Uutiset

Uutiset

Julkaistu 22.09.2020

Koronavirustartuntojen ehkäiseminen yleisötilaisuuksissa ja nuorten leiritoiminnassa

Aluehallintovirasto on julkaissut 21.9. päivitetyn ohjeen, jonka tarkoitus on tukea yleisötilaisuuksien ja kokoontumisten järjestämistä sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa turvallisesti koronaepidemian aikana. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

Ohjeistus sisältää käytännön toimenpiteitä tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämiseksi yleisötilaisuuksissa sekä huomioitavia asioita lasten ja nuorten leiritoiminnassa. Henkilö ei saa tulla yleisötilaisuuteen tai julkiseen tilaan, jos hänellä on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita. Riskiryhmään kuuluville ei suositella epidemian aikana yleisötilaisuuksiin osallistumista. Suurissa tapahtumapaikoissa voi olla samanaikaisesti useita pienempiä henkilöryhmiä, jotka eivät ole lähikontaktissa keskenään. Hyvää hygieniaa, siivousta sekä turvavälejä suositellaan edelleen.

Tarpeettomien fyysisten kontaktien välttäminen

Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa tulee turvata.  Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä.

  • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
  • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Myös voimakas äänenkäyttö esimerkiksi kannustettaessa lisää pisaratartunnan riskiä.
  • Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa

  • Leirille voi osallistua vain oireettomana.
  • Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.
  • Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
  • Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).
  • Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin.
  • Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Koronavirustartunta yleisötilaisuudessa

Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää mahdollisten altistuneiden määrää.

Tilaisuuksien ja toiminnan järjestäjät voivat laatia omia tilanne-, toiminta- tai tapahtumakohtaisia tarkempia suosituksiaan yllämainitusta ohjeesta ilmenevien edellytysten puitteissa.

Myös SPEKin ohjeistuksia voi hyödyntää tapahtumien järjestämisessä: 

Uusimmat