Uutiset

Uutiset

Kaksi palokuntalaista varusteissa paloauton vieressä. Toinen on ottamassa autosta letkukehikkoa ja toinen näyttää kädellä suuntaa.

Julkaistu 06.11.2023

Palokuntakouluttajakurssin tavoitteena on laadukkaat ja yhtenäiset viikkoharjoitukset

Opintokeskus Siviksen myöntämä laatumerkki on laajentunut syksyllä koskemaan kaikkien kurssinjohtajien pitämiä palokuntakouluttajakursseja. Kouluttajakurssin käyneet palokuntalaiset ovat hyödyntäneet uusia oppeja viikkoharjoituksissa onnistuneesti.

SPEKin kouluttajakurssilla on Opintokeskus Siviksen Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkki, joka kertoo, että koulutus on läpikäynyt Siviksen laadunarviointiprosessin. Arvioinnissa kurssi on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi.

Laatumerkin myötä kurssista saa 2,5 opintopistettä, jotka on mahdollista hyväksilukea opintoihin. Mikäli kurssilainen haluaa, suoritus tulee näkyviin Omaan Opintopolkuun, jossa voi tarkastella kaikkia omia opintosuorituksia.

Laatumerkki on alkua koko koulutustarjonnan kehittämiselle

Tänä syksynä Sivis on laajentanut palokuntakouluttajakurssille myönnettyä laatumerkkiä. Nyt laatumerkki ja kurssista saatavat opintopisteet koskevat kaikkien kurssinjohtajien pitämiä palokuntakouluttajakursseja.

– Vaikka palokuntakouluttajakurssi on kehittämisen ja arvioinnin silmätikku, olemme SPEKissä sitoutuneet kehittämään kaikkea koulutustoimintaamme. Järjestön koulutustarjontaa täytyy katsoa kokonaisuutena, koordinaattori Heli Kari-Horelli toteaa.

– Olemme juuri käyneet läpi Sivikseltä saamiamme kehittämissuosituksia, jotka viemme tulevan vuoden suunnitelmiin, hän kertoo.

Kouluttajakurssin opit käytäntöön palokunnissa

SPEKin palokuntakouluttajakurssi tarjoaa kouluttajiksi aikoville ja kouluttajina jo toimiville monipuolisesti työkaluja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Kouluttajakurssi on suunnattu kaikille palokuntalaisille ikään tai toimintoon katsomatta. Syksyn palokuntakouluttajakurssi on järjestetty Lahdessa ja alkuvuodesta käynnistyy kurssi Oulussa.

Aikaisempien kurssien osallistujilta saatu palaute on ollut lupaavaa, sillä kurssin käyneet palokuntalaiset ovat laittaneet opit käytäntöön omissa palokunnissaan. Viikkoharjoitukset ovat olleet aiempaa suunnitelmallisempia, osallistujille on mietitty etukäteen roolit ja harjoitusten tavoitteet ovat olleet selvät.

– Kuulemani palautteen perusteella uudet toimintatavat ovat olleet virkistäviä ja kaivattuja, iloitsee Heli.

Laadukkaat viikkoharjoitukset auttavat lisäämään palokuntien pitovoimaa

Palokuntakouluttajakurssin päätavoitteena on palokuntien viikkoharjoitusten ja sitä kautta palokuntalaisten osaamisen kehittäminen.

– Haluan kannustaa kaikkia kurssin käyneitä kokeilemaan rohkeasti uudistuksia harjoituksissa ja jakamaan oppeja eteenpäin, Heli toteaa.

– Hyvin organisoidut ja laadukkaat viikkoharjoitukset ovat palokuntien pitovoimalle elintärkeitä. Kun treenit sujuvat hyvin, niihin halutaan tulla eikä palokuntaharrastusta lopeteta, hän pohtii.

Kouluttajakurssin tavoitteena on varmistaa koulutuksen yhtenäisyys palokunnissa ympäri Suomen. SPEK aikookin ensi vuonna selvittää laajemmin, miten palokuntakouluttajakurssin opit ovat vaikuttaneet palokuntien viikkoharjoituksiin.

Uusimmat