Uutiset

Uutiset

Kuvassa kädessä oleva älypuhelin, jonka näytöllä avattuna HAKA App

Julkaistu 12.05.2022

HAKA-hallinnointikantaa kehitetään vuoden 2022 aikana

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehittää vuoden 2022 aikana palokuntien turvallisuusosaamisen hallinnointikanta HAKAa palvelemaan entistä paremmin palokuntien ja yksittäisten palokuntalaisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kehitystyön keskiössä on pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointi ja kehittäminen.

HAKA on SPEKin ylläpitämä, palokuntien hallintotarpeita varten tuotettu turvallisuusosaamisen tietokanta. Tällä hetkellä palokunnat voivat kirjata HAKAan esimerkiksi jäsen- ja koulutustietoja sekä ylläpitää tapahtumakirjanpitoa koulutusten, hälytysten ja muiden tapahtumien osalta. HAKAssa palokunnat ja yksittäiset palokuntalaiset voivat myös ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin. 

– Pyrimme suorituskyvyn analysointiin ja kehittämiseen keskittyvällä kehitystyöllä vastaamaan entistä paremmin palokuntien ja palokuntalaisten tarpeisiin. Tietokannan uudistaminen vahvistaa palokuntien mahdollisuutta osaamistarpeiden pitkän ajan seurantaan ja ennakointiin, kertoo SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen. 

Hallinnointikannan kehitystyöhön haettiin ja saatiin avustusta Palosuojelurahastolta.  

Kyvykkyydet ja altistumiset näkyviksi 

Kehittyvä HAKA tulee uudella tavalla mahdollistamaan pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn seuraamiseen, analysoinnin ja kehittämisen.  

Tulevaisuudessa vapaaehtoisilla, osa-aikaisilla ja päätoimisilla henkilöillä on mahdollisuus kirjata HAKAan tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista. Tämä mahdollistaa palokuntien ja palokuntalaisten osaamisen kehittämisen entistä vahvemmin tietoon perustuen.  

Lisäksi HAKAan tuotetaan mahdollisuus henkilökohtaisten altistumistietojen ja -aikojen kirjaamiseen. Altistumisten seurannasta tulee uudistuksen myötä tarkempaa ja vaivattomampaa ja jatkossa HAKAn altistumistiedot auttavat palokuntia vähentämään yksittäisten palokuntalaisten altistumisia.

HAKA kannattaa ottaa käyttöön jo nyt 

Kehitystyön myötä tietokannan käyttömahdollisuudet laajentuvat entisestään, mutta HAKA kannattaa ottaa käyttöön jo nyt. Tietokantaa voi käyttää tietokoneen selaimella tai kätevästi puhelimella missä vain HAKA App -sovelluksen kautta. 

Nykyinen HAKA mahdollistaa palokunnan toiminnan kirjaamisen, tilastoinnin, seuraamisen ja kehittämisen. Hallinnointikantaan kirjattuja tilastotietoja voi hyödyntää esimerkiksi palokunnan toimintakertomusta ja pelastuslaitokselle toimitettavia raportteja laadittaessa. Lisäksi HAKA-tilastoista löytyvien trendikuvaajien avulla on helppo tarkastella palokunnan tulevaisuuskuvaa. 

HAKAsta löytyvät myös palokuntalaisten tiedot, kuten palokuntaan liittymisen ajankohta, harrastustunnit ja koulutustiedot sekä toiminta palokunnan eri tehtävissä. HAKAan kirjatut palokuntalaisten tiedot helpottavat palokuntia esimerkiksi ansiomerkkien haussa, kun kaikki tarvittava tieto löytyy helposti yhdestä paikasta. 

Lisätietoja: 

Petri Jaatinen 
palokuntajohtaja 
0400 535 441 
petri.jaatinen@spek.fi 

Markku Savolainen 
palokuntakoulutuksen kehittämispäällikkö 
0400 434 905 
markku.savolainen@spek.fi 

Uusimmat