Uutiset

Uutiset

Kuvassa paloasuja lajiteltuina pahvilaatikoihin.

Julkaistu 15.03.2022

Ukrainaan on lähdössä kaksi rekkalastillista pelastustoimen tarvikkeita

Suomalaiset palokunnat ja muut yhteisöt lahjoittivat 94 kuormalavallista pelastustoimen tarvikkeita Ukrainaan. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimalla keräyksellä vastattiin Ukrainan pelastustoimen esittämään materiaalipyyntöön. Lahjoitusten lajitteluun ja pakkaukseen osallistui viikonloppuna lähes kolmekymmentä vapaaehtoista.

Palokunnat ja muut yhteisöt keräsivät Ukrainaan lähetettäväksi lähes 3 800 pelastustoimessa ja ensivastetehtävissä tarvittavaa tarviketta. 

Tarvikkeiden joukossa on yhteensä 900 paloasua ja 600 kypärää. Lisäksi Ukrainaan lähtee saappaita, paloletkuja, kuulosuojaimia, ensiaputarvikkeita ja moottorisahoja. Tavaroiden kokonaisarvo on lähes 400 000 euroa. 

Keräykseen osallistui yhteensä 89 lahjoittajaa, joista suurin osa on palokuntia eri puolilta Suomea. Mukana on myös yrityksiä ja pelastuslaitoksia. Lahjoitetut tavarat kerättiin palokunnilta ja muilta yhteisöiltä koordinoidusti alueellisten pelastuslaitosten kanssa. 

Pelastustarvikkeiden lajittelu ja pakkaus Vantaalla 12.3.2022. Kuvassa pitkä rivi kuormalavoille pakattuja pahvilaatikoita. Kuvaaja Timo Lehtovirta
Pelastustarvikkeita lajiteltiin ja pakattiin Vantaalla 12.3.2022. Kuvaaja: Timo Lehtovirta

Lahjoitusten lajitteluun ja pakkaukseen osallistui viikonloppuna lähes kolmekymmentä vapaaehtoista 

Lahjoitukset koottiin viime viikonloppuna Vantaan lajittelupisteeseen, jossa lähes kolmekymmentä vapaaehtoista lajitteli ja pakkasi kerätyt tavarat odottamaan kuljetusta Ukrainaan. Paikalla oli SPEKin henkilöstön lisäksi Pelastusalan naiset ry:n ja Espoon palokunnat ry:n kautta rekrytoituja vapaaehtoisia. 

Pelastustarvikkeiden lajittelu ja pakkaus Vantaalla 12.3.2022. Kuvassa osa vapaaehtoisista pakkaajista. kuvaaja Terhi Karhuniemi.
Osa pelastustarvikkeiden lajitteluun ja pakkaukseen osallistuneista vapaaehtoisista. Kuvaaja: Terhi Karhuniemi.

Seuraavaksi lahjoitukset toimitetaan EU:n palvelumekanismin kautta Puolaan Ukrainan rajan lähelle välivarastoon, josta Puolan ja Ukrainan viranomaiset yhdessä toimittavat ne Ukrainan puolelle. 

SPEK kiittää keräykseen nopeasti reagoineita palokuntia ja muita lahjoittajia sekä lajitteluun ja pakkaukseen osallistuneita vapaaehtoisia. SPEK järjesti poikkeuksellisen keräyksen, koska Ukrainan pelastustoimi oli pyytänyt apua Suomelta sekä muilta Euroopan mailta saadakseen tarvitsemiaan tarvikkeita. Keräyksestä sovittiin viranomaisten kanssa, jotta avun saaminen perille pystytään varmistamaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. 

Pelastuslaitokset ovat keränneet pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta toisen erän tarvikkeita Ukrainaan lähetettäväksi. SPEK avustaa pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa tarvikkeiden kartoituksen, kotimaan logistiikan ja lajittelun osalta. Järjestö ei normaalisti järjestä keräyksiä, eikä muita keräyksiä ole tiedossa. 

Jos yhteisöt tai yksittäiset kansalaiset haluavat auttaa, SPEK kannustaa lahjoittamaan tunnettujen avustusorganisaatioiden kautta. 

Uusimmat