Uutiset

Uutiset

Jari Heikkilä poseeraa paloauton edessä.

Julkaistu 03.06.2022

Palokuntalaistarina: Palokuntanuorena yli 50 vuotta

Jari Heikkilä on pitkän linjan palokuntalainen ja merkittävä hahmo suomalaisessa palokuntanuorisotoiminnassa. Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan saatu hyvä palaute motivoi jatkamaan nuorisotoiminnan parissa tulevinakin vuosina.

Jari Heikkilä lähti mukaan palokuntatoimintaan 10-vuotiaana isoveljen jalanjäljissä ja siirtyi hälytysosastoon ennen 17-vuotispäiväänsä. Hän toimi jo tuolloin myös poikaosaston apukouluttajana ja siirtyi tehtävään virallisesti seuraavana vuonna.

Yli 50-vuotinen ura palokuntanuorisotoiminnassa on ollut monivaiheinen ja sisältänyt monia merkittäviä merkkipaaluja, kuten toiminnan laajenemisen avoimeksi kaikille nuorille.

– Palokuntanuorisotoiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljonkin. Ensimmäiset vuodet koulutin poikaosastoa, mutta syksyllä 1983 sain houkuteltua tyttöjäkin mukaan toimintaan, jolloin osaston nimi muutettiin poikaosastosta nuoriso-osastoksi, Jari muistelee.

Sittemmin tyttöjen ja naisten osuus palokuntatoiminnassa on kasvanut merkittävästi.

Suomen ensimmäistä varhaisnuoriso-osastoa perustamassa

Toinen merkittävä hetki, joka muutti suomalaista palokuntanuorisotoimintaa, oli 90-luvun vaihteessa.

– Valtakunnallisilla nuorisotyön opintopäivillä marraskuussa 1989 puhuttiin varhaisnuorisotoiminnan käynnistämisestä, mistä innostuneena esitin silloiselle kunnan palopäällikölle varhaisnuoriso-osaston perustamista palokuntaamme, Jari kertoo.

Jarin ripeä toiminta johti siihen, että Suomen ensimmäinen virallinen varhaisnuoriso-osasto aloitti toimintansa 1.2.1990 Mäntsälässä.

Nuorisotoiminnan rahoitus muuttunut vuosikymmenten aikana

Vielä 80-luvun alussa nuoriso-osaston rahoitus oli vähäistä ja leireille pääsi vain osa nuorista, eikä varusteitakaan ollut kaikille. Palokunnan naisosasto kutoi nuorille sukkia ja lahjoitti saappaita. Muina varusteina oli vain palokuntapusero ja suikka.

– Palotarkastajan virkaan astuessani sain palokunnan nuoriso-osaston johtajuuden vastuulleni ja hain osastolle oman talousarvion, jotta kaikille nuorille saataisiin vihdoin kunnon varusteet ja mahdollisuus osallistua leireille, Jari muistelee.

2000-luvulle saakka nuoriso-osastojen kassaa kartutettiin myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin esimerkiksi liikenteenohjaajina. Sittemmin rahankeräysmahdollisuudet ovat muuttuneet muun muassa turvallisuusmääräysten tiukentuessa. Rahankeräykseen oli keksittävä uusia keinoja.

– Olen kerännyt nuorille rahaa esimerkiksi vuorokauden sisäsoutuhaasteilla, mutta terveysongelmien takia jouduin luopumaan niistä. Onneksi palokuntamme naisosastolta tuli idea turvallisuusaiheisia runojani sisältävästä seinäkalenterista, jota on myyty nyt neljän vuoden ajan. Näillä tempauksilla on kerätty nuorisotoiminnalle vuosittain noin 3 000–5 000 euroa, Jari iloitsee.

Toiminnalle haetaan vuosittain myös erilaisia avustuksia, joita hakiessa hyvien perustelujen lisäksi toiminnan tunnettuus on Jarin mukaan tärkeässä roolissa. Aktiivinen esilläolo paikallisissa medioissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa sekä avoimien ovien päivät lisäävät toiminnan tunnettuutta.

Hyvä palaute saa jatkamaan

Vuosikymmenten aikana on kertynyt paljon ystäviä ja yhteisiä muistoja, sillä Mäntsälän nuoriso-osastoissa on tänä aikana harrastanut noin 1 300 nuorta.

– Nuorten ja heidän vanhempiensa antama positiivinen palaute antaa voimia jatkaa. Haluan jatkossakin mahdollistaa nuorille ilmaisen harrastuksen, josta saa ystäviä sekä alkusysäyksen palokuntaharrastukseen tai ammattiin.

Jari on pyrkinyt noudattamaan nuorena kuulemansa puheen opetusta: ”Olit aikoinaan pieni kuusi, minä olin silloin suojapuusi, nyt olet itse iso kuusi, varjosi uusille puille suojan antaa ja aikoinaan niiden oksat jaksavat vastuun kantaa, joten taitaen kasvata omat puusi”.

– Näillä sanoilla ja omalla tarinallani kannustan kaikkia uransa alussa olevia nuoria jatkamaan valitsemansa VPK-harrastuksen parissa. On kuitenkin hyvä pitää huoli omasta jaksamisesta ja läheisistä, ja välttää tilannetta, jossa on enemmän ”naimisissa” palokunnan kanssa kuin läheistensä, Jari muistuttaa.

Tärkeitä vuosilukuja

1956 Mäntsälän puolivakinaisen palokunnan poikaosasto perustetaan.
1971 Jari liittyy poikaosastoon.
1978 Jari siirtyy hälytysosastoon, mutta toimi myös poikaosaston apukouluttajana.
1979 Jarista virallisesti poikaosaston apukouluttaja.
1983 Poikaosaston muutos nuoriso-osastoksi.
1985 Jari aloittaa palotarkastajan virassa ja nuoriso-osaston johtajana.
1990 Mäntsälään perustetaan Suomen ensimmäinen varhaisnuoriso-osasto.
2004 Pelastustoimi siirtyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alaisuuteen ja Mäntsälän VPK ry perustetaan. Nuoriso-osastot siirtyvät VPK:n alaosastoiksi ja Jari nuoriso-osastojen johtajaksi VPK:n toimintaan oman palotarkastajan virkansa ulkopuolella.

Tekstin kuvituskuva: Petteri Heikkilä

Uusimmat