Uutiset

Uutiset

Pysytään terveinä palokunnassa -juliste.

Julkaistu 28.01.2021

Terveinä ja turvallisesti palokunnassa korona-aikana

Säännöllinen tiedottaminen jäsenille sekä nuorten vanhemmille oman palokunnan tilanteesta ja turvallisista toimintatavoista on tärkeää.

Koronaepidemian tilanne vaihtelee merkittävästi eri alueiden välillä. Osassa maata tilanne on rauhallinen ja toimintaa voidaan jatkaa lähes normaaliin tapaan. Koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla ryhmissä tapahtuvaa toimintaa suositellaan rajoitettavaksi. Alueellisia ja paikallisia torjuntatoimia, kuten suosituksia ja rajoituksia, tulee noudattaa. 

Turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta on syytä muistuttaa toiminnassa jatkuvasti, vaikka tilanne olisi alueella perustasoa. Tilanteen pitkittyessä on vaarana väsyminen jatkuvaan käsienpesuun ja turvaväleihin. Jokainen palokuntalainen vaikuttaa omilla teoillaan siihen, että toimintaan on turvallista osallistua. Palokuntaan, töihin, kouluun, päiväkotiin tai harrastuksiin ei pidä mennä oireisena.

Toimitaan turvallisesti korona-aikana:

Palokunnan muistilista

 1. Ohjeista ja valvo, että sovittuja sääntöjä noudatetaan.
  - Huomioi oman pelastuslaitoksen ja yhdistyksen ohjeet, jotka vaikuttavat mm. tilojen ja kaluston käyttöön.
 2. Huolehdi hyvästä hygieniasta kaikissa tilanteissa.  
  - Varmista, että paloasemalla on aina tarjolla käsisaippuaa, käsidesiä ja käsipyyhepaperia. Tehdään käsien pesusta tapa!
 3. Harjoitusten ja tilojen käytön suunnittelu.
  - Järjestä harjoituksia pienemmissä ryhmissä ja ulkona mahdollisuuksien mukaan, sisätiloissa tavanomaista väljemmin.
 4. Tiedota toimintatavoista myös koteihin.
  - Tiedota jäseniä ja nuorten vanhempia, miten palokunnassa nyt toimitaan, jotta osallistuminen on turvallista.
 5. Seuraa ja noudata Aluehallintoviraston, kunnan ja pelastuslaitoksen ohjeita
  - Ohjeita päivitetään säännöllisesti
 6. Hanki käyttöön riittävästi kasvomaskeja, käsidesiä ja desifiiointiaineita
  - Varmista, että paloasemalla on tarvikkeita riittävästi

Palokuntalaisen muistilista

 • Osallistu palokuntatoimintaan vain terveenä ja oireettomana. 
 • Et osallistu, jos olet altistunut tai karanteenissa. 
 • Jos olet matkustanut riskimaahan, et voi osallistua toimintaan (omaehtoinen karanteeni).
 • Käytä kasvomaskia (kaikille yli 12 vuotiaille) 
 • Pese kädet aina kun saavut ja lähdet. Tarvittaessa käytät käsidesiä. 
 • Vältä tarpeetonta lähikontaktia ja pidä turvaväliä. Käytä kasvomaskia jos lähikontaktia ei voi välttää.
 • Ilmoita osastonjohtajalle, jos sairastut koronavirukseen tai olet altistunut. 
 • Asenna puhelimeesi Koronavilkku-sovellus.

Materiaalit

JULISTE

Tulosta palokunnan seinälle oheinen juliste muistuttamaan hyvistä käytännöistä:

Tule terveenä palokuntaan (PDF)

Voit ladata some-kuvat ja julisteen myös kuvapankista: https://spek.kuvat.fi/palokunnassaterveina/

Tapahtuman järjestäjän ja osallistujan ohjeet (SPEK)

SPEKin tapahtumissa noudatetaan oheisia ohjeita. Ohjeita ja toimintatapoja voi hyödyntää myös palokunnan tilaisuuksissa.

Ohjeistus tilaisuuksiin osallistujille koronapandemian aikana (PDF)

Ohjeistus tilaisuuksien järjestäjille koronapandemian aikana (PDF)

Tulostettavat ohjeet tilaisuuteen koronapandemian aikana (PDF)

Yleiset ohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi (THL)

THL:n aineistopankki

Ajankohtaiset tiedotteet ja ohjeet

Lähteet ja lisätietoa:

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/valtioneuvosto-teki-periaatepaatoksen-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-estamiseksi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronaepidemia-alueiden-tilanne-suositukset-ja-rajoitukset

https://thl.fi/fi/-/ryhmissa-tapahtuvaa-harrastustoimintaa-suositellaan-rajoitettavaksi-koronan-kiihtymis-ja-leviamisvaiheissa?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 7.9.2020 ja päivitetty 27.10.2020, 28.1.2021.

Uusimmat