Uutiset

Uutiset

Haussa vuoden 2023 palokuntanuoriso-osasto! Jätä hakemus viimeistään 25.2.2024.

Julkaistu 07.11.2023

Haussa Vuoden 2023 palokuntanuoriso-osasto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö etsii Vuoden 2023 palokuntanuoriso-osastoa. Viime kerralla palkitut palokunnat ovat päässet voittosummien avulla tekemään tarpeellisia hankintoja nuorille. Ilmoita palokuntanuoriso-osastonne mukaan viimeistään 25.2.2024.

Vuoden palokuntanuoriso-osastot palkittiin ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2023 ja pääpalkinnon sai Riihimäen VPK. Perusteluissa korostettiin nuorten kuuntelua ja uusien toimintatapojen kokeilua.

Riihimäen VPK:n nuoriso-osastossa on tällä hetkellä mukana ennätysmäärä nuoria, eikä enempää voida ottaa mukaan olemassa olevilla resursseilla.

– Vuonna 2022 tehtiin monia kehitystoimenpiteitä, joten tänä vuonna on pyritty vakiinnuttamaan toimintaa ja rauhoitettu aikaa sille, että uudet toimintamuodot saadaan juurrutettua osaksi arkea, kertoo kasvatuspäällikkö Merja Ahokas.

Palkituissa nuoriso-osastoissa on edelleen aktiivista toimintaa

Myös toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden palokuntien nuorisotoiminta on elinvoimaista. Nuoriso-osastojen johtajat Jukka Sillanpää Tirilän VPK:sta ja Jari Heikkilä Mäntsälän VPK:sta kertovat, että kiinnostuneita harrastajia löytyy.

Tirilän VPK:n nuoriso-osaston toiminnassa on mukana noin 30 jäsentä, ja määrä on kasvanut kymmenellä viime vuodesta. Mäntsälän VPK:n nuoriso-osastossa taas on lähes 20 harrastajaa ja varhaisnuoriso-osastossa noin 8. Molempien palokuntien nuoret ovat osallistuneet aktiivisesti kilpailuihin ja leireille.

Palkintorahoilla toteutettiin tarpeellisia hankintoja nuoriso-osastoille

Palosuojelun edistämissäätiö on myöntänyt SPEKille 10 000 euron vuosittaisen avustuksen palokuntanuoriso-osastojen palkitsemista varten. Avustus jaetaan kolmen nuoriso-osaston kesken seuraavasti: Vuoden 2023 palokuntanuoriso-osasto saa 7 000 euroa, toiseksi tullut 2 000 euroa ja kolmas 1 000 euroa.

Riihimäen VPK:n nuoriso-osastolle voitto mahdollisti osallistavan budjetoinnin.

– Voittosummasta lohkaistiin osa siten, että nuoret saivat esittää hankintoja, mitä haluaisivat tehdä. Sitten nuoret äänestivät niistä keskenään sen, mihin heille annettu euromäärä käytetään, kertoo Merja.

Lisäksi Riihimäen VPK pääsi uusimaan nuorten varusteita sekä tekemän kalustotäydennystä. Myös Tirilän ja Mäntsälän VPK:t tekivät palkintorahalla tarpeellisia hankintoja, kuten tilasivat uuden leiriteltan ja rahoittivat nuorten yhteistä palokunta-asua.

Ilmoita nuoriso-osastonne mukaan viimeistään 25.2.2024

Vuoden 2023 palokuntanuoriso-osaston valinnassa painotetaan toiminnan eri elementtejä, kuten leirejä, kurssijärjestelmää ja kilpailuja sekä Kipinä-työkalun hyödyntämistä nuorisotoiminnassa. Palkitsemisen tarkoituksena on kannustaa palokuntien nuoriso-osastoja hyödyntämään jo olemassa olevia työkaluja oman toimintansa kehittämisessä nyt ja jatkossa.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 25.2.2024​. Vuoden nuoriso-osastoksi voi hakea täyttämällä Webropol-lomakkeen.

Haun järjestää SPEKin Palokuntatoimikunnan alainen Harrastustyöryhmä, joka käy hakemukset läpi ja esittää palkittavat palokunnat Palokuntatoimikunnalle maaliskuun alussa. Palkittavat palokuntanuoriso-osastot julkistetaan Palopäällystöpäivillä Jyväskylässä 9.–11.4.2024.

Uusimmat