Uutiset

Uutiset

Kuvassa kaksi palokuntalaista. Tekstissä kehote vastata kyselyyn.

Julkaistu 04.11.2022

Kysely sopimuspalokuntatoiminnan tunnettuudesta ja rekrytointitarpeista

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kartoittaa sopimuspalokuntatoiminnan tunnettuutta ja palokuntien rekrytointitarpeita. Kysely on suunnattu palokuntien päälliköille ja sopimuspalokuntien rekrytoinnista vastaaville. Vastausaikaa on 15.11.2022 saakka.

– Useilla palokunnilla on ollut haasteita rekrytoida sopivaa henkilöstöä pelastustoimen tehtäviin. Kartoitammekin nyt kyselyllä toiminnan tunnettuutta, tarpeita ja vastaavasti resursseja vastaanottaa uusia henkilöitä eri tehtäviin sekä rekrytointiin liittyvien osa-alueiden vastuiden jakautumista ja tuen tarpeita, kertoo SPEKin palokuntapalveluiden asiantuntija Patrik Willberg.

Kysely liittyy sopimuspalokuntaviikko-hankkeen jatkosuunnitteluun ja kartoittaa sopimuspalokuntien tarpeita ja halukkuutta osallistua sopimuspalokuntaviikko-hankkeeseen. Tänä syksynä ensimmäistä kertaa järjestetyn sopimuspalokuntaviikon koordinointivastuu siirtyi 10.10.2022 pidetyssä yhteistyökokouksessa SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Sopimuspalokuntien liiton sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajien päätöksellä SPEKille.

Kyselyn tulokset julkaistaan pelastuslaitoksittain ja pelastusliitoittain. Tuloksia käytetään sopimuspalokuntien tarpeiden tunnistamiseen, rekrytointikyvyn kehittämiseen sekä sopimuspalokuntaviikon jatkosuunnitteluun.

Palokunnan päällikkö tai sopimuspalokuntien rekrytoinnista vastaava, vastaathan kyselyyn 15.11.2022 mennessä.
Kysely löytyy osoitteesta: https://link.webropol.com/s/palokuntarekry

Uusimmat