Uutiset

Uutiset

Palomies sammuttamassa maastopaloa

Julkaistu 14.12.2021

Kalajoen maastopalosta kerätään oppeja tulevaan

Kalajoen maastopalon pelastustoiminnasta on tekeillä laaja selvitys, johon liittyen Pelastusopiston TKI-palvelut ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut keräsi sammutus- ja huoltotöihin osallistuneiden kokemuksia Kalajoelta.

Tuli tuhosi metsää yli 220 hehtaaria heinä-elokuun vaihteessa roihunneessa metsäpalossa Kalajoen Raution kylällä. Suuren maastopalon sammutus- ja huoltotöihin osallistui reilun kahden viikon aikana laaja joukko palokuntalaisia ympäri Suomen. Vaikka Kalajoen maastopalo ei ollut Suomen historian suurin, se oli kuitenkin historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa tehtävälle osallistui pelastajia ja palokuntalaisia kaikkien Suomen pelastuslaitosten alueelta. 

Tästä syystä jo metsäpalon roihutessa nähtiin, että Kalajoen maastopalon pelastustoiminnan tutkiminen monesta eri näkökulmasta toisi uutta tietoa metsä- ja maastopalojen sammutustyöstä Suomessa ja auttaisi keräämään hyviä käytänteitä tulevaisuutta ajatellen.  

Pelastusopiston delegoiman ja sisäministeriön rahoittaman kattavan selvityksen loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2022. Raportti tulee yhdistämään eri toimijoiden osaamista ja resursseja. Mukana selvitystyössä ovat Pelastusopiston lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Sisäministeriön pelastusosasto Sekä Vaasan yliopiston Irwin-hanke. 

Kyselytutkimus keräsi kokemuksia ja palautetta sammutus- ja huoltotöihin osallistuneilta 

Pelastusopiston toteuttaman kattavan selvityksen yhtenä osana Kalajoella mukana olleilta sammutus- ja huoltotöihin osallistuneilta kerättiin kokemuksia ja palautetta syyskuussa julkaistulla kyselyllä, jonka laativat yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut ja Pelastusopiston TKI-palvelut.  

Kyselyn avulla haluttiin selvittää muun muassa sammutustöihin osallistuneilta pelastustoiminnan kuormittavuuteen ja terveydelle vaarallisille aineille altistumiseen liittyviä asioita. Kyselyn tulokset julkaistiin torstaina 9.12.2021 kahdessa webinaarissa. Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien osalta kyselyn tulosten julkistamistilaisuuksiin osallistui yli 220 osallistujaa.

Kyselyn tuloksia esittelivät asiantuntija Patrik Willberg SPEKin Palokuntapalveluista, korkeakouluharjoittelija Vilma Ristikangas SPEKistä, erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopiston TKI-palveluista, tutkija Juha Laitinen Pelastusopiston TKI-palveluista ja tutkija Kalle Kiviranta Pelastusopiston TKI-palveluista. 

Kyselyn vastausprosentti ylitti odotukset 

Kalajoen maastopalon sammutustöihin osallistuneille ammattipelastajille ja sopimuspalokuntalaisille suunnattu kysely oli auki kolme viikkoa syyskuussa. Sammutus- ja huoltotöihin osallistuneista noin 1500 päätoimisesta pelastajasta ja palokuntalaisesta kyselyyn vastasi 674. 

– Näen, että kyselyn vastausprosentti, noin 45 %, on todella hyvä ja ylitti kyselylle asetetut odotukset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntapalveluiden asiantuntija Patrik Willberg toteaa iloisena. 

Kyselyn noin 50 kysymyksellä kartoitettiin muun muassa sitä, miten Kalajoella toimittiin, millaisilla varusteilla sammutustöihin osallistuttiin, miten kalustoa hyödynnettiin ja sattuiko sammutustöissä työtapaturmia. Eniten vastauksia saatiin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta, 23,9 % vastaajista, ja suurin osa kaikista vastaajista oli sopimuspalokuntalaisia, 84 %. 

Kansallinen metsä- ja maastopaloryhmä kiinnosti vastaajia 

Kyselyn tuloksista esiin nousivat muun muassa työvuorojen pituudet sekä suuri kiinnostus kansallista metsä- ja maastopaloryhmää kohtaan. 74 % vastaajista olisi valmis liittymään ryhmään, mikäli sellainen luodaan. Lisäksi kysely valotti muun muassa Kalajoen hälytysmuonituksen, majoituksen sekä viestintäkanavien toimivuutta. 

Kyselyn pohjalta saatiin oivalluksia muun muassa oikeanlaisesta varustautumisesta ja altistumisen vähentämisestä, johtamisen harjoittelusta, yhtenäisen suuronnettomuuksia koskevan linjauksen tekemisestä sekä sopimushenkilöstön osaamisen paremmasta hyödyntämisestä tulevaisuuden suurissa maastopalotehtävissä. Kyselyn tulokset ja johtopäätökset tullaan esittelemään tarkemmin Pelastusopiston koostamassa raportissa tammikuussa. 

– Tarkoituksena on tehdä ensi kesän jälkeen uusi vastaava kysely, jossa keskitytään kesän 2022 maastopaloihin eri puolella Suomea. Haluamme saada lisätietoa muun muassa sammutustöihin osallistuvien altistumisesta ja varusteista, Willberg sanoo.

Lisätietoja antavat: 
erikoistutkija Alisa Puustinen, Pelastusopiston TKI-palvelut, 029 545 3533, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi  
asiantuntija Patrik Willberg, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut, 040 725 5448, patrik.willberg@spek.fi  

Uusimmat