Uutiset

Uutiset

Julkaistu 06.02.2020

Palokuntalaisten videot Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Youtube-kanavalla

Palo­kun­nis­sa toi­mii mo­nen­lai­sia ih­mi­siä mo­nen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Voim­me kaik­ki edis­tää palo­kun­ta­toi­min­nan tun­ne­tuk­si te­ke­mis­tä ja­ka­mal­la palo­kun­tien omia upei­ta vi­de­oi­ta so­mes­sa!

Li­säk­si palo­kun­tien va­paa­eh­tois­ten ta­ri­nat pää­se­vät esil­le uu­des­sa vi­de­o­sar­jas­sa, joka löy­tyy SPE­Kin ka­na­val­ta You­tu­bes­ta ja Face­boo­kis­ta.

En­sim­mäi­nen vi­de­o kertoo Rainerista, joka toimii Korson VPK:ssa:

Oli­si­ko si­nul­la tai palo­kun­nal­la­si ta­ri­na, jon­ka ha­lu­ai­sit ja­kaa vi­de­o­sar­jam­me kaut­ta? Mikä toi­min­nas­sa kou­kut­taa ja in­nos­taa mu­kaan? Ota yh­teyt­tä SPE­Kin jär­jes­tö­tii­miin niin suun­ni­tel­laan yh­des­sä!

Uusimmat