Uutiset

Uutiset

Etualalla musta reppu ja keltaiset huomiokartiot, takana sumeana joukko palokuntanuoria.

Julkaistu 17.02.2023

Turvallinen palokuntatoiminta vaatii aktiivisia tekoja

Palokuntatoiminnan tulee olla turvallista kaikille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on koostanut palokuntien käyttöön materiaaleja, joiden avulla voidaan ehkäistä ja käsitellä epäasiallista kohtelua pelastusalalla. Turvallisesti palokunnassa -materiaalit antavat tietoa esimerkiksi kiusaamisesta ja häirinnästä, nuoriso-osastojen turvallisesta toiminnasta, turvallisemman tilan periaatteista ja turvahenkilöistä.

Turvallisesti palokunnassa -materiaali on toimitettu kaikkiin Suomen palokuntiin syksyllä 2021, ja kannustamme palokuntia pohtimaan keinoja sekä selkeitä ohjeistuksia turvallisen toiminnan takaamiseksi. Keskeistä on palokunnan johdon aktiivinen toiminta kaikkien turvallisuuden hyväksi ja oma esimerkki.

Kaikessa palokuntatoiminnassa tulee sitoutua yhteisiin sääntöihin sekä epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Materiaali on saatavilla Turvallinen palokuntatoiminta -sivulla

Erityistä huomiota turvallisuuteen lasten ja nuorten kanssa toimiessa

Turvallinen palokuntatoiminta on tärkeää kaikille, mutta erityisesti asiaan pitää kiinnittää huomiota lasten ja nuorten toiminnassa. Palokuntanuorisotoiminnassa tulee suosia tiimityötä eli alaikäisten kanssa toimiessa mukana tulisi aina olla vähintään kaksi täysi-ikäistä esimerkiksi ohjaamassa harrasteryhmiä tai leirien yövahteina. Tällä pyritään takaamaan turvalliset olosuhteet kaikille toimintaan osallistuville.

Palokuntanuorten kouluttajille ja ohjaajille suunnatussa webinaarisarjassa käsiteltiin turvallista palokuntatoimintaa tammikuussa. Webinaarin tallenne on katsottavissa SPEKin Vimeosta.

Rikostaustan selvittäminen on lasten ja nuorten edun turvaamista

Ohjeistamme kaikkia palokuntayhdistyksiä selvittämään lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustat. Vuonna 2014 on tullut voimaan laki, joka antaa vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää rikostausta vapaaehtoisilta, jotka toimivat lasten kanssa.

Nuoriso-, liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöt Allianssi, Valo ja SOSTE sekä kulttuurialan toimijoita edustavan Taiteen edistämiskeskus Taike ovat tuottaneet yhdistyksille toimintaohjeen lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Ohje tulee lukea palokuntayhdistyksessä huolellisesti ja tarkkaan, sillä sen tarkoituksena on turvata lasten ja nuorten edun mukainen toiminta.

Palokunta syöttää tiedot haetuista rikostaustaotteista palokuntien yhteiseen hallintakanta HAKAan.

Turvahenkilöt tarjoavat tukea ja apua

SPEKin palokuntapalveluiden tiimiin nimettiin vuonna 2021 turvahenkilöt, jotka tarjoavat palokunnille apua haastavien tilanteiden käsittelyyn. Turvahenkilöt ovat neuvoillaan ja ohjeillaan auttaneet ratkaisemaan ongelmia, joita ei ole pystytty selvittämään palokuntien sisällä.

Kannustamme palokuntia ja pelastusliittoja nimeämään omat turvahenkilönsä, jotta epäasiallista kohtelua voidaan ennaltaehkäistä ja siihen pystytään puuttumaan ajoissa. On tärkeää varmistaa, että kaikki palokunnan jäsenet tietävät epäasiallista käytöstä koskevat toimintatavat ja yhteyshenkilöt. Lue uutinen turvahenkilötoiminnasta.

Uusimmat