Uutiset

Uutiset

Palokuntanuoria odottamassa parijonossa. Kuvassa myös kouluttaja.

Julkaistu 30.05.2024

Palokuntanuorten uudistetut alkukurssit pääsevät testiin kesäleireillä

Palokuntanuorten kurssimateriaaleja uudistetaan vaiheittain. Alkukurssit AKU I ja II uudistuvat kesän 2024 palokuntanuorten leireille osana kurssiuudistusta. Uudistuneet kurssimateriaalit tulevat kaikkien kouluttajien käyttöön ennen leirejä.

Keväällä 2023 perustettiin SPEKin harrastustyöryhmän alainen koulutustyöryhmä uudistamaan palokuntanuorten kursseja. Koulutustyöryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata palokuntanuorten ja heidän ohjaajiensa koulutusjärjestelmän kehittämistä. Työryhmään haettiin jäseniä avoimella haulla ja siihen valittiin palokuntanuorten koulutukset tuntevia palokuntalaisia sekä innostuneita palokuntanuoria.

Palokuntanuorten taidot karttuvat kursseilla

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä, joka on suunniteltu 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestelmä koostuu perehdyttävästä, opettavasta ja syventävästä osiosta. Koulutusjärjestelmä perustuu lasten ja nuorten ikään ja kokemukseen. Nuori suorittaa kursseja järjestyksessä, aloittaen oman ikänsä mukaisesta kurssista ja edeten suoritettujen kurssien myötä eteenpäin järjestelmässä. ​

Palokuntanuorten alkukurssit on suunnattu 7–10-vuotiaille vasta-alkajille. Kurssit perehdyttävät nuoret palokunnan perustoimintoihin erilaisten harjoitusten ja monipuolisten tehtävien avulla.

– Kurssimateriaaleja ei ollut päivitetty aikoihin. Lisäksi kentältä saadun palautteen perusteella uudistamistyö oli perusteltu ja ajankohtainen, sanoo järjestöohjaaja Outi Kamunen.

Uudistamistyötä kentän ääntä kuunnellen

Kesällä 2023 SPEK teki leirikouluttajille kyselyn, jossa kartoitettiin kouluttajien näkemyksiä kouluttamistaan kursseista. Kyselyssä sai esittää myös kehitysehdotuksia. Kyselyyn vastasi 93 kouluttajaa.

Alkuvuodesta 2024 palokuntanuorten kurssien kouluttajilta tai muuten kurssien kanssa tekemisissä olleilta pyydettiin palautetta ja kehitysideoita kurssien uudistustyön tueksi.

– Alkukurssiuudistusta on tehty kentän ääntä kuunnellen. Kursseihin lisätään toiminnallisuutta, liikunnallisuutta sekä eriyttäviä tehtäviä ja vaihtoehtoisia toteuttamistapoja siten, että kurssit on mahdollista pitää erilaisissa olosuhteissa tai vaikkapa viikkoharjoitusten yhteydessä, Outi kertoo.

Uudistetut kurssimateriaalit pian käyttöön

Alkukurssien uudistustyö on loppusuoralla ja uudistuvista alkukursseista pidettiin toukokuun lopussa kurssinjohtajaperehdytys, jossa esiteltiin uudistuneita alkukursseja.

Uudistetut kurssit AKU I ja AKU II julkaistaan lähiaikoina, jonka jälkeen kurssijohtajat pääsevät perehtymään uudistettuun materiaaliin. Toivomme kurssinjohtajilta kommentteja uudistetuista kursseista. Palautteen avulla voimme jatkokehittää kurssimateriaaleja.

Uudistustyön seuraavista vaiheista tiedotamme Palokuntaan-verkkosivuilla sekä somekanavissa, joten jos et vielä seuraa SPEKin palokuntapalveluita somessa, niin ota tilimme viimeistään nyt seurantaan.

Kuva: Pihla Liukkonen, Kontrastia

Uusimmat