Uutiset

Uutiset

Kolme palokuntavarusteisiin pukeutunutta palokuntalaista kypärät päässä.

Julkaistu 07.03.2024

Liekki-työkalun vuosikatsaus paljastaa palokuntien haasteet ja vahvuudet

Palokuntien Liekki-työkalu on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Työkalusta saatujen vastausten perusteella palokuntien jäsenten palaute huomioidaan aiempaa paremmin, mutta kehitettävää löytyy viestinnästä. Liekki-työkalu tulisi täyttää vuosittain, jotta palokunta näkee kehityksensä.

Liekki-työkalussa palokuntalaiset arvioivat palokuntansa toimintaa 35 kysymyksen perusteella. Kysymykset on muodostettu Palokuntien toimintaohjelman viiden painopisteen mukaisesti.

Liekki-työkalu on ollut käytössä vuodesta 2022 ja viime vuonna sen täytti noin 300 palokuntalaista. Vuosien 2022 ja 2023 tulosten vertailu paljastaa sekä vahvuuksia että kehityskohteita vastanneitten palokuntien toiminnassa.

Yhä useammalla jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa palokunnassa

Vastausten perusteella keskustelukulttuuri ja palokuntalaisen vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet palokunnissa. Noin 80 % vastaajista kertoo, että yksittäisen jäsenen palaute huomioidaan ja hän voi vaikuttaa palokunnassa.

Myönteinen kehitys näkyy myös haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa, sillä yhä useampi palokunta on luonut valmiiksi toimintamalleja vaikeisiin tilanteisiin.

Haasteet näkyvät viestinnässä ja vastuiden jakamisessa

Kehitettävää olisi vastausten perusteella vastuiden jakamisessa, sillä tehtävät kasaantuvat usein palokunnissa samoille henkilöille eikä eri rooleihin kuuluvia vastuita ole kirjoitettu auki.

– Mahdollisia henkilömuutoksia olisi hyvä valmistella ajoissa. Esimerkiksi nykyinen ja tuleva sihteeri voisivat työskennellä yhdessä tietyn aikaa, jotta uusi henkilö tulee perehdytettyä hyvin, toteaa SPEKin palokuntapalveluiden kehittämispäällikkö Niko Ara.

Laskua on tapahtunut myös palokuntien näkyvyydessä, sillä verkkosivujen määrä on vähentynyt eikä sosiaalista mediaa käytetä yhtä aktiivisesti rekrytointikanavana. Pelastuslaitosten kanssa yhdessä tehtävässä viestinnässä on selvä tiputus aiempaan, mikä on voinut olla seurausta hyvinvointialuemuutoksesta.

Vinkkejä palokuntien viestintään on koottu osoitteeseen palokuntaan.fi/viestinta.

Liekki-työkalu auttoi Nokian VPK:ta löytämään kehityskohteet

Nokian VPK on yksi palokunnista, jotka ovat käyttäneet Liekki-työkalua toimintansa kehittämisessä. Työkalun avulla palokunta huomasi, että kehitettävää löytyy koulutuksen tasosta ja yhdistyksen säännöistä.

– Osittain korjaavat toimet ovat jo olleet työn alla, ja uudet säännöt saatiin käyttöön vuoden 2023 aikana. Koulutuksen osalta pyrimme tekemään jatkossa enemmän jäsenkohtaista suunnittelua, kertoo Nokian VPK:n päällikkö Niko Kuusinen.

Liekki-työkalua hän suosittelee palokunnille, jotka haluavat kehittää toimintaansa, mutta eivät tiedä, missä suurimmat kehitystarpeet ovat. Työkalu on helposti käytettävä ja vastauksiin tarjolla on vertailuarvo.

Työkalu kannattaa täyttää kerran vuodessa

Liekki-työkalun käytön tulisi olla säännöllistä, jotta palokunta voi seurata kehitettäviä osa-alueitaan.

– Jos kyselyä ei toisteta, ei nähdä, onko toimenpiteistä ollut hyötyä. Silloin vastaukset antavat vain kuvan sen hetkisestä tilanteesta, toteaa Niko Ara.

Hän ehdottaa, että työkalu täytettäisiin esimerkiksi aina ennen syyskokouksen asialistan muodostamista, kun pohditaan seuraavaan vuoden toimintaa.

Ei Liekki-työkalua ilman Palokuntien toimintaohjelmaa

Liekki-työkalu on luotu tukemaan Palokuntien toimintaohjelman (2023–2027) tavoitteita. Ensiksi palokunnan jäsenet täyttävät Liekki-työkalun, minkä jälkeen tuloksista keskustellaan yhdessä. Toimintaohjelma ja sen tarjoamat ideat kannattaa ottaa avuksi, kun palokunta on tunnistanut osa-alueet, joita on tarve kehittää.

– On tärkeää, että Liekki-työkalun vastauksista puhutaan avoimesti palokunnassa. Totta kai asioiden toteamisen lisäksi niille täytyy myös tehdä jotain, Niko Ara toteaa.

– Pelkkä Liekki-työkalu ei tarjoa ratkaisuja tai toimintaohjelma tunnista palokunnan haasteita, mutta yhdessä ne toimivat hyvänä kokonaisuutena, hän tiivistää.

Uusimmat