Uutiset

Uutiset

Lapsi osoittaa palosammuttimella liekkejä palokuntalaisen avustuksella.

Julkaistu 06.02.2024

Päivä Paloasemalla -tapahtumista tykkäävät sekä yleisö että järjestäjät

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemän kyselyn mukaan yleisö pitää Päivä Paloasemalla -tapahtumista kiitettävästi. Myös tapahtumaa järjestävät paloasemat antavat erinomaista palautetta. Tuliaisina tapahtumasta opittuja käytäntöjä viedään kotiin asti.

Kävijäkyselyn mukaan Päivä Paloasemalla -tapahtumien yleisö piti kokemuksestaan paljon. He antoivat tapahtumalle keskimäärin 4,7 pistettä, kun maksimipistemäärä oli 5. Pistemäärä kertoo, että paloasemien väki on tehnyt järjestelyt erinomaisesti.

Tapahtumaa voidaan pitää myös turvallisuusviestinnällisesti vaikuttavana. Jopa kaksi kolmasosaa kävijöistä tarkisti kotinsa palovaroittimet tapahtuman jälkeen. 27 prosenttia tarkisti poistumistiet.

– Avoimissa kommenteissa mainittiin että tapahtuman jälkeen perheissä keskusteltiin paloturvallisuudesta, ja se on tietenkin tärkeää, koska tapahtumissa lapset ovat saaneet paljon miettimisen aihetta, sanoo kampanjakoordinaattori Kiira Koskinen SPEKistä.

Päivä Paloasemalla onkin profiloitunut vahvasti perhetapahtumaksi. Kävijäpalautteisiin vastanneet tulivat 3–4 henkisistä perheistä. Kyselyssä tuli esiin toiveita siitä, että lapsille suunnattuja rasteja voisi tapahtumassa olla enemmänkin.

Kolme pidetyintä rastia olivat alkusammutus, suunnittele sammutin -kilpailu sekä palomiehen varusteet. 

Tapahtumat ovat paloasemien väen komea ponnistus

Tapahtumanjärjestäjät kokivat heille suunnatun kyselyn perusteella, että osallistujien turvallisuustiedot sekä -taidot lisääntyivät. Tämä tietenkin motivoi järjestämään turvallisuusviestinnällisiä tapahtumia.

Tapahtumat olivatkin melkoinen ponnistus paloasemille. Keskimäärin Päivää Paloasemalla valmisteli ja toteutti asemalla 14 henkilöä, henkilötyötunteja tapahtuman järjestämiseen kului 470.

Asemilla kävi vierailijoita keskimäärin lähes 300, ja kaikkiaan väkeä oli liikkeellä noin 110 000. Tapahtuma on suomalaisessa mittapuussa siis valtava.

– Päivä Paloasemalla -tapahtumien turvallisuusviestinnällinen merkitys on valtava, ja yleisö tykkää. Se ei olisi mahdollista ilman paloasemien väen hienoa asennetta ja työpanosta, painottaa Kiira Koskinen SPEKistä.

Päivä Paloasemalla on osa Paloturvallisuusviikkoa. Sitä koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Yhteistyössä ovat mukana Pelastuslaitokset, Pelastusliitot, sisäministeriö, EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, Finanssiala, Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto sekä Vanhustyön keskusliitto. Paloturvallisuusviikon rahoittaa Palosuojelurahasto. 

Uusimmat