Uutiset

Uutiset

Palokuntatoimikunta seminaarista Padasjoelta lokakuulta 2021. Kuvassa palokuntatoimikuntalaisia ja työryhmien jäseniä.

Julkaistu 09.12.2021

Palokuntatoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi täytti odotukset

Vuoden 2021 alussa toimintansa aloittaneen palokuntatoimikunnan ensimmäinen toimintavuosi on lopuillaan. Toimikunta on vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavana tahona.

Palokuntatoimikunta korvasi vuoden 2021 alussa aiemmat valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat. Toimikunta on SPEKin hallituksen alainen palokuntatoiminnan asiantuntija, joka huolehtii yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti.  

Toimikunnan asettamat työryhmät tukevat ja kehittävät palokuntien toimintaa 

Palokuntatoimikunnan apuna toimivat asiantuntijoista koostuvat palokuntien harrastustyöryhmä ja palokuntien palvelutyöryhmä. Työryhmät koordinoivat, tukevat ja kehittävät palokuntien osaamisen ja toimintakyvyn kehittämistä, palokuntatoiminnan tunnettuutta, identiteetin kirkastamista sekä jäsenhankinnan kehittämistä. 

Harrastustyöryhmä vastaa nuoriso-, leiri-, nais-, veteraani-, soittokunta-, kilpailu- ja yhdistystoiminnasta ja palvelutyöryhmä pelastus-, ensivaste- ja hälytysmuonitustoiminnasta sekä varautumisesta ja onnettomuuksien ehkäisytoiminnasta. Koordinoinnin ja kehittämisen lisäksi työryhmät edistävät vastuualueisiinsa liittyvää osaamista palokunnissa ja pelastusliitoissa. 

– Harrastus- ja palvelutyöryhmät koostuvat laaja-alaisista osaajista. Työryhmissä asioita käsitellään ja kehitetään toiminnoittain, mikä oli yksi toimikuntauudistuksen tavoitteista, SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen kertoo. 

Ensimmäinen toimintavuosi vakiinnutti toimikunnan aseman 

Ensimmäisen toimintavuotensa aluksi toimikunta vahvisti työryhmien toimintaohjeet ja nimesi työryhmien jäsenet.

– Niin toimikunnan kuin työryhmienkin jäsenet ovat osallistuneet työskentelyyn suurella sydämellä ja innolla, ja toimikunnan ja työryhmien välinen työnjako ja yhdessä tekeminen on toiminut hyvin, Jaatinen sanoo. 

Ensimmäisenä toimintavuonnaan toimikunta käsitteli lisäksi palokuntien toimintaohjelman perusteita, osallistui SPEKin strategian päivittämiseen ja tarkasteli palokuntatoiminnan ilmiöitä ja tulevaisuutta. Toimikunta myös päätti palokunnan toiminnan arvioinnista, toiminnan yleisistä mittareista ja tapahtumien uudelleenluokittelusta hallinnointikanta HAKAssa. 

Lisäksi toimikunta valitsi vuoden palokuntanuorisotyöntekijän 2020 harrastustyöryhmän esityksestä ja teki päätöksen yleisen palokuntalaiskokouksen siirtämisestä koronan takia. Vuoden aikana päivitettiin myös erilaisia sääntöjä, tarkistettiin valtakunnallisten kilpailujen aikatauluja ja osallistuttiin palokuntanuorten Kipinä-laatutyökalun laajentamiseen muidenkin palokuntakentän toimijoiden käyttöön. 

– Voin todeta, että toimikunnan ensimmäinen toimintavuosi täytti odotukset ja toimikunta vakiinnutti asemansa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavana tahona, Jaatinen iloitsee. 

– Tästä on hyvä jatkaa. Ensi vuoden tavoitteena on kehittää entisestään pelastusliitoille tarjottavia tukimuotoja, jotta palokunnilla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut. 

Toimikunnan puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Kai Vainio ja jäseninä Mikko Kerkelä, Tero Kuittinen, Ari Jylhäsalo (palvelutyöryhmän pj.), Marika Metsä-Tokila, Jussi Lång, Marjo Matikka (varapj.) sekä Torbjörn Lindström (harrastustyöryhmän pj.). Varajäseninä Matti Toppinen, Jani Björn, Marko Pousi, Petri Haanpää, Kirsi Hämäläinen, Juho Luukko sekä Sabina Holopainen. 

Kuva: palokuntatoimikunnan seminaari Padasjoella lokakuussa 2021.

Uusimmat