Uutiset

Uutiset

Julkaistu 18.03.2020

Palokuntayhdistysten sääntömääräiset kokoukset koronaepidemian aikana

Hallituksen linjaukset julkisten kokoontumisten rajoittamisesta vaikuttavat myös palokuntayhdistysten varsinaisten kokousten pitämiseen. 

Tilinpäätöksen laatiminen ja vahvistaminen 

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava neljässä kuukaudessa. Tilinpäätöksen laatii hallitus. Hallituksen kokous on mahdollista järjestää, vaikka puhelinkokouksena, jos hallitus niin päättää, eikä yhdistyksen säännöt muuta määrää. 

Varsinaisen kokouksen tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus. Yhdistyslaki ei määrittele aikaa koska tilinpäätös tulee vahvistaa. Lain mukaan tilinpäätös voidaan siis vahvistaa myöhemminkin. 

Varsinaisen kokouksen järjestäminen etäkokouksena 

Jos yhdistyksen säännöissä mainitaan, että etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, niin varsinainen kokous voidaan järjestää etäkokouksena. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty 17 §:ssä. Jos säännöissä ei ole mainintaa etäkokousmahdollisuudesta, ei näin tule menetellä 

Varsinaisen kokouksen siirtäminen 

Yhdistyksen säännöt määräävät varsinaisen kokouksen ajankohdan. Lain mukaan, jos kokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.  

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla.  

Tässä tilanteessa tuskin kukaan yhdistyksen jäsenistä vaatii kokouksen pitämistä. Jos kokouksen siirtäminen ei aiheuta yhdistykselle taloudellista vahinkoa, ei korvausvelvollisuuttakaan synny.  

Mikäli varsinaista kokousta ei ole tämän vuoden osalta vielä pidetty, on sen siirtäminen tässä tilanteessa suositeltavin vaihtoehto.

Uusimmat