Uutiset

Uutiset

Julkaistu 24.09.2020

Palokuntatoimikunnan kokoonpano ja toimintaohjeet vahvistettu

Uusi palokuntatoimikunta korvaa nykyiset valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat vuoden 2021 alusta alkaen. Nykyiset toimikunnat jatkavat toimintaansa vuoden 2020 loppuun asti. Avoin haku palokuntatoimikunnan alaisiin työryhmiin tulossa syksyn aikana.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntijaelimenä vuoden 2021 alussa aloittavan palokuntatoimikunnan kokoonpano sekä toimikuntaohjeet on vahvistettu hallituksen kokouksessa 22.9.2020. Uusi toimikunta aloittaa valmistelevan työn jo syksyllä 2020, jotta myös toimikunnan alaiset työryhmät saadaan muodostettua ennen varsinaisen toimikauden alkua. 

Palokuntatoimikunnan tehtävänä on huolehtia yhteistyössä alueellisten pelastusliittojen kanssa palokuntien harrastus- ja palvelutoimintojen valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä palokuntien toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Toimikunta koordinoi, tukee ja kehittää 

  • palokuntien osaamisen ja toimintakyvyn kehittämistä 
  • palokuntatoiminnan tunnettuuden lisäämistä 
  • identiteetin kirkastamista ja 
  • jäsenhankinnan kehittämistä.

Työryhmät

Palokuntatoimikunta asettaa avukseen harrastustoiminta- ja palvelutoimintatyöryhmät, joiden puheenjohtajat toimikunta nimeää keskuudestaan. Toimikunta voi tarvittaessa nimetä myös määräaikaisia projektikohtaisia alatyöryhmiä esimerkiksi leiri- tai kilpailutoimintojen kehittämiseksi.

Palvelutoimintatyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää palokuntien pelastus-, ensivaste-, hälytysmuonitus-, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja varautumista. 

Harrastustoimintatyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää kokonaisvaltaisesti palokuntien yhdistys- ja harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi palokuntien nuoriso-, nais-, veteraani-, leiri-, kilpailu- ja soittokuntatoimintaa. 

Palokuntatoimikunta tulee etsimään avoimella haulla asiantuntijoita edellä mainittuihin työryhmiin. Tavoitteena on nimetä työryhmien jäsenet marraskuun loppuun mennessä. Nimeäminen tehdään yhteistyössä pelastusliittojen kanssa. Toimikunta tarkistaa työryhmien kokoonpanot vuosittain.

Palokuntatoimikunnan jäsenet ja varajäsenet vuosille 2021 - 2023 

Palokuntatoimikunnan muodostavat puheenjohtaja Kai Vainio ja seitsemän jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunnan jäsenet ovat Mikko Kerkelä, Tero Kuittinen, Ari Jylhäsalo, Marika Metsä-Tokila, Jussi Lång, Marjo Matikka ja Torbjörn Lindström

Katso kokoonpano kokonaisuudessaan tiedotteesta:

Palokuntatoimikunnan kokoonpano 2021-2023 (PDF)

Palokuntatoimikunnan toimintaohjeet

Toimikunnan toimintaohjeessa on määritelty tarkemmin toimielimen tarkoitus, tehtävät, toimikausi, kokoonpano sekä työskentelyyn liittyvät asiat. Toimintaohje on laadittu yhteistyössä nykyisten toimikuntien ja liittojen kanssa. Hallitus on hyväksynyt palokuntatoimikunnan toimintaohjeet 22.9.2020. 

Toimintaohje kokonaisuudessaan:

Palokuntatoimikunnan toimintaohje (PDF)

Uusimmat