Uutiset

Uutiset

Kolme palokuntavarusteisiin pukeutunutta palokuntalaista keskustelevat samalla, kun he syövät eväitä.

Julkaistu 08.03.2023

Palokunnat ja harrastustyöryhmä pääsivät kohtaamaan keskustelufoorumeissa

Harrastustyöryhmä järjesti alkuvuodesta keskustelufoorumit, joissa vaihdettiin ajankohtaiset kuulumiset palokuntanuoriso- ja palokuntanaistoiminnasta sekä palokuntaveteraanityöstä.

Keskustelufoorumeja on järjestetty kahden vuoden ajan, ja niiden osallistujamäärä on kasvanut joka kerta. Nyt mukana oli noin 150 henkilöä palokuntanaisista, -nuorista ja -veteraaneista.

– Nämä foorumit kiinnostavat palokuntalaisia, ja erityisesti naistoiminnan keskustelufoorumin osallistujamäärä oli ennätyksellinen, toteaa SPEKin palokuntapalveluiden kehittämispäällikkö Niko Ara.

– Kaikissa foorumeissa käytiin vastavuoroista keskustelua harrastustyöryhmän ja palokuntien välillä, Niko jatkaa.

SPEKin palokuntatoimikunnan alainen harrastustyöryhmä järjestää keskustelufoorumit, ja ne ovat avoimia kaikille palokuntien harrastustoimintaan osallistuville.

Haut vuoden nuorisotyöntekijäksi ja koulutustyöryhmän jäseneksi käynnissä

Palokuntanuorisotoiminnan foorumissa ajankohtaisimpia aiheita olivat käynnissä olevat haut vuoden 2022 palokuntanuorisotyöntekijäksi sekä koulutustyöryhmän jäseneksi. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijän palkinto myönnetään aktiivisesta, esimerkillisestä ja menestyksekkäästä työstä palokuntanuoristoiminnan hyväksi. Ehdota palkinnon saajaa viimeistään sunnuntaina 19.3.

Palokuntanuorisotyön uudistamishankkeen myötä käynnistetään uudelleen koulutustyöryhmä, joka avustaa ja ohjaa palokuntanuorten ja heidän ohjaajiensa koulutusjärjestelmän kehittämistä. Työryhmään etsitään mukaan sekä palokuntanuorten koulutukset tuntevia palokuntalaisia että innostuneita palokuntanuoria. Haku on auki torstaihin 23.3. asti.

Keskustelufoorumien osallistujat ideoivat tulevaa toimintaa

Palokuntanaistoiminnan keskustelufoorumissa käsiteltiin SM-Iineksen sääntömuutosehdotuksia, Liekki-työkalun käyttöä ja palokuntien toimintaohjelmaa sekä koulutusten, kuten hälytysmuonituskurssin, järjestämistä. Hälytysmuonituksen parissa toimiville palokuntalaisille ja palokuntanaisille suunnattu hälytysmuonitusseminaari järjestetään lauantaina 6.5. Jyväskylässä.

– Palokuntanaisten keskustelufoorumissa linjoilla oli runsas osallistujajoukko, joka toi esille hyviä ehdotuksia toimintaan. Tarvetta koulutusten kehittämiselle on, ja välitinkin terveiset eteenpäin palokuntapalveluiden tiimille, Niko kertoo.

Palokuntaveteraanityö on ollut viime vuosina monella alueella koronan takia keskeytettynä, ja palokuntaveteraanien foorumissa syntyi keskustelua toiminnan jatkosta. Puhuttaneita aiheita olivat myös veteraanitoimijoiden tavoittaminen sekä tilaisuuksiin, kuten opintopäiville tai palokuntanuorten leireille, osallistuminen.

Palokuntanuorten keskustelufoorumista vastasivat Kirsi Peltonen ja Juho-Jussi Heinäaho, palokuntanaisten Irja Viinikainen ja Anni Niva sekä palokuntaveteraanien Erkki Lehtonen, Matti Lehtonen ja työryhmän ulkopuoliset Risto Vesalainen sekä Kari Laaksonen.

Keskustelufoorumit ovat tärkeä kanava palokuntien ja harrastustyöryhmän ajatustenvaihdolle, ja niille järjestetään jatkoa palokuntien syyskausien alkaessa.

Uusimmat