Uutiset

Uutiset

Kuvassa palokuntanuoria palokuntanuorisotoiminnassa

Julkaistu 08.11.2022

SPEK uudistaa palokuntanuorisotoimintaa yhdessä nuoriso-osastojen kanssa

SPEKillä on käynnissä palokuntanuorisotoiminnan uudistamishanke, johon liittyen etsitään palokuntien nuoriso-osastoja yhteiskehittämään palokuntanuorisotoimintaa. Ilmoita palokuntasi nuoriso-osasto mukaan hankkeeseen 20.11. mennessä.

SPEKin palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen tarkoituksena on uudistaa muun muassa nuorten koulutusjärjestelmää, kursseja sekä kilpailu- ja leiritoimintaa. Hanke pyrkii lisäämään palokuntatoiminnan veto- ja pitovoimaa. 

Hankkeessa selvitetään myös, miten palokuntanuorisotoiminnan ohjaajien ja kouluttajien kouluttamista tulisi uudistaa, jotta se olisi tarkoituksenmukaista ja riittävää. Lisäksi etsitään keinoja kouluttajien ja ohjaajien tukemiseen ja pitovoiman vahvistamiseen sekä keinoja saada lisää nuorisotoiminnan ohjaajia esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmista. 

Palokuntanuorisotoimintaa uudistetaan yhteistyössä palokuntien nuoriso-osastojen kanssa – ilmoita nuoriso-osastosi mukaan 20.11.2022 mennessä

Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa palokuntanuorisotoimintaa kehitetään yhteistyössä palokuntien nuoriso-osastojen kanssa.  

Etsimme nyt seitsemää palokuntanuoriso-osastoa eri puolilta Suomea mukaan kehittämään palokuntanuorisotoimintaa kanssamme marraskuun ja kesäkuun välisenä aikana. Ensisijaisesti haemme nuoriso-osastoja Helsingin, Uudenmaan ja Hämeen Pelastusliiton sekä Länsi-Suomen Pelastusalan liiton alueilta sekä SPEKin aluetoimistojen alueilta: Mikkelistä, Oulusta ja Rovaniemeltä. 

Mukaan valitut palokunnat saavat SPEKin tuen ja materiaalit nuorisotoimintansa kehittämiseen ja uusien ohjaajien rekrytointiin. Hankekoordinaattorimme vierailee valituissa palokunnissa kolme kertaa hankkeen aikana marraskuun 2022 ja kesäkuun 2023 välillä. Valitut palokunnat saavat lisäksi kukin 15 Palokuntaan-hupparia jaettavaksi palokunnan nuoriso-osaston jäsenille.  

Edellytämme, että mukaan valitut palokunnat sitoutuvat hankkeeseen kesäkuuhun 2023 asti. 

Hae mukaan tällä lomakkeella.

Lomake on auki sunnuntaihin 20.11. saakka. Ilmoitamme mukaan valituille nuoriso-osastoille perjantaihin 25.11. mennessä.  

Nuorille ja heidän kouluttajilleen ja ohjaajilleen suunnattuun kyselyyn saatiin lähes 900 vastausta  

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kyselyiden avulla palokuntanuorten ja heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa ajatuksia palokuntanuorisotoiminnasta. Vastauksia saatiin yhteensä lähes 900, palokuntanuorilta 470 ja heidän kouluttajiltaan ja ohjaajiltaan 426. 

Kyselyn täyttämisen jälkeen vastaanottajilla oli mahdollisuus osallistua kahden Palokuntaan-verkkokauppalahjakortin arvontaan. Arvonnan voittajiin on oltu yhteydessä.

Kyselyiden tulokset julki loppuvuoden aikana 

Tarkempi raportti kyselyiden tuloksista on tulossa loppuvuoden aikana, mutta vastauksista on jo tehty alustavia huomioita. 

Nuorten kyselyssä korostui muun muassa se, että yli kolmannes nuorista toivoo viikkoharjoituksia järjestettävän useammin kuin kerran viikossa. Kyselyssä kysyttiin myös nuorten kokemasta kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Valtaosa kyselyyn vastanneista nuorista kerto ei ole kokenut kiusaamista tai epäasiallista käytöstä palokuntatoiminnassa viimeisen vuoden aikana (n. 95 %). 

Kouluttajien ja ohjaajien kyselyssä lähes puolet vastaajista kokee, että kouluttajia ja ohjaajia on liian vähän, mutta vain 14 % kertoi palokuntansa hyödyntävän esimerkiksi nuorten vanhempia nuorisotoiminnassaan. Kiinnostavaa on myös se, että kouluttajia ja ohjaajia motivoi eniten palokunnan jatkuvuuden turvaaminen, mutta toisaalta lähes kolmannes on harkinnut viime aikoina lopettavansa. Huolenaiheita kouluttajien ja ohjaajien keskuudessa ovat muun muassa nuorten pysyvyys, ohjaajien vähäinen määrä sekä nuorten lisääntyneet ongelmat.

Uusimmat