Uutiset

Uutiset

Kolme hälytysosastolaista punnertaa varusteet päällä.

Julkaistu 03.07.2020

Haku viikkoharjoitusten kehittämistyöryhmään

Onko sinulla kokemusta ja näkemystä viikkoharjoitusten kouluttamisesta? Tule kehittämään viikkoharjoitussuunnitelmia työryhmään!

HAEMME OSAAVIA HENKILÖITÄ PALOKUNTIEN VIIKKOHARJOITUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMISEEN

SPEKissä on käynnissä viikkoharjoitussuunnitelmaprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa:
•    sopimuspalokuntien viikkoharjoituksiin
•    päätoimisen henkilöstön työvuorokoulutuksiin
•    palokuntanuorten viikkoharjoituksiin ja leirikurssien harjoituksiin kaikille avointa materiaalia viikkoharjoituskouluttajien käyttöön.

Projektissa SPEK pedagogi Paula Takion tuottamana valmistuu kolmentasoisia osaamisperustaisia (1 = perusosaaminen, 2 = ydinosaaminen, 3 = erikoisosaaminen) harjoitussuunnitelmia, jotka ovat hyödynnettävissä Palokuntaan.fi-verkkosivustolla. 

Viikkoharjoitussuunnitelmalomakkeessa on valmiiksi kirjattuna mm. harjoituksen osaamistavoitteet, sisällöt, varusteet, turvallisuus, harjoitussuunnitelman aikataulutus, harjoituksen sisältö ja lopetus.

Haemme kurssien viikkoharjoitussuunnitelmien kehittämiseen henkilöitä, joilla on seuraavia ominaisuuksia: 

•    vankkaa kokemusta viikkoharjoitusten kouluttamisesta 
•    kykyä kehittää yhdessä toteutettuja viikkoharjoitussuunnitelmia sisällön osalta
•    halua kehittää verkostossa palokuntakoulutusta
•    kokemus pedagogisesta osaamisesta luetaan eduksi
•    kokemus osaamisperusteisesta oppimisesta luetaan eduksi

Jos kiinnostuit ja haluat olla mukana kehittämässä palokuntakoulutusta, niin ilmoittaudu tehtävään täyttämällä hakulomake 7.8.2020 mennessä: Hakulomake

Kerro hakemuksessa, miksi juuri sinut kannattaa valita. Peilaa viestissäsi yllä oleviin ominaisuuksiin sekä kerro, mitkä Pronton onnettomuustyypit erityisesti ovat tarkistusmielessä kiinnostavia:

  
Valittavien henkilöiden lukumäärä on avoin:

Riippuen hakemusten määrästä, SPEK valitsee henkilöt tehtävään, joten tarkkaa määrää viikkoharjoitusten kehittäjistä ei ole tehty.

Kehittämisestä maksettavat palkkiot:

Valitut henkilöt työskentelevät verkostomaisesti Paula Takion ja Markku Savolaisen kanssa. Kehittämiseen valituille henkilöille SPEK maksaa palkkiota tehdystä työstä erillisen sopimuksen mukaisesti. Työmääräarvio on muutama tunti viikossa.

SPEK varaa itselleen mahdollisuuden jakaa harjoitussuunnitelmia valituille henkilölle kunkin oman kiinnostuksen mukaisesti mahdollisimman tasavertaisesti.

Lisätiedot:

Lisätietoja tehtävästä saa joko kehittämispäällikkö Markku Savolaiselta, markku.savolainen@spek.fi, p. 0400 434 905 tai pedagogi Paula Takiolta, paula.takio@spek.fi, p. 040 831 6863. 

Uusimmat