Uutiset

Uutiset

Päivitetty HAKA tarjoaa uusia ominaisuuksia. Löydät päivitetyn HAKAn myös sovelluskaupoista.

Julkaistu 19.01.2023

Päivitetyssä HAKAssa uusia ominaisuuksia suorituskyvyn analysointiin ja kehittämiseen

HAKA 2.0 tarjoaa palokunnille ja palokuntalaisille uusia ominaisuuksia, jotka palvelevat palokuntien ja yksittäisten palokuntalaisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä altistumisten seurantaa. Uudet ominaisuudet tukevat pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointia ja kehittämistä.

Palokuntien hallinnointikanta HAKA on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä, palokuntien hallintotarpeita varten tuotettu turvallisuusosaamisen tietokanta. Aiemmin palokunnat ovat voineet kirjata HAKAan esimerkiksi jäsen- ja koulutustietoja sekä ylläpitää tapahtumakirjanpitoa koulutusten, hälytysten ja muiden tapahtumien osalta. HAKAssa palokunnat ja yksittäiset palokuntalaiset voivat myös ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin.

– HAKAa on kuluvan vuoden aikana kehitetty Palosuojelurahaston avustuksen turvin vastaamaan entistä paremmin palokuntien ja palokuntalaisten tarpeita. Olemme keskittyneet uudistustyössä suorituskyvyn analysointiin ja kehittämiseen, kertoo SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen.

HAKA 2.0 mahdollistaa uudella tavalla pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn seuraamiseen, analysoinnin ja kehittämisen. Hallinnointikannan uudistukset vahvistavat palokuntien mahdollisuutta osaamistarpeiden pitkän ajan seurantaan ja ennakointiin.

HAKA 2.0 tuo kyvykkyydet ja altistumiset näkyviksi

HAKA 2.0 tarjoaa uusia ominaisuuksia, jotka palvelevat niin palokuntien kuin yksittäisten palokuntalaistenkin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Päivityksen myötä vapaaehtoisilla, osa-aikaisilla ja päätoimisilla henkilöillä on mahdollisuus kirjata HAKAan tehtäväkohtaisesti käyttämiään kyvykkyyksiä ja arvioida niissä suoriutumista yksinkertaisella viisiportaisella asteikolla. Kyvykkyyksien kirjaaminen ja seuranta HAKAan mahdollistaa palokuntien ja palokuntalaisten osaamisen kehittämisen entistä vahvemmin tietoon perustuen.

– HAKAn kautta koulutuksesta vastaava saa raportin palokuntalaisten osaamisesta kyvykkyyksittäin. Raportin pohjalta on helppo asettaa koulutuksen painopisteet ja laatia harjoitusohjelmat niin, että ne vahvistavat kyvykkyyksien kehittymistä, sanoo palokuntajohtaja Jaatinen.

Lisäksi HAKA 2.0 tarjoaa uutena ominaisuutena altistumispäiväkirjan, jonka avulla altistumisten seuranta tarkentuu ja helpottuu. Altistumispäiväkirjaan kirjataan henkilökohtaiset altistumistiedot ja -ajat. Tietojen avulla palokunnat voivat vähentää yksittäisten palokuntalaisten altistumisia.

Uudet ominaisuudet ovat saatavilla niin HAKAn selainversiossa kuin HAKA Appissa. Täältä löydät sovelluskauppojen latauslinkit, joista voit ladata tai päivittää uudistuneen HAKAn puhelimeesi: https://www.palokuntaan.fi/haka

Uusimmat