Uutiset

Uutiset

Palokuntanuori juoksee viestikilpailussa samalla, kun hälytysosastolaisten sekä palokuntanuorten joukkueet odottavat paloautojen edessä.

Julkaistu 30.05.2023

Uuden oppimista ja yhteistyötä: Nuoriso-osaston ja hälytysosaston yhteisharjoitukset Sallan VPK:ssa

Sallan VPK:n nuoriso-osaston ja hälytysosaston yhteisharjoituksissa ratkottiin tehtävärasteja ja kisailtiin letkun käsittelyssä. Osallistujat olivat tyytyväisiä harjoituksiin, joten niitä on tarkoitus järjestää myös jatkossa. Yhteisissä harjoituksissa kaikki oppivat uutta ja osastojen välinen yhteisöllisyys vahvistuu.

Sallan VPK:ssa järjestettiin ensimmäistä kertaa hälytysosaston ja nuoriso-osaston yhteisharjoitukset.

– Idea yhteisharjoituksista syntyi, sillä halusimme toteuttaa jotain uutta. En ole itse törmännyt aikaisemmin vastaaviin yhteisharjoituksiin, kertoo Sallan VPK:n nuoriso-osaston johtaja Riku Syrjänen.

Sallan VPK on yksi SPEKin palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen pilottipalokunnista, joten järjestöohjaaja ja hankekoordinaattori Outi Kunnamo oli seuraamassa yhteisharjoituksia paikan päällä.

Tehtävärasteja ja letkun käsittelyn viestikilpailu

Hälytysosastolaiset ja palokuntanuoret muodostivat 2–3 hengen tiimejä, joissa kaikissa oli yksi hälytysosastolainen ja 1–2 nuorta. Ensimmäinen tehtävä oli hakea paloautosta erilaisia välineitä, kertoa löytöpaikka autosta ja vastata välineen käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Palokuntanuori ja hälytysosastolainen seisovat paloauton edessä vierekkäin. Palokuntanuori pitää suurta oranssia säkkiä.

Toisella rastilla oli vuorossa solmut. Yhteistyöllä syntyivät niin kahdeksikot kuin leivonpäätkin.

Hälytysosastolainen tekee solmua ja palokuntanuori ottaa mallia.

Lopuksi nuoriso-osaston ja hälytysosaston välillä käytiin tiukka letkun käsittelyn viestikilpailu Palokuntoon-viikkoharjoituksen 2 mukaisesti. Liikunnallisuuden lisääminen harjoituksiin sai osallistujilta kiitosta.

Palokuntanuori ja hälytysosastolainen juoksevat ja kantavat letkukehikoita.   Palokuntanuori ja hälytysosastolainen taittelevat yhdessä letkua letkukehikkoon.

Onnistuneissa harjoituksissa kaikki oppivat uutta

Sekä nuoret että aikuiset olivat tyytyväisiä harjoituksiin.

– Koulutustapahtumissa sekä koulutettava että kouluttaja oppivat aina jotain uutta. Yhteisharjoituksissa tämä tavoite toteutui mielestäni hyvin, Riku toteaa.

– Koska palaute oli positiivista, tarkoituksena on jatkossa järjestää hälytys- ja nuoriso-osaston yhteisharjoituksia kaksi kertaa vuodessa. Tällaiset harjoitukset vievät molempien osastojen toimintaa eteenpäin, hän perustelee.

Palokuntanuorista tuleviksi hälytysosastolaisiksi

Palokuntanuorisotoimintaa kartoittavassa kyselyssä vain 5 ohjaajaa tai kouluttajaa 430 vastaajasta kertoi, että palokunnassa on järjestetty nuoriso-osaston ja hälytysosaston yhteisharjoituksia. Nais- tai tukiosaston kanssa yhteisharjoituksia oli järjestetty 9 vastaajan nuoriso-osastoissa.

Viimeisen viiden vuoden aikana noin neljäsosa uusista hälytysosastolaisista on siirtynyt toimintaan nuoriso-osastosta. Outi toivoo, että luku olisi jatkossa korkeampi.

– Yhteisharjoitukset ovat tärkeitä palokunnan jatkuvuuden kannalta. Kynnys siirtyä hälytysosastoon voi olla matalampi, jos hälytysosastolaiset ovat valmiiksi tuttuja, hän pohtii.

– Yksi Sallan VPK:n harjoituksiin osallistuneista hälytysosastolaisista totesi osuvasti nuorille, että toivottavasti te olette meidän tulevia työkavereita, Outi kertoo.

Uusimmat