mielestäni meillä Sallan VPK:ssa harjoitukset ovat niin aikuisissa kuin nuorissakin olleet hyvin suunniteltuja tekemisen, liikkumisen ja oppimisen näkökulmista sekä erilaiset lähtötasot huomioon ottaen, kertoo kurssille osallistunut nuoriso-osaston johtaja Riku Syrjänen Sallan VPK:sta.

– Hyvältä kouluttajalta vaaditaan nykypäivänä kykyä uudistua ja muuttaa omaa toimintaansa vastaamaan vallalla olevia oppimiskäsityksiä. Lisäksi kouluttajan on uskallettava kokeilla, epäonnistua ja kehittyä, täydentää kurssille osallistunut nuoriso-osaston johtaja Minttu Uitto Perttelin VPK:sta.

Yhtenäistä ja laadukasta koulutusta palokunnille

Kurssinjohtajan tehtävään perehtyneet kertoivat osallistuneensa kurssille, sillä heitä kiinnosti oman osaamisen kehittäminen ohjaamisen kautta sekä mahdollisuus tarjota valtakunnallisesti yhtenäistä koulutusta palokunnille. Lisäksi kurssinjohtajat halusivat omalta osaltaan vaikuttaa harjoitusten ja koulutusten laadun kehittämiseen palokuntakentällä sekä hyvien kouluttajien määrän kasvattamiseen.

– Sain koulutuksesta työkaluja Sallan VPK:n nuoriso-osaston johtajana toimimiseen, ja olen päässyt käyttämään kurssilla saamiani oppeja nuorten viikkoharjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssilta jäivät mieleen mm. peruspilarit, jotka tulee ottaa huomioon harjoituksia sekä koulutuksia suunnitellessa. Olen jotenkin ajatellut ne aiemmin itsestäänselvyyksinä, ja nyt niitä miettii pintaa syvemmältä, mikä taas antaa itselle lisää tukea onnistumiseen, Riku pohtii.

Kurssinjohtaja ohjaa oikeaan suuntaan, kurssilaiset oppivat tekemällä ja keskustelemalla

SPEKin palokuntakouluttajakurssi tarjoaa työkaluja palokuntien eri toimintojen kouluttajana toimimiseen sekä uusia näkökulmia koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Kurssin uudistuksessa on kiinnitetty huomiota nykyaikaisiin työskentely- ja oppimismenetelmiin, joissa koulutettavat ovat mukana aktiivisina toimijoina ja kurssinjohtajan tehtävä on ohjata koulutusta oikeaan suuntaan.

– Kurssinjohtaja toimii kurssilaisten ohjaajana, keskustelun herättäjänä ja kysymysten esittäjänä. Kurssinjohtajan roolin muutos heijastelee mielestäni koko kurssiuudistuksen henkeä; kurssinjohtaja tarjoaa oppijoille välineitä ja mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen, Minttu miettii.

Minttu on ollut mukana laatimassa palokuntakouluttajakurssin osaamistavoitteita, jotka liittyvät ihmisen oppimisen ymmärtämiseen, pedagogisten keinojen tarkoituksenmukaiseen käyttöön, erilaisten aktivoivien koulutustapahtumien toteuttamiseen sekä tasapuoliseen tavoitteiden saavuttamisen seurantaan.

– Nostaisin osaamistavoitteista esiin erityisesti osaamisperustaisuuteen ja tavoitteiden asetteluun perustuvan koulutuksen, kokonaisvaltaisen turvallisen oppimisympäristön luomisen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioimisen niin koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissa, hän toteaa.

Uudet kurssinjohtajat kannustavat osallistumaan palokuntakouluttajakurssille, sillä luentomuotoisen opetuksen sijaan kurssilla opitaan tekemällä ja keskustelemalla. Kurssin rikkauksia ovat uudet näkökulmat ja konkreettiset työkalut kouluttamiseen ja sen suunnitteluun, verkostoituminen sekä ryhmätyöskentely. Palokuntakouluttajakurssi on suunnattu kaikille palokuntalaisille ikään tai toimintoon katsomatta.

Kurssinjohtajakoulutuksen seuraavat askeleet

Uudistuneelle palokuntakouluttajakoulutukselle on myönnetty Opintokeskus Siviksen Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkki. Laatumerkin myötä koulutuksesta saa 2,5 opintopistettä, jotka kirjataan Opintopolku-palveluun ja on mahdollista hyväksilukea opintoihin. Tämä ei vielä koske uusien kurssinjohtajien järjestämiä koulutuksia, sillä auditointi on suoritettu vasta Heli Karin pitämistä koulutuksista. Teemme kuitenkin parhaillaan töitä sen eteen, että laatumerkki yltää kaikkiin kurssinjohtajiin.

Uusia kurssinjohtajakoulutuksia järjestetään lisää, kunhan palokuntakouluttajakurssilaisia on ensin koulutettu lisää. Kurssinjohtajakoulutuksen maksaa SPEK, ja palokuntakouluttajakurssin maksaa alueen pelastuslaitos tai palokunta. Kevään tavoitteenamme on, että jokainen pelastuslaitos ottaisi kouluttajakurssin osaksi kurssijärjestelmäänsä.

Kuva: Vasemmalla puolella Oulun kurssilaiset, oikealla puolella Tampereen kurssilaiset.

Uusimmat