Uutiset

Uutiset

Julkaistu 27.05.2020

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi ensimmäistä kertaa verkkototeutuksena

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi on nuorten ohjaajien koulutusjärjestelmän mukainen kurssi, joka päätettiin toteuttaa poikkeusoloihin liittyvien rajoitusten ja haasteiden takia ensimmäistä kertaa osallistavana verkkokurssina.

Palokunnan nuoriso-osaston toiminnasta vastaavat yleensä nuoriso-osaston johtaja yhdessä muutaman kouluttajan kanssa. Osaston johtaja vastaa hallinnollisista tehtävistä, kuten esimerkiksi vuosisuunnittelusta ja vuosikertomuksesta. Kouluttajien tehtävänä on sen sijaan palokuntanuorten kouluttaminen. Palokuntien nuoriso-osaston kouluttajat ovat nuorten ohjaajia, mutta myös kouluttajia ja kasvattajia.

Nuoriso-osaston kouluttajakurssin tavoitteet pysyvät ennallaan

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi on toteutettu tähän mennessä kahden viikonlopun mittaisena kurssina tai leirillä viikon aikana. Kurssin kesto on ollut lähiopetuksessa 29 tuntia. Verkkokurssin tavoitteet ovat samat kuin voimassa olevan nuoriso-osaston kouluttajakurssin tavoitteet, mutta ne ovat vain rytmitetty verkko-opetukseen sopiviksi ja osaamislähtöisiksi. Osallistujat saavat kurssilta monipuoliset työkalut erilaisten nuorten kouluttamiseen ja tuntisuunnitelmien tekemiseen. Tavoitteena on myös oppia arvioimaan omaa ja toisen kouluttajan toimintaa, sekä ymmärtämään palokuntatoimintaa laajemmin. 

Kurssin pääsyvaatimuksina on 15 vuoden ikä ja oma kiinnostus aiheeseen. Kurssi ei kuitenkaan ole tarkoitettu pelkästään nuorille vaan mukaan voi tulla myös vuosien palokuntalaisuuden jälkeen päivittämään tietojaan ja taitojaan. Kurssille voivat osallistua myös sellaiset, jotka toimivat esimerkiksi apukäsinä nuoriso- tai varhaisnuoriso-osastoissa. Osallistujan ei tarvitse olla välttämättä palokuntataitojen osaaja vaan nuorten ohjaaja. 

Verkkokurssin toteutus

Koulutus koostuu neljästä osasta, joista kaksi ovat itsenäistä työskentelyä ja kaksi toteutetaan webinaarin muodossa. Kurssilla työskennellään pienryhmissä, pareittain ja koko kurssin osallistujien voimin. Itsenäisten osuuksien tehtävät ovat selkeitä ja palvelevat hyvin webinaaripäiviä. Kurssin aikana videoidaan ohjausharjoituksia, koska käytännön harjoitukset kasvotusten eivät ole kokoontumisrajoitusten takia mahdollisia. Kurssilla tehdään monta harjoitusta kouluttamiseen liittyen, joten käytännön harjoitus ja sen suunnittelu sekä arviointi on helppo toteuttaa. Kaikki osallistujat, jotka ovat tehneet kaikki tehtävät ja osallistuneet aktiivisesti webinaareihin, saavat virallisen kurssitodistuksen. 

Kurssin verkkototeutus ja materiaali noudattavat SPEKin pedagogisia linjauksia. Verkkokurssin sisällön suunnittelusta ja harjoitusten laatimisesta vastaavat SPEKin koordinaattori Heli Kari ja koulutussuunnittelija Rita Hiltunen. Kurssiin on sisällytetty myös uuden Kipinä-työkalun käyttö, jonka avulla nuoriso-osaston toimintaa voi kehittää entistä paremmaksi.

Kurssin kouluttaja Heli Kari odottaa
innolla uuden kurssin alkua.

Verkkokursseja jatkossakin?

Verkkokurssin myötä kurssin tavoitettavuus paranee, kun ei tarvitse matkustaa, jolloin tämä auttaa varsinkin alaikäisiä kurssilaisia. Tämän kurssin jälkeen arvioidaan se, että onko jatkossa tällaiselle tai jonkinlaiselle hybridikurssille tilausta. 

”Kouluttajana odotan suurella innolla uuden kurssin alkua, koska tämä on meille kaikille uutta. Näen tässä erittäin paljon onnistumisen mahdollisuuksia ja kaikkeen on varauduttu. Todellinen tilanne selviää varmasti viimeistään palautteista kurssin jälkeen.”, toteaa kurssin kouluttaja Heli Kari

“Ilmoittautumisia on alkanut tulla jo ympäri Suomea, joten varmasti on tulossa monipuolinen kurssi, jossa kuulemme eri palokuntien ja alueiden tapoja toimia. Se jos mikä rikastuttaa kurssin antia. Kurssi tulee näkymään myös somessa, joten väliaikatietoja kurssin sujumisesta välitetään jo kurssin aikana.”, Heli jatkaa.

Lisätietoja:  Heli Kari, heli.kari@spek.fi, p. 040 733 5448

Tietoa Kipinä-työkalusta

Uusimmat