Uutiset

Uutiset

HAKA-tilastot.

Julkaistu 09.11.2020

HAKA-tilastot kertovat toiminnan aktiivisuudesta

Palokuntien toiminta oli odotetusti vähentynyt koronaepidemian seurauksena. Hälytystehtävät on kuitenkin hoidettu normaaliin tapaan.

Tilastot löytyvät osoitteesta http://24365.fi/hakatilastot/. Luvut perustuvat palokuntien HAKAan syöttämiin tietoihin. Tilastoja voit tarkastella oman palokuntasi, osasto, tai alueen mukaisesti.

Toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä on kasvanut

Palokuntien toimintaohjelman 2017-2020 tavoitteina oli, että palokunta on avoin ja monipuolinen pelastusalan kansalaistoiminnan mahdollistaja. Tavoitteen mittarina on toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä ja osallistumisaktiivisuus. HAKA-tilastojen mukaan osallistujamäärä on kasvanut 4,1 % suunnitelmakauden aikana. Osallistumisaktiivisuus henkilötyötunneissa mitattuna on kasvanut 9 %.

Päätöksen tekoon käytetty aika on lisääntynyt

Toisena tavoitteena oli, että palokuntayhdistykset ovat osaavia, osallistavia ja innovatiivisia yhteisöjä, jotka pystyvät tarjoamaan yhteiskunnalle sen tarvitsemia palveluita. Tämän tavoitteen mittariksi on asetettu päätöksen tekoon osallistuneiden määrä, joka on kasvanut 1,9 % ja tunneissa mitattuna 9,5 % suunnitelmakauden aikana.

Palokuntien jäsenmäärä on kasvussa

Palokunnissa on tällä hetkellä 38 605 jäsentä. Tänä vuonna toimintaan on liittynyt 3 134 uutta henkilöä, joista hälytysosastoihin on tullut 826 uutta henkilöä. Jäsenmäärä on lisääntynyt tänä vuonna 1 274 henkilöllä (hälytysosastojen jäsenten määrä on kasvanut 288 henkilöllä).

Jäsenten lukumäärä suhteessa asukaslukuun.

Hälytysosastojen henkilöiden jäsenyyden kesto on laskussa

Keskimääräinen hälytysosaston henkilö on toiminnassa mukana viisi ja puoli vuotta. Tämä luku ei välttämättä ole oikea. Palokuntia kehotetaankin tarkistamaan henkilöiden liittymispäivät oikeaksi ja pitämään tiedot ajan tasalla. Jäsenyyden kestolla on suora vaikutus henkilöiden osaamiseen.

Jäsenyysaika.
Palokuntien hälytysosastojen jäsenten jäsenyysajan kehitys ja ennuste.

Hälytysosastojen jäsenten keski-ikä nousee vuosi vuodelta

Keski-ikä.
Palokuntien hälytysosastojen jäsenten keski-iän kehitys ja ennuste.

Korona-aika on vähentänyt palokuntien toimintaa

Hälytystehtävät on hoidettu normaalin tapaan. Sen sijaan harjoitusten ja eritoten nuorten toiminta on vähentynyt huomattavasti korona johdosta. Hälytysosastojen harjoitusten henkilötyötunnit olivat 7.10.2020 toteutuneet 47 % edellisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna. Nuorisotoiminnan osalta luku oli 34 %.

Palokuntien henkilötyötunnit vuonna 2020 suhteessa viimeisen viiden vuoden keskiarvoon (toteuma 38 %, hälytykset 66 %, muu 32 %).

Lähde: HAKAtilastot

Lisätietoja: Petri Jaatinen, palokuntajohtaja, SPEK
petri.jaatinen[at]spek.fi

Uusimmat