Uutiset

Uutiset

Palokuntalainen auttaa uutta palokuntalaista sovittamaan varusteita.

Julkaistu 16.05.2023

Päivä Paloasemalla -tapahtumat toimivat rekrytoinnin välineenä hyvin

Vuoden 2022 Päivä Paloasemalla tapahtumien yhtenä painopisteenä oli jäsenhankinta palokuntiin. Palokunnille tehdyn kyselyn mukaan 30 prosenttia rekrytointirastin järjestäneistä palokunnista sai uusia jäseniä. Tulosta voidaan pitää hyvänä, sillä jäseniä saatiin palokunnassa sellaisiin osastoihin, joissa oli vajausta tekijöistä.

Kun paloasemille kokoontuu yhden päivän aikana toista sataa tuhatta ihmistä, joukkoon mahtuu varmasti myös sellaisia, jotka ovat kiinnostuneita liittymään mukaan palokunnan toimintaan. Monet palokunnat potevat jäsenistöpulaa. Siksi vuoden 2022 Päivä Paloasemalla -tapahtumien keskeiseksi teemaksi nostettiin jäsenrekrytointi.

Päivä Paloasemalla -tapahtumajärjestäjiltä kysyttiin rekrytointirastin järjestämisestä ja sen vaikutuksista. Vastanneista suomenkielisistä palokunnista 74 prosenttia järjesti rastin, ruotsinkielisistä 50 prosenttia. 

Rastin järjestäneistä 30 prosenttia sai tapahtumassa uusia jäseniä. 60 prosenttia ei saanut ja 10 prosenttia ei osannut sanoa.

– Tulosta voidaan pitää oikein hyvänä. Se osoittaa, että kun rekrytointiasiaa pitää tapahtumassa esillä, kävijöiden mielenkiinto herää ja johtaa rekrytointeihin. Tapahtumissa on viestitty onnistuneesti siitä, mihin osastoon jäseniä tarvitaan ja miten heidän perehdytyksensä toimintaan toteutetaan, kertoo kampanjakoordinaattori Marjo Rinne Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Tapahtuman tuoma näkyvyys edistää jäsenhankintaa pitkällä aikavälillä

Ne palokunnat, jotka onnistuivat jäsenrekrytoinnissa, onnistuivat siinä hyvin. Keskimäärin palokunta sai 3,7 uutta jäsentä vuoden 2022 Päivä Paloasemalla -tapahtumassa. Vaihtelua oli yhdestä uudesta jäsenestä neljääntoista asti.​ Eniten kyselyn mukaan jäseniä saatiin hälytysosastoon ja nuoriso-osastoon.

Tapahtumalla voi olla vaikutusta jäsenhankintaan myös ilman rekrytointirastin järjestämistä. 11 prosenttia paloasemista, jotka eivät järjestäneet rekrytointirastia, kertoi palokuntansa saaneen uusia jäseniä ilman rekrytointirastia.​​

Rekrytoitumisen esteenä nähtiin kyselyn mukaan tapahtuman pääkohderyhmän eli lapsiperheiden elämäntilanne. Kahdeksan vastaajista nosti esiin sen, että tapahtumassa käy ruuhkavuosiaan eläviä perheitä, joilla ei ole aikaa harrastukseen, vaikka kiinnostusta toimintaan olisikin.

– Useampi vastaajista totesi, että vaikkei tapahtuma suoraan toisi rekrytointeja, se tuo palokunnalle näkyvyyttä, joka pitkässä juoksussa vaikuttaa jäsenhankintaan, sanoo Marjo Rinne SPEKistä.​​

Koko Päivä Paloasemalla -tapahtuman historian aikana, vuosien 2008–2021 välillä, 35 prosenttia palokunnista on kyselytutkimuksen mukaan saanut tapahtumassa riveihinsä uusia jäseniä.

Jäsenrekrytoinnin kysely oli auki 20.2.-19.3.2023. Kyselyyn tuli 130 vastausta, joista 112 suomeksi ja 18 ruotsiksi. 

Uusimmat