Uutiset

Uutiset

Palokuntatoimikunta ja työryhmät Padasjoella syksyllä 2021

Julkaistu 12.10.2022

Harrastus- ja Palvelutyöryhmät kokoontuivat seminaariviikonloppuun

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntatoimikunnan alaiset Palvelu- ja Harrastustyöryhmät kokoontuivat Padasjoelle SPEKin kurssi- ja leirikeskukseen Palotarukselle 16.–18.9.2022 työryhmien seminaariviikonloppuun, jonka yhteydessä työryhmät pitivät myös kokouksensa.

Seminaari tarjosi osallistujille laajan kattauksen ajankohtaista tietoa muun muassa pelastusalan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, palokuntien kehittämisestä ja kehittymisestä, rikostaustaotteiden merkityksestä sekä hallinnointikanta HAKAn nykyisistä ja tulevista ominaisuuksista ja hyödyistä.

Työryhmille esiteltiin myös SPEKin palokuntanuorisotoiminnan uudistamishanketta ja Eldis 22 -leirillä toteutetun pilottikyselyn tuloksia palokuntanuorten ja heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa ajatuksista palokuntanuorisotoiminnasta ja sen tulevaisuudesta.

Pelastusalan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus puhuttivat

Viikonlopun aikana keskusteltiin pelastusalan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Sisäministeriön erikoisasiantuntija Outi Salon johdolla. Outi esitteli työryhmille Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa ja sen jalkauttamista kentälle.

Aihe synnytti aktiivista keskustelua yleisesti pelastusalalla ja palokuntatoiminnassa havaitusta epäasiallisesta käytöksestä, ja ennen kaikkea sen ehkäisyyn tähtäävistä toimenpiteistä.

SPEKin luoma Liekki-työkalu tutuksi – mitä et mittaa, sitä et voi kehittää

Aktiivista keskustelua käytiin myös palokuntien kehittämisen ja kehittymisen merkityksestä. Aiheeseen liittyen harrastustoiminnan kehittämispäällikkö Niko Ara esitteli SPEKin palokuntien toiminnan ja kehittämisen avuksi luotua Liekki-työkalua.

Osallistujia oli pyydetty etukäteen vastaamaan Liekki-työkalun kysymyksiin ja ottamaan vastaukset mukaan seminaariin. Vastausten avulla työryhmäläiset pystyivät vertaamaan oman palokuntansa tuloksia valtakunnallisiin tuloksiin, jotka on koottu tähän mennessä työkalun kautta saatujen vastausten pohjalta.

– Jotta palokunnan toimintaa voidaan kehittää, pitää tietää palokunnan lähtötaso ja kehityskohteet. Liekki-työkalun antaman raportin pohjalta syntyvä keskustelu on tärkeää palokuntien kehittymisen kannalta, sillä monesti parhaat kehittämiskohteet löytyvät juuri jäsenten kesken käytyjen keskustelujen kautta, Niko muistuttaa.

Hallinnointikanta HAKA palvelee niin palokuntia, pelastusliittoja kuin pelastuslaitoksiakin

Palvelutoiminnan kehittämispäällikkö Markku Savolainen esitteli työryhmille HAKAn käytön hyötyjä, ominaisuuksia ja käynnissä olevaa kehitystyötä eli HAKA 2.0 -hanketta. Vuoden loppuun mennessä HAKAan ja sen mobiilisovellukseen, HAKA Appiin, on tulossa uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät käytettävyyttä niin palokunnissa kuin yksittäisillä HAKA-käyttäjilläkin.

Jo nyt palokunnat pystyvät hakemaan julkisista HAKA-tilastoista paljon tietoa omasta toiminnastaan, kunhan ovat syöttäneet tarvittavat tiedot HAKAan ja pitävät ne ajan tasalla.

– Vaikka HAKA on palokuntien käyttöön luotu ilmainen hallinnointikanta, niin sen kautta saamme myös luotettavaa alueellista ja valtakunnallista dataa palokuntien toiminnasta keskusjärjestön, pelastusliittojen ja pelastuslaitosten käyttöön, Markku huomauttaa.

Rikostaustaote osana turvallista palokuntanuorisotoimintaa

Lauantai-iltapäivän puolella käytiin kehittämispäällikkö Niko Aran johdolla keskustelua nuorten kanssa toimivien henkilöiden rikostaustaotteen selvittämisestä ja siitä, miten rikostaustaote eroaa pelastuslaitosten teettämistä turvallisuusselvityksistä.

– Rikostaustan selvittäminen ei toki ole aukoton keino taata turvallista palokuntanuorisotoimintaa, mutta se on yksi osa kokonaisuutta. Sillä on myös helppo osoittaa palokunnan olevan kiinnostunut nuorten turvallisuudesta, Niko toteaa ja lisää, että todellinen turvallisuus tulee palokunnan kulttuurista ja jokapäiväisestä toiminnasta.

Palokunnat eivät ole vielä kunnolla hyödyntäneet lain suomaa mahdollisuutta hakea rikostaustaote myös vapaaehtoisista. Tämän osoittaa niin HAKA-tilastoista löytyvä tieto haetuista rikostaustaotteista kuin YLEn viime vuonna teettämä selvityskin.

– Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä tässä asiassa, Niko korostaa.

– Osittain tilanne paranee luonnostaan, kun pelastuslaitokset teettävät vapaaehtoisista heidän suostumuksellaan turvallisuusselvityksiä. Kun kaikki haetut rikostaustaotteet ja turvallisuusselvitykset vielä muistetaan syöttää HAKAan niin valtakunnalliset tilastotkin pysyvät ajan tasalla.

Työryhmien kokoukset päättivät seminaarin

Sunnuntaina aamupäivästä pohdittiin ryhmissä suuntaviivoja jäsenmäärän ja aktiivisuuden lisäämiselle sekä osaamisen kehittämiselle. Seminaariviikonlopun päätteeksi työryhmät pitivät vielä kokouksensa.

Harrastustyöryhmän kokouksen asialistalla oli muun muassa esittää Palokuntatoimikunnalle koulutustyöryhmän uudelleen perustamista sekä Eldis 22 -leirillä käydyn Harrastustyöryhmän järjestämän nuorten kuulemistilaisuuden anti.

Palvelutyöryhmän kokouksessa käsiteltiin SPEKin tulevaa pelastuslaitos ja -liittokierrosta, jossa aiheina ovat HAKA 2.0 sekä Palokuntien toimintaohjelma ja Liekki-työkalu. Kierroksen tavoitteena on tavata niin pelastuslaitosten koulutuksen vastuuhenkilöitä kuin sopimuspalokuntalaisiakin.

– Lisäksi keskusteltiin valtakunnallisesta hälytysmuonituksesta ja opintopäivistä siihen liittyen, sillä moni sopimuspalokunta pohtii erikoistumista hälytysmuonitukseen ja muutenkin nyt on tapahtumassa paljon valtakunnallisesti, Markku kertoo.

Uusimmat