Uutiset

Uutiset

Turvallisesti palokunnassa -materiaaleja

Julkaistu 26.11.2021

SPEK kartoittaa: Millä keinoilla pelastusliitot ehkäisevät epäasiallista käytöstä nuorisotyössä?

SPEK on pyytänyt alueellisilta pelastusliitoilta selvitystä käytännön toimenpiteistä, joilla ne ovat pyrkineet ehkäisemään epäasiallista käytöstä palokuntatoiminnassa ja erityisesti nuorisotyössä. Epäasiallisella käytöksellä tarkoitetaan muun muassa seksuaalista häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai väkivaltaa. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueiden tilannetta ja löytää yhteisiä keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Pelastusliitoilta on myös pyydetty selvitystä siitä, kuinka paljon liittojen tietoon on tullut epäasialliseen käytökseen liittyviä tapauksia palokuntanuorisotoiminnassa tai muussa palokuntatoiminnassa vuosien 2010–2021 aikana. Lisäksi selvityksellä kartoitetaan sitä, millaisia seuraamuksia pelastusliitot kohdistavat henkilöihin, joiden havaitaan syyllistyneen epäasialliseen käytökseen liiton tapahtumissa. 

– Toivomme saavamme kattavasti tietoa liittojen tilanteesta, jotta voimme selvityksen pohjalta pohtia yhä toimivampia keinoja kaikille turvallisen toiminnan varmistamiseksi, sanoo SPEKin palokuntien harrastustoiminnan kehittämispäällikkö Niko Ara. 

– Näistä asioista tulee voida puhua avoimesti, ja meidän kaikkien tehtävänä on yhdessä varmistaa, että kaikki palokuntalaiset voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa häirinnästä, syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta käytöksestä, Ara lisää. 

Ilmoituskanavien ja toimintamallien pitää olla kunnossa

Selvityspyynnössä pyydettiin pelastusliittoja pohtimaan myös omaa ja alueensa valmiutta puuttua epäasialliseen käytökseen palokuntatoiminnassa.  

– On tärkeää, että ilmoituskanavat ja toimintamallit ovat kunnossa ja esille nousevat asiat käsitellään asianmukaisesti, Ara sanoo ja kertoo SPEKin osaltaan tarjoavan tukea epäasiallista kohtelua kohdanneille.

SPEKin palokuntapalvelut on nimennyt joukostaan kolme turvahenkilöä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen apua ja tukea, mikäli epäasiallista käytöstä kohdannut ei halua ottaa asiaa yksin esiin palokunnassaan tai ongelmia ei pystytä selvittämään oman palokunnan sisällä.  

SPEK on antanut myös palokunnille suosituksen nimetä joukostaan 1–2 turvahenkilöä. Tällä pyritään madaltamaan kynnystä ilmoittaa yhteisössä tapahtuvasta kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta.  

Materiaalia ja koulutusta saatavilla 

Syksyn aikana pelastusliitoille ja palokunnille on lisäksi tuotettu materiaalia ja keinoja kaikille turvallisen ja avoimen palokuntatoiminnan järjestämiseksi ja jokaisen palokuntalaisen turvallisuuden takaamiseksi. Palokuntiin postitettujen materiaalien avulla kentällä voidaan nostaa asiaa esiin ja pohtia yhdessä keinoja turvallisen toiminnan varmistamiseksi kaikille. 

– Aiheesta on käyty ja tullaan käymään aktiivisesti keskustelua pelastusliittojen kanssa vertaispalavereissa. Lisäksi SPEKin tuottamasta ”Turvallisesti palokunnassa” -materiaalista pidettiin marraskuun alussa koulutuswebinaareja, joille on suunniteltu jatkoa alkuvuoteen 2022, Ara toteaa. 

Pelastusliitoilta on pyydetty vastauksia SPEKin lähettämään selvityspyyntöön 22.12.2021 mennessä.

Uusimmat