Uutiset

Uutiset

Julkaistu 08.05.2020

Hälytysosaston toiminta poikkeusolojen aikana

Pelastuslaitokset ja palokunnat reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen poikkeusolojen astuessa voimaan. Paloasemilla käyntejä rajoitettiin ja ainoastaan hälytystoiminnalle välttämättömät toiminnot jatkuivat. Kaikki muu toiminta paloasemilla laitettiin tauolle.

Viikkoharjoitukset etänä

Kun viikoittaiset harjoitukset, kokoukset ja kokoontumiset eivät olleet mahdollisia, palokunnissa järjestettiin ensimmäisiä hälytysosastojen harjoituksia etäyhteyksillä jo maaliskuun puolivälissä. Etäharjoitukset yleistyivät nopeasti ja isoja koko pelastuslaitoksen alueen sopimuspalokuntien viikkoharjoituksia on järjestetty esimerkiksi Etelä-Savon, Keski-Uudenmaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten alueilla. Parhaimmillaan osallistujia on ollut kerralla 250 ja jopa yli 400 hengen viikkoharjoituksista kerrotaan Etelä-Pohjanmaan alueelta.

”Pelastuslaitos on järjestänyt useamman viikkoharjoituksen alueen sopimuspalokunnille. Koulutuksista ovat vastanneet alueelliset pääkouluttajat. Etäharjoituksissa on ollut mukana 250 osallistujaa ja enemmänkin olisi mahtunut mukaan, mutta käytettävissä ollut järjestelmä ei mahdollistanut enempää mukaan. Harjoituksista on saatu hyvä vastaanotto ja uusia koulutuksia on vielä suunnitteilla ensivasteesta”, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Petteri Jokelainen

Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimiva Mikkelin VPK osallistuu pelastuslaitoksen järjestämiin etäharjoituksiin ja lisäksi järjestää myös omia etäharjoituksia. ”RPAS-henkilöstön harjoitukset saadaan käynnistää pelastuslaitoksen luvalla toukokuussa 2-3 hengen ryhmissä”, toteaa palokunnan päällikkö Jani Björn.

Viikoittaiset kokoontumiset verkossa olivat monelle palokuntalaiselle uutta. Kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan oppimaan uutta sekä pitämään ammattitaitoaan yllä. Etäharjoituksista on tullut monelle palokunnalle säännöllistä toimintaa. Moni harjoitus on voitu pitää suunnitellusti, vaikka opetus on toteutettu vain teoriassa ja etäyhteydellä. Viikkoharjoituksien toteutukseen palokunnat ovat käyttäneet mm. Teams- ja Zoom-etätyövälineitä. 

"Meillä on suunniteltu ottaa rutiiniksi vähintään treenien alkuinfon jakaminen verkon kautta myös niille, jotka ei treeneihin fyysisesti pääse paikalle. Ja oppitunnit jatkossa myös kaikki." toteaa Savion VPK:n päällikkö Erkki Kauranen.

Pakollisia harjoituksia on tehty pienryhmissä poikkeusolojenkin aikana. Savion VPK harjoitteli toukokuun alussa uuden auton nosturin käyttöä. Kuva: Erkki Kauranen

Kaluston on oltava toimintakuntoista

Kaluston toimivuus on varmistettava poikkeusolojen aikanakin mahdollisia hälytyksiä varten. Palokunnat ovat toteuttaneet kaluston tarkistukset eri tavoin. Osalla palokunnista kaluston tarkistuksista huolehtii päätoiminen henkilöstö, joissakin varallaolijat. Joissakin yksi henkilö tai pienryhmä käy tekemässä tarkistukset. 

”Teimme kaluston tarkistukseen sähköisen kyselyn, joten enää ei tarvitse papereita käsitellä vaan jokainen voi tehdä tarkistuksen omalla puhelimellaan. Kaluston tarkistukseen osallistuu kerrallaan maksimissaan kaksi henkilöä”, kertoo Mikkelin VPK:n palokunnan päällikkö Jani Björn. 

Etäharjoittelu osaksi toimintaa myös jatkossa

Kokoontumisrajoitukset poistuvat vähitellen ja toiminta voi lopulta jatkua paloasemilla entiseen tapaan. Jäsenistön pitäminen aktiivisena poikkeusolojen aikana varmistaa palokuntayhteisön elinvoimaisuuden myös normaalioloissa. Jo nyt näyttää siltä, että poikkeusolojen aikana totuttuihin etätyövälineisiin tullaan tukeutumaan entistä enemmän jatkossakin käytännön harjoittelun rinnalla. Esimerkiksi teoriaopetuksen toteuttaminen itseopiskeluna osana normaalia viikkoharjoitusta voi nopeuttaa käytännön harjoituksiin siirtymistä, kun lähiopetuksen tarve vähenee. 
 

Uusimmat