Uutiset

Uutiset

Nuoria ja kouluttajia palokuntaleirillä.

Julkaistu 30.09.2020

Tulevaisuuden palokuntanuorten leiritoiminta

Palokuntanuorten suurleirin 2022 projektipäällikkö Valtteri Tervala kertoo ajatuksiaan leiritoiminnan tulevaisuudesta sekä toimintakulttuurin kehittämisestä suurleiriprojektissa.

Suurleirin rakentaminen on pitkä prosessi. Projekti vaatii satojen vapaaehtoisten panosta, jotta leiri saadaan toteutumaan. Tällä hetkellä eletään tilanteessa, missä yhteiskunta on ison muutoksen edessä. Samaa voisin verrata palokuntanuorisotyöhön. Perinteinen kouluttaja-nuori -asetelma on vahvana toiminnassa edelleen, vaikka nuorisotoiminta on yleisesti kehittynyt nuoria osallistavampaan ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukemisen suuntaan. Tämä asetelma näkyy erityisesti palokuntanuorten leiritoiminnassa.

Suurleiriprojektissa kehitetään erityisesti toimintakulttuuria. Kehittäessämme toimintakulttuuria muutamme ajattelutapaamme ja suhtautumistamme toimintaan. Projektissa tullaan rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja toimia, joita parannetaan yhdessä toimijoiden kanssa. Hyvän pohjan leirien tulevaisuusajattelulle antaa muuten valtakunnallisen leirityöryhmän loppuraportti. 

Visioidaanpa siis lyhyesti, miltä leiritoiminta voisi näyttää tulevaisuudessa.

Leirille osallistuminen

Tulevaisuudessa leirille osallistuminen tulisi olla mahdollista yksittäiselle nuorelle, huolimatta siitä, osallistuuko hänen oma palokuntansa leirille. Nuoret ovat myös itse toivoneet, että voisivat kutsua leirille mukaan kaverin, joka ei ole palokunnassa. Lisäksi leiritoiminnasta kiinnostuneet voisivat osallistua avoimesti useammalle alueleirille kesän aikana.

Yksittäiset nuoret voisivat ilmoittautua mukaan leirille ja heille muodostetaan omia ”leiripalokuntia”. Ohjaajista nimettäisiin ”leiripalokunnille” vastuuohjaajia, jotka huolehtisivat näistä nuorista leirin ajan. Samalla tavalla voisi leirille osallistua palokuntanuorten kaverit tai nuoret, jotka eivät vielä ole mukana palokunnassa. Myös päiväleiritoiminta olisi tulevaisuudessa mahdollista.

Nuoret mukana rakentamisessa

Osallisuus on muutakin kuin osallistumista. Se on tunne kuulua yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee mahdollisuutena vaikuttaa, oikeutena saada tietoa ja kertoa mielipiteensä. 

Nuoret olisivat mukana rakentamassa leiriä ja kertomassa mielipiteitä suunnitelmista. Nuoret olisivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa leirin ylimmissä tehtävissä ja tasa-arvoisina rakentamassa tapahtumaa aikuisten kanssa.

Tulevaisuudessa nuoret voisivat olla osa leirin vapaaehtoisorganisaatiota, vaikka ikää ei vielä olisi 18-vuotta. Nuori voisi siis osallista leirin tekemiseen erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, jos ei halua osallistua kurssille. Vastaavasti aikuisille voisi myös tarjota mahdollisuus osallistua leirillä esim. sammutustyökurssille.

Ei ohjaajapulaa

Tilastojen mukaan nuorten ja aikuisten suhdeluku leireillä on hieman alle kaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jo nyt noin kahta nuorta kohden leirillä on yksi aikuinen. Leirillä ei ole ohjaajapulaa. 

Leirin ohjaajille tulisi avoimesti tarjota monipuolisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin tehtäviin leirillä. Tapahtuman aikana tulisi olla mahdollisuus osallistua vaihtuviin tehtäviin tarpeiden mukaan. 

Nuoret ovat toivoneet yhteistä tekemistä aikuisten kanssa. Ohjaajaresursseja suunniteltaisiin uudella tavalla, jotta läsnäolo nuorten kanssa mahdollistuisi paremmin.

Kokemuksia ja elämyksiä

Leiri tarjoaisi tulevaisuudessa niin nuorille kuin aikuisillekin erilaisia koulutuksia. Leiriläiset voisivat suorittaa pop-up-koulutuksia esimerkiksi viestinnästä tai tubettamisesta.

Kurssien järjestämisessä voisi pohtia, että teoriatunnit suoritettaisiin etukäteen verkossa tai palokunnissa ja leirillä keskityttäisiin harjoituksiin. Tällöin voisi jäädä enemmän aikaa vapaa-ajan toimintaan tai esimerkiksi muihin lyhytkoulutuksiin. 

Leirillä voisi toteuttaa nuorten ja aikuisten erilaisia vapaa-ajan ohjelmaideoita, joita yhteisöllisesti äänestettäisiin ja joista toteutettaisiin kiinnostavimmat ja suosituimmat ideat. Toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää uudenlaisia joukkorahoitusmuotoja.

Totta jo seuraavalla suurleirillä?

Vaikka edellä tuli pohdittua pintapuolisesti muutamia tulevaisuuden visioita leiritoiminnasta, voivat ne olla monelta osin jo totta tulevalla suurleirillä. Kannustan rohkeasti kokeilemaan erilaisia uusia tapoja alueleireillä, jotta niistä saadaan kokemusta ja oppia ennen suurleiriä. 

Merkittävää leiritoiminnan kehittämisessä on itse leirien lisäksi se, että ajattelumuutos heijastuu monella tavalla palokuntien kulttuuriin toteuttaa nuorisotyötä. Tätä kehittämistyötä tulee ryhtyä tekemään yhdessä.

Teksti:
Valtteri Tervala

Uusimmat