Uutiset

Uutiset

Mikkelin pelastustoiminnan peruskurssin osallistujia heinäkuussa 2021

Julkaistu 12.07.2021

Nuorten pelastustoiminnan peruskurssi kokosi palokuntalaisia Mikkeliin

Mikkelissä järjestettiin viime viikolla pelastustoiminnan peruskurssi 16–18-vuotiaille palokuntanuorille. Kurssi kokosi yhteen palokuntanuoria Itä-Suomen alueelta harjoittelemaan hälytystehtävissä vaadittavia sopimuspalokuntalaisen perustaitoja.

Itä-Suomen alueellinen palokuntanuorten leiri peruuntui tältä vuodelta, kuten monet leirit ja kurssit ovat kuluneen vuoden aikana peruuntuneet ympäri Suomea. Itä-Suomessa päätettiin kuitenkin kesän aikana järjestää leirin peruuntumisesta huolimatta nuorille pelastustoiminnan peruskurssi.

– Kurssille oli selvästi tilausta, sillä paikat täyttyivät nopeasti, kertoo kurssin kouluttajana toiminut Petri Leppinen Pelastusopistolta.

SPEKin palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikkönä toimiva Niko Ara on myös huomannut, että kentällä on syntynyt vuoden aikana koulutusvelkaa, ja että koulutuksille ja kursseille löytyy paljon kysyntää koronan peruutettua alueellisia leirejä ja kursseja.

– On hienoa, että tällaisia kurssikohtaisia koulutuksia pyritään koronatilanne ja osallistujien turvallisuus huomioiden järjestämään ja että palokunnat pitävät näinäkin aikoina huolta jäsenistään, niin nuorista kuin vanhemmistakin, Niko kommentoi.

Kurssilla harjoiteltiin hälytystehtävissä vaadittavia perustaitoja

Mikkelissä järjestetylle palokuntanuorten pelastustoiminnan peruskurssille ilmoittautui 15 itäsuomalaista 16–18-vuotiasta nuorta. Monilla osallistujista on vuosien kokemus oman palokuntansa nuoriso-osaston toiminnasta, joten kurssin aiheet olivat tuttuja jo ennestään. Kurssi antoi kuitenkin osallistujille virallisen luvan osallistua oman palokunnan hälytysosaston harjoituksiin sekä 18 vuotta täyttäneille palokuntanuorille luvan osallistua hälytysosaston toimintaan.

Pelastustoiminnan peruskurssi on 82 tunnin mittainen kokonaisuus. Mikkelissä nuorten kurssi kesti viikon verran, mutta kouluttajana toiminut Petri kertoo, että ennen lähijaksoa pidettiin jo muutamia teorialuentoja etänä Teamsin kautta, keventäen näin kurssiviikon kuormaa.

– Mikkelissä järjestetylle lähijaksolle jäi pääosin vain käytännön harjoituksia, jotka järjestettiin kurssipaikkana toimineen koulun piha-alueella. Tarvittava kalusto meillä oli lainassa paikalliselta pelastuslaitokselta ja vapaaehtoisilta palokunnilta, Petri kertoo.

– Osallistujat olivat todella motivoituneita, mikä näkyi kurssin ilmapiirissä. Vaikka viikon aikana tehtiin pitkiä, tiiviitä päiviä ja päiviin mahtui paljon asiaa, niin kurssilaiset jaksoivat ja halusivat silti harjoitella ja kerrata oppimaansa vielä koulutusten ulkopuolellakin, Petri sanoo hymyillen.

Harjoitusinto palkittiin viikon lopuksi, sillä kurssiviikko huipentui taitokokeisiin, jotka testasivat osallistujien kurssilla oppimia taitoja ja osaamisen tasoa. Taitokokeen läpäisseet kurssilaiset saivat kurssitodistuksen ja samalla myös oikeuden osallistua hälytystehtäville ikä huomioiden.

Kurssin aikana toimi myös perheen pienimmille tarkoitettu Minitiimi, joka tarjosi ohjelmaa toimihenkilöiden lapsille. Näin mahdollistettiin muun muassa kouluttajien osallistuminen kurssin koulutukseen ja koko perheelle erilainen kesälomaviikko.

Ruokailusta ja muusta huollosta vastasivat palokuntanaiset. Kaikki viikon aikana panoksensa antaneet aikuiset osallistuivat kurssiviikon järjestämiseen vapaaehtoisina, rakkaudesta lajiin.

Kurssilaisia harjoituksissa ja Minitiimi Visulahdessa

Kurssilaiset harjoituksissa ja minitiimiläiset Visulahdessa.

Kurssipäivien jälkeen oli mukava pulahtaa uimaan.

Mikä pelastustoiminnan peruskurssi?

Vähintään 16 vuotta täyttäneille järjestettävä pelastustoiminnan peruskurssi on Pelastusopiston opetussuunnitelman mukaisesti toteutettava kurssi, joka on korvannut aikaisemman sammutustyökurssin.

Vastuu sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä siirtyi Pelastusopistolle 1.1.2019. Pelastusopisto on sopinut Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) kanssa siirtymävaiheen järjestelyistä vuosille 2019–2023. Pelastusopiston opetussuunnitelmaan tulevien osaamiskokonaisuuksien osalta edetään siirtymävaiheessa osittain rinnakkain. (www.pelastusopisto.fi)

Pelastustoiminnan peruskurssin suorittanut osaa mm.

• kertoa sammutusauton pelastuskaluston sekä niiden käyttötarkoituksen
• kertoa, mitä eri suojavarusteita palokunnilla on käytössä eri tehtäviin
• kertoa tulipalon kehittymisen ja huoneistopalon ilmiöt
• kertoa palamisen edellytykset
• selittää pelastusmuodostelmat ja johtamisjärjestelmän
• selittää pelastusryhmän jäsenen henkilökohtaiset tehtävät sekä tarvittavan kaluston ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
• selittää työturvallisuuden merkityksen pelastustoimen tehtävissä
 • pukeutua paloasuun oikein ja käyttää ryhmänjohtajan määräämiä suojaimia turvallisesti
• käyttää paineilmahengityslaitetta hengityssuojaimena, huoltaa sen käytön jälkeen ja tehdä sille toimintakuntotarkastuksen
• toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
• antaa hätäensiapua ja sammuttaa palon tarkoituksenmukaisimmalla alkusammuttimella
• tehdä sammutuskaluston käytönjälkeisen huollon ja toimintakuntotarkastukset
• käyttää Virve-päätelaitetta (radiopuhelin)