Uutiset

Uutiset

Julkaistu 22.10.2020

Palokuntatoimikunnan alaisiin työryhmiin haetaan asiantuntijoita

Haemme osaavia henkilöitä palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Hae mukaan 25.11. mennessä!

Vuoden 2021 alussa aloittava Palokuntatoimikunta hakee kehittämisorientoituneita asiantuntijajäseniä toimikunnan alaisiin palokuntatoiminnan harrastus- ja palvelutyöryhmiin. Myös työryhmät aloittavat työskentelynsä ensi vuoden alussa.

Harrastustyöryhmä

Harrastustyöryhmän tarkoituksena on koordinoida ja kehittää palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa, sekä valmistella palokuntatoimikunnalle esityksiä palokuntien harrastustoiminnasta ja hoitaa palokuntien harrastustoiminnan käytännön toimintaan liittyvää yhteistoimintaa. 

Haemme harrastustyöryhmän jäseniksi henkilöitä, joilla on kokemusta ja näkemystä jonkin seuraavan osa-alueiden kehittämiseksi: 

 • nuorisotoiminta 
 • palokuntanuorten leiritoiminta 
 • naistoiminta 
 • veteraanitoiminta  
 • soittokuntatoiminta  
 • kilpailutoiminta
 • yhdistystoiminta  

Työryhmässä tulee olla riittävän kattava edustus palokunnan harrastustoiminnan eri aloilta: harrastus-, nais-, nuoriso-, pelastus-, soittokunta-, veteraani-, yhdistystoiminnasta.  

Palvelutyöryhmä

Palvelutyöryhmän tarkoituksena on koordinoida ja kehittää palokuntien pelastus-, ensivaste-, hälytysmuonitus-, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja varautumista. Työryhmän tehtävänä on valmistella palokuntatoimikunnalle esityksiä palokuntien palvelutoiminnasta ja hoitaa palokuntien palvelutoiminnan käytännön toimintaan liittyvää yhteistoimintaa.    

Haemme palvelutyöryhmän jäseniksi henkilöitä, joilla on kokemusta ja näkemystä jonkin seuraavan osa-alueiden kehittämiseksi: 

 • pelastustoimintaa 
 • ensivastetoimintaa 
 • hälytysmuonitustoimintaa 
 • onnettomuuksien ehkäistytoimintaa 
 • varautumista 

Työryhmässä tulee olla riittävän kattava edustus palokunnan palvelutoiminnan eri aloilta: pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisytoiminta ja varautuminen.   

Työryhmän toimintatavat, palkkiot ja kustannukset 

Työryhmä työskentelee teemoittain. Työskentely tapahtuu osittain etänä ja osittain lähikokouksina. Työryhmien jäsenille maksetaan SPEKin hallituksen päättämät kokouspalkkiot. 

Kokouksista aiheutuneista kustannuksista (kokoustilat, majoitus, ylläpito, ym.) huolehtii SPEK. Kokouksen matkakustannukset korvataan SPEKin matkustussäännön mukaisesti.   

Työryhmien nimeäminen

Työryhmien jäsenten määrää ei ole rajattu. Palokuntatoimikunta nimeää työryhmien jäsenet 29.11.2020 pidettävässä kokouksessa.

Hae työryhmän jäseneksi

Jos kiinnostuit ja haluat olla mukana kehittämässä palokuntatoimintaa, niin ilmoita halukkuudestasi hakemalla työryhmän jäseneksi. 

Hae työryhmän jäseneksi täyttämällä hakulomake 25.11. mennessä: Hakulomake

Lisätietoja

Petri Jaatinen, palokuntajohtaja, SPEK
petri.jaatinen@spek.fi 
p. 0400 535 441

Uusimmat